Kultur & Nöjen

Ung pianotrio som lyckopiller

Musik i Kullabygden

Trio Huang
Brunnby kyrka
Tisdag 7/7
De är alla tre unga lovande musiker och har redan gjort sig en position i det klassiska musiklivet via framskjutna placeringar i tävlingar och solistframträdanden hos skandinaviska orkestrar. När David Huang, piano, Daniel Migdal, violin och Frida Fredrikke Waaler Waervågen, cello, spelar tillsammans som Trio Huang blir resulterande rent elektriserande.
Där finns så mycket kärlek till musiken och lust att förmedla den till publiken att en konsert med dem blir till ett lyckopiller som verkar räcka hur länge som helst.
När de gästade Musik i Kullabygden på tisdagskvällen och spelade pianotrior av Mozart, Ravel och Sofia Jernberg gav de prov på ett distinkt och precist spel i Mozarts trio i C-dur K458 och en nästintill överväldigande tolkning av Ravels många gånger orkestralt anlagda a-molltrio. Det var länge sedan jag hört ett så uppfriskande musicerande.
Trots att de inte alla har avslutat sina studier har de en grundmurat säker teknik som gör att de kan koncentrera sig på att gå sin publik till mötes och ge den en upplevelse av musikens hjärta.
Visst blev de lite väl ivriga ibland, som till exempel i de allra sista takterna av första satsen i Ravel, som var skakiga och osäkra. Men det är något jag är mer än beredd att acceptera när jag får ta del av deras ungdomliga iver och entusiasm.
Höjdpunkten på konserten var nog ändå deras framförande av den unga jazzångerskan och kompositören Sofia Jernbergs trio "LEK" som Trio Huang uruppförde för bara några dagar sedan. Här samsades de klassiskt stramare traditionerna med det med de friare rytmerna i den improviserade musiken så att stycket hela tiden på ett fascinerande sätt pendlade mellan kontroll och frihet.
Dessutom bjöd stycket på en rad oväntade och spännande klangliga överraskningar. På några ställen i pianot hade strängarna preparerats så att det lät som ett leksaksinstrument. Men framför allt bjöd de på ett hämningslöst roligt musicerande. De fegade verkligen inte ur!
Gå till toppen