Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Undantagen gör att lagen får motsatt effekt

Vi i tillgänglighetsgruppen.se anser att den nya lagen ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” (2013/14:198) är ett direkt brott mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23).
Övervakningskommittén för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i starka ordalag kritiserat Sverige för den nya lagen. Eftersom den innehåller så många undantag från regeln att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering blir effekten att lagen snarare bekräftar diskrimineringen och utanförskapet hos människor med funktionsnedsättningar.
Sverige har godkänt och ratificerat FN-konventionen om diskriminering av människor med funktionsnedsättningar, och har förbundit oss att stifta lagar som följer FN-konventionen. EU har också ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23), som därmed gäller i hela Europa.
Vi har förbundit oss att stifta lagar och att följa lagstiftningen som följer med att underteckna en FN-konvention och de bestämmelser som gäller inom övriga EU. Trots detta har regeringen alltså antagit en lag som i många delar går i direkt motsats till FN-konventionen och befäster diskriminering av människor med funktionsnedsättningar enligt lag.
Mattias Elensjö, tillgänglighetsgruppen.se
Gå till toppen