Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tusentals boende får säga sitt om boplats

Bygglovet för en husvagnsparkering för EU-migranter i Lund upphävs av Länsstyrelsen. Det var fel att inte ge närboende möjlighet att yttra sig över bygglovet, enligt myndigheten.

Det upphävda bygglovet för en boplats för EU-migranter på Norra Fäladen innebär att stadsbyggnadskontoret i Lund nu börjar om.
– Vi ska kungöra ärendet och höra om det är någon av de boende på Norra Fäladen som har synpunkter innan byggnadsnämnden får fatta ett nytt beslut, säger Malin Sjögren, stadsarkitekt.
En kungörelse innebär att alla som delar fastighetsgräns med det berörda området på Norra Fäladen får några veckor på sig att säga sitt. Den tänkta boplatsen är en del av ett område som bildar en mycket stor fastighet, så det rör sig om tusentals personer. Om någon av dem lägger in ett överklagande blir det politikerna i byggnadsnämnden som fattar beslutet.
– Och vi har ju redan en person som har fått sakägarrätt, säger Sjögren.
Det bygglov som nu upphävts godkändes av tjänste­­män på stadsbyggnadskontoret. De ansåg att endast de byggnader som låg direkt intill den tänkta boplatsen var sakägare med rätt att överklaga.
Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, anser att den nya bedömningen är beklaglig.
– Stadsbyggnadskontoret gjorde ju en annan bedömning av vem som är sak­­ägare. Det här är en plats som omgärdas av kommunalägd mark men är en del av en större fastighet, och med den här tolkningen är det den stora fastigheten som bygglovet berör. Det är olyckligt att stadsbyggnadskontoret gjort en felaktig bedömning.
Kommunalråd Philip Sandberg (FP) håller inte med:
– Länsstyrelsens tolkning är rimlig. Den här eventuella bosättningen riskerar att bli permanent och växa i omfattning betydligt mer än vad man tror. Då är det rimligt att Lundabor omkring bosättningen har möjlighet att komma in med synpunkter och yttra sig.
Han får medhåll av oppositionsrådet Christer Wallin (M).
– Jag är inte ett dugg förvånad, tvärtom är jag förvånad att man kunde hantera det som man gjorde från början. Alla vill ju ha området som rekreationsområde, så det är viktigt att man frågar en utökad krets, säger Christer Wallin.
På tisdagen meddelade länsstyrelsen att de upphävt bygglovet. Detta för att kommunen inte hade låtit närboende som var sakägare yttra sig innan de godkände det.
Fem personer hade skickat in överklagande om beslutet, som tagits av stadsbyggnadskontoret. Länsstyrelsen Skåne avvisade fyra av dem. En kunde inte identifieras och tre saknade rätt att överklaga för att de bor för långt från platsen. Det femte kom dock från en närboende, som därför hade rätt att överklaga enligt länsstyrelsen.
Gå till toppen