Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Signerat

Maria Elisson: Ledningen ansvarig för kris i psykiatrin.

Personalen kränker patienter. Personalen i sin tur har en orimlig arbetsmiljö där mobbning och våld förekommer utan att ledningen ingriper. Och istället för att minska, har antalet självmord bland patienterna ökat.
Kris i psykiatrin är ledningens ansvar.Bild: Albin Brönmark
Under sommaren har tidningen rapporterat om psykiatrin i Malmö. Det är en läsning som sprider förstämning, rent av förtvivlan över en ohållbar situation för en grupp patienter som saknar röststarka företrädare i samhället.
Vi får komma och gå som vi vill, berättar en 21-årig man intagen för tvångsvård i ett reportage i tidningen. En ung kvinna berättar att "personalen skriker och gapar åt en".
Denna bild av en dysfunktionell vård bekräftas av den personalenkät som tidningen skrev om i lördags. De anställda på den akutpsykiatriska kliniken upplever att mobbning och trakasserier ökat, hur våld och hot blivit allt vanligare och hur personalens engagemang sjunkit i botten. En läkare vittnar om hur "personalen inte lyssnar på oss läkare". En vårdare, som slutat sitt jobb, beskriver en våldskultur inom psykiatrin i Malmö och Lund.
Men det finns även en annan bild. "Att omvårdnadspersonal systematiskt skulle utöva maktmissbruk och våld gentemot patienter är något vi inte alls känner igen", skriver tio läkare vid psykiatrin i Lund i ett debattinlägg.
Det finns ingen anledning att misstro någon av dessa beskrivningar. Men det som talar starkt för de kritiska rösterna är att Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, nu inlett en specialgranskning av psykiatrin i Malmö. Anledningen är att elva patienter begått självmord hittills i år.
Det är anmärkningsvärt att bristerna, som de sagt ska åtgärdas, hela tiden kommer tillbaka, sade Christina Carlsson, enhetschef på Ivo till tidningen (30/7). Enligt henne är det ovanligt att Ivo skärskådar en verksamhet på detta sätt. Problemen inom psykiatrin i Malmö är alltså exceptionella.
Christina Carlsson hänvisar till att Ivo gjort inspektioner, hållit möten och kommit överens om vad som måste åtgärdas. Men trots att medvetenheten har funnits, i alla fall på pappret, har patienter med självmordstankar fått lämna sjukhuset utan att läkare gjort riskbedömningar. Dessutom har Ivo kritiserat sjukhuset för att brista i samverkan med anhöriga.
Antalet självmord knutna till vården är ett skrämmande bevis på missförhållanden inom psykiatrin. Hittills har svaren och beskeden från psykiatriledningen i Malmö och Region Skåne varit undvikande och defensiva. Det duger inte. Ansvaret vilar tungt på ledningen, och i förlängningen på politikerna, att återupprätta Malmöpsykiatrins förlorade heder.
Gå till toppen