Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

40 barn på flykt når Malmö idag

Malmö har öppnat fem nya boenden och rekryterat ett sjuttiotal nya medarbetare på kort tid. ”En väldigt ansträngd situation.”

Bild: Julia Lindemalm, arkiv
En granskning i HD och Sydsvenskan tidigare i år visade stora brister i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under fjolåret. Nu återkommer problemen.
Sociala resursförvaltningens chef Annelie Larsson leder Malmös arbete för de ensamkommande flyktingbarnen.
– Det har varit en väldigt ansträngd situation, säger hon.
Annelie Larsson beskriver läget:
De senaste veckorna har fyrtio ensamkommande flyktingbarn kommit till Malmö varje dygn. Det är en dramatisk ökning jämfört med maj och juni då det kom fyrtio barn varje vecka.
Många av barnen ska vidare till andra anvisningskommuner och det ska egentligen ske inom två till tre dygn. Men eftersom Migrationsverket inte har hunnit med handläggningen blir många barn kvar i Malmö. Det finns nu 278 barn i Malmö som väntar på att anvisas till andra kommuner.
Akademikerförbundet SSR, som är socialsekreterarnas fackförbund, har skrivit ett skarpt formulerat brev till Malmö stad på grund av det pressade läget. Fackförbundet skriver:
”Det är stor överbeläggning på boendena. På flera ställen har man grovt brutit mot brandskyddsregler och skrivit in betydligt fler barn än vad det finns tillstånd och utrymme till.”
Och:
”Vikarier utan erfarenhet och med bristfällig eller ingen introduktion tas in. (...) Vi har fått uppgifter om att personal har blivit sjukskriven på grund av arbetsmiljön.”
Enligt fackförbundet har det varit slagsmål och stölder på grund av att barnen, som mår dåligt från början, bor trångt och rörigt.
En annan konsekvens har blivit att unga i många fall inte fått sina behov bedömda innan de blir placerade på boende – något kommunen blivit lex Sarah-anmält och fått kritik för.
Nu kräver fackförbundet åtgärder och hotar att gå vidare till Arbetsmiljöverket.
Sociala resursförvaltningens chef Annelie Larsson bekräftar:
– Det har varit en pressad situation för våra medarbetare och det har varit många barn på varje boende.
Fem nya boenden har startats de senaste dagarna. Dessutom har ett sjuttiotal personer förstärkt arbetsstyrkan.
Personalförstärkningen har delvis skett genom att de socialsekreterare som vanligtvis jobbar förebyggande med unga och rör sig ute på gator och torg, exempelvis under Malmöfestivalen, tillfälligt flyttats till sociala jouren.
– I det här akuta läget måste vi prioritera myndighetsutövning framför förebyggande arbete, säger Annelie Larsson.
Katrin Skatt Gåvertsson, Akademikerförbundet SSR:s ordförande i Malmö, är kritisk:
– Risken är att man inte flyttar tillbaka resurser till förebyggande insatser. Det finns ingen bortre parentes, säger hon.
Kraven på personalen har dessutom sänkts.
Tidigare anställdes bara utbildade behandlingsassistent och socionomer. Nu är kravet gymnasiekompetens och att helst ha jobbat med någon relevant arbetslivserfarenhet eller ha påbörjade studier.
Hanna Ljungberg, skyddsombud på Akademikerförbundet, är kritisk.
– Det blir väldigt speciellt när man tar in personalgrupper som inte är bekanta med vare sig varandra eller lokalerna. Och allt sker väldigt fort.
– Där har vi tryckt på att man måste göra riskbedömningar, ge skriftliga tydliga rutiner, se till att man följer brandskyddet. För det finns knappt någon tid att introducera folk.
– Man borde ha gjort det här långt tidigare. Vi har påtalat den höga arbetsbelastningen sedan i vintras och larmat om att prognoserna pekat på detta. Nu har man vaknat, men vi tycker att det är alldeles för sent. Och nu jobbar folk häcken av sig med detta.

Mottagandet av ensamkommande brast redan i fjol

HD och Sydsvenskan har i en granskning visat på stora brister i mottagandet av ensamkommande barn under fjolåret. Barn panikplacerades då i kaotiska miljöer, bland annat på hem utan tillstånd. Flera av just de placeringarna gjordes av sociala jouren i Malmö.
Tidigare i år anmälde Malmö stad också till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, att de inte klarade av situationen. Då hade 39 barn skickats direkt till boenden utan att de hade fått träffa en handläggare.
Gå till toppen