Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Få ställen i Sverige där yrkeshögskolan kan göra så stor skillnad som i Skåne."

Regeringen vill skapa 6 000 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Samtidigt har man skickat ett förslag till en förbättrad yrkeshögskola på remiss till bland annat Malmö stad och Region Skåne.
Regionen måste nu samla krafter för att påverka utvecklingen av yrkeshögskolan och säkra utbildningsplatser till Skåne.

Region Skåne måste agera snabbt och samlat när regeringen nu satsar på yrkeshögskolan, skriver företrädare för yrkeshögskolan och näringslivet i Skåne.Bild: Dennis Bärlund
Ska Skåne konkurrera globalt måste regionens företag kunna leverera kreativa och högkvalitativa produkter och tjänster. Och företagen måste göra det snabbare och bättre än resten av världen. Det kräver kunniga medarbetare och entreprenörer. Därför är regeringens satsning på 6 000 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan helt rätt.
På få ställen i Sverige kan yrkeshögskolan göra så stor skillnad som i Skåne. Skåne har idag låg tillväxt och låg produktivitet. Skåne har även lägst sysselsättningsgrad av alla Sveriges län. Det borde oroa regionens politiker.
Samtidigt finns det en stor efterfrågan på kompetens och arbetskraft. Tyvärr hittar inte Skånes arbetsgivare, privata som offentliga, den kompetens man behöver.
Skåne har flera digitala branscher i världsklass och en mobilsektor som fortfarande är stark. Region Skåne måste göra allt för att stärka dessa sektorer för att kapitalisera på att digitaliseringen och mobila lösningar tar sig in i alla branscher och delar av samhället.
Det gäller viktiga skånska näringar, som transport, bygg, livsmedel, läkemedel, handel och besöksnäring. I alla dessa branscher blir digitala och mobila lösningar allt mer utbredda. Det gäller även inom skolan och vården.
EU-kommissionen har förstått detta och har nyligen skapat en ”Grand Coalition” med näringsliv, offentliga aktörer och utbildningsanordnare för att öka it-kompetensen i Europa.
Kommissionen förutser att det kan finnas så mycket som 825 000 lediga it-jobb i Europa till 2020 och att 90 procent av alla jobb kommer att kräva digital kompetens. Att bredda den digitala kompetensen är helt avgörande för Europas framtid säger kommissionen. Det gäller självklart även för Skåne.
När digitaliseringen breder ut sig till alla yrken behövs nya kunskaper. I Skåne finns det dock idag väldigt få utbildningar som kan leverera den nya digitala kompetensen. Det måste både näringsliv och politik i Skåne bidra till att förändra. Yrkeshögskolan är ett självklart verktyg i det arbetet.
Andra län stödjer helhjärtat och gör proaktivt insatser för att få yrkeshögskoleutbildningar till länet. Det måste även Region Skåne göra i mycket större omfattning. Idag kan regionen rent av vara ett hinder för att få nya eftertraktade utbildningar till Skåne.
Region Skåne måste se Skånes yrkeshögskoleanordnare som naturliga samarbetspartner på samma sätt som man gör med regionens högskolor och universitet.
Vi vill även uppmana Skånes politiker att svara på regeringens remiss. Här kan skånska politiker agera för en utveckling av yrkeshögskolan som bäddar för den digitala ekonomin. Regeringen är i mångt och mycket på rätt väg, men Skånes politiker kan arbeta för några nödvändiga förändringar.
*Som beskrivits ovan måste yrkeshögskolan bättre passa dagens och framtidens arbetsmarknad. Multikompetens, yrkesväxling och vidareutbildning måste bejakas inom yrkeshögskolan, vilket även TCO skriver i rapporten Ny kunskap för nya jobb.
*När Skånes näringsliv och välfärd digitaliseras måste redan anställda medarbetare kunna utveckla sin kompetens inom den digitala utvecklingen, utan att stoppas av krav som hindrar omställning. Yrkesverksammas behov och livslånga lärande måste väga betydligt tyngre än vad som är fallet idag.
*Arbetslivets behov som det uttrycks av regionala företag måste få styra yrkeshögskoleutbildningarnas inriktning, vilket både Svenskt Näringsliv och fackförbunden lyfter som avgörande. När arbetslivets behov styr utbildningarnas inriktning får nio av tio studenter jobb, enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
Våra skånska politiker har just nu en unik möjlighet att påverka förutsättningarna för både tillväxtföretag och etablerade branscher i Skåne att växa och utvecklas. Vi vill att politikerna tar chansen att tillsammans med oss i det digitala näringslivet säkra en stark utveckling av yrkeshögskolan i Skåne.
David Polfeldt
Anna Werntof
Marcus Woxneryd
Liselott Lading
Johan Forssander
Per Harrysson
Claes Magnusson
David Polfeldt, VD, Massive Entertainment
Anna Werntoft, VD, Stratiteq
Marcus Woxneryd, grundare, UsTwo Malmö
Liselott Lading, VD, Resultify
Johan Forssander, VD, IBM Client Innovation Center Sweden
Per Harrysson, Managing Director, KAN
Claes Magnusson, rektor, Malmö Yrkeshögskola
Gå till toppen