Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Svensk tystnad när israeler utsätts för terrorism.”

Det är underligt att Sverige inte mer entydigt stödjer Israels kamp mot terrorn. Svenska beslutfattare är snabba att fördöma kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter, men ignorerar terrorattacker mot israeler.

I Sverige är nästan all uppmärksamhet riktad mot palestiniernas mänskliga rättigheter, medan israeliska liv knappast ges någon uppmärksamhet, skriver Isaac Bachman.Bild: Israels ambassad
I juni och juli i år inträffade omkring 20 terrorattacker i Israel med israeler som måltavlor. Ett antal raketer avfyrades från Gaza, molotov-cocktails kastades mot bussar, flera knivattacker inträffade, en ambulans och flera soldater blev beskjutna, israeliska säkerhetsstyrkor attackerades. Två israeler dödades och fyra skadades. Endast ett fåtal av dessa terrorattacker rapporterades i svenska media. Inga fördömdes av svenska företrädare.
Men nästan varje gång palestinier utsätts för påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter så nämns det i de flesta rikstäckande tidningar i Sverige. Det är också ovanligt att artiklarna på ett rättvisande sätt beskriver omständigheterna kring de påstådda incidenterna och israeliska självförsvarsåtgärder.
Samma månad som de nämnda terrorattackerna inträffade, gick en svensk minister ut på Twitter och uttryckte sin oro över att några få – nästan övergivna och illegalt byggda – palestinska hem möjligtvis skulle rivas. Vi har inte kunnat finna några uttalanden eller inlägg på Twitter där svenska företrädare – inklusive ministern i fråga – nämner terrorattackerna mot israeler under samma tid.
Detta är ett mönster som upprepas gång på gång i Sverige. Svenska medier och svenska företrädare är snabba att fördöma påstådda kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter, men ignorerar nästan helt och hållet dödliga terrorattacker mot israeler. Det här obalanserade förhållningssättet kan tolkas som att restriktioner för palestinier tillmäts större betydelse än israeliska liv.
Resultatet av ett sådant förhållningssätt – som varit förhärskande i decennier – har blivit att den svenska allmänheten har fått en totalt förvrängd bild av den palestinsk-israeliska konflikten. Raketer må avfyras mot Israel men ges verklig uppmärksamhet i media och av regeringen endast när Israel slår tillbaka. Ibland blir ensidigheten nästan komisk. Förra året rapporterade Sveriges Radio så här i en nyhetssändning: ”Israel bröt idag vapenvilan i Gaza – efter att Hamas på nytt skjutit raketer mot Israel”.
Men det som är ännu värre är att när svenska medier eller beslutsfattare inte rapporterar eller fördömer palestinsk terrorism så uppmuntrar man i själva verket terroristerna. Varför skulle Palestinska myndigheten bekämpa terrorism när länder i västvärlden inte ens fördömer den?
En vanlig missuppfattning när det gäller terrorismen mot Israel är att den skulle upphöra om ockupationen upphörde. Detta är en sentida och okunnig uppfattning som saknar förankring i verkligheten. Terrorismen mot Israel började decennier före ockupationen. Dessutom så pågår det ingen ockupation i London, Paris, Madrid eller Stockholm, men alla dessa städer har utsatts för terrorattacker. Realiteten är den att om du är en minoritet i Mellanöstern så är du en måltavla för terrorism. Det spelar ingen roll om du är jude, kristen, yazidier, shiamuslim eller sunnimuslim – vi kan alla bli måltavlor för fundamentalisternas terrorism.
Terrorism mot judar i Israel borde oroa också andra än Israels judiska befolkning – eftersom vi utgör måltavlor inte bara i egenskap av judar. Israel är det enda landet med liberala demokratiska värderingar i en region fylld av totalitära och förtryckande stater. Israel står för allt som terroristerna avskyr – demokrati, kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter, religionsfrihet, yttrandefrihet – värderingar som Israel delar med västvärlden och Sverige.
På grund av dessa värderingar är även Sverige en måltavla för terrorism och just därför är det underligt att Sverige inte mer entydigt stödjer Israels kamp mot terrorn. Istället väljer Sverige en helt annan strategi med sin politik gentemot palestinierna, där det inte finns några seriöst menade påtryckningar eller försök att förhindra terrorism.
I Sverige är nästan all uppmärksamhet riktad mot palestiniernas mänskliga rättigheter, medan israeliska liv knappast ges någon uppmärksamhet. Detta är inte ett förhållningssätt som bidrar till fred. Om Palestinska myndigheten skulle sluta att uppmuntra terrorism och om den palestinska terrorismen verkligen upphörde, så skulle det inte finnas något behov för Israel att försvara sig och inga israeliska självförsvarsåtgärder skulle komplicera palestiniernas vardag.
Tack vare Sveriges massiva bistånd till palestinierna genom åren så har Sverige möjligheten att utöva ett positivt inflytande. Om Sverige verkligen skulle ta itu med frågan om palestinsk terrorism skulle Sverige kunna bidra till bättre förutsättningar för fred istället för att ignorera det verkliga problemet.
Isaac Bachman
Isaac Bachman är Israels ambassadör i Sverige.
Gå till toppen