Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Bostadsbyggandet är långt ifrån tillräckligt för att möta befolkningstillväxten."

Bostadsutmaningarna är stora och de politiska lösningarna, inte minst på nationell nivå, har varit alltför ineffektiva. Nu behövs debatt, men också förslag som kan lösa problemen.
Det skriver Fredrik Sjögren, gruppledare för Folkpartiet Malmö och ledamot i SKL:s beredning för samhällsbyggnad.

I Skåne är det länets tre största städer Malmö, Helsingborg och Lund som står för huvuddelen av befolkningstillväxten. Städerna förändras och förnyas. Byggkranar har blivit en naturlig del av stadssiluetten. Till Malmö flyttade 21 500 personer under 2014 samtidigt som 18 800 personer flyttade från staden. Helsingborg ökade samtidigt sin befolkning med 2 355 personer. Båda städerna har en befolkningsökning som få andra städer i Sverige kan jämföra sig med. Bostadsbyggandet är dock långt ifrån tillräckligt för att möta befolkningstillväxten.
För att fullt ut förstå allvaret kan konstateras att om Malmös befolkningstillväxt fortsätter i samma takt som idag, så måste det finnas en årlig nyproduktion på cirka 2 500 bostäder. I genomsnitt har den årliga nyproduktionen de senaste tio åren dock legat på en nivå av omkring 1 300 nya bostäder. I Helsingborgs tätort finns samma problem.
Bostadsutmaningarna är stora och de politiska lösningarna, inte minst på nationell nivå, har varit ineffektiva och ibland direkt kontraproduktiva. Det var länge sedan den sönderreglerade svenska marknaden faktiskt producerade bostäder i den takt som behovet krävde. Dagens uppenbart misslyckade system är djupt orättvist.
Vad som behövs är en bostadsmarknad där alla typer av bostäder produceras, såväl vad det gäller storlek som upplåtelseform. Då behövs förändringar. Att bygga en bostad tar tid. Det involverar många aktörer inom både de offentliga och privata sfärerna. Plan- och byggnadsbesked ska ges och överklaganden kan hindra byggnationen i flera år, vilket bland annat Helsingborgs stad lyfter som ett allvarligt problem. Vi måste förenkla denna process för att kunna bygga snabbare. Att ta bort administrativa hinder är ett sätt att öka nybyggnationstakten.
Ränteavdragen bör också ses över, dock i samband med en större skatteomläggning där ett helhetsgrepp tas för att inte enskilda människors väl och ve ska riskeras.
Det är även dags att ta tag i den hämmande frågan om Sveriges strikta hyresreglering. Denna avskräcker byggbolagen från att bygga hyresrätter och bidrar därför starkt till bostadsbristen, inte minst för unga och utlandsfödda. När OECD, Världsbanken och Finanspolitiska rådet med flera kritiserar Sverige, då är det befogat att lyssna. Vi skiljer här även ut oss från våra nordiska grannländer. I Norge, Finland, Danmark och Island råder en mer fri hyressättning.
I befintliga hyresrätter är den så kallade Malmömodellen, där varje lägenhet hyressätts individuellt och läget är av stor betydelse för hyresnivån, därför intressant att vidareutveckla och sprida. Det är inte rimligt att boende i ytterområdena subventionerar hyresbostäder i de centrala delarna av städerna, vilket blir följden av en starkt reglerad marknad.
Samtidigt bör hyressättningen av nyproducerade hyresbostäder bli fri och kombineras med ett stärkt besittningsskydd och en tydlig och förutsägbar indexreglering av hyran under hela hyrestiden. De boende i nyproduktion skulle då skyddas mot ockerhyror och stora hyreshöjningar samtidigt som det skapas incitament till att bygga fler hyresrätter. Sker detta skapas också flyttkedjor som frigör äldre lägenheter för unga. Inlåsningseffekterna skulle minska betydligt, samtidigt som utbudet skulle öka.
Oanständiga kötider, svarthandel med hyreskontrakt och brist på bostäder ställer till allvarliga problem för Skåne. Det finns många exempel på människor som får tacka nej till arbete eller studier eftersom de inte får tag på en bostad. Alltför många unga tvingas samtidigt bo kvar hemma hos föräldrarna allt längre, då många inte har pengar till att köpa en bostadsrätt. Det är dags att på allvar föra en diskussion om att förändra dagens havererade bostadspolitik.
Fredrik Sjögren
Fredrik Sjögren är gruppledare för Folkpartiet Malmö och ledamot i SKL:s beredning för samhällsbyggnad.
Gå till toppen