Åsikter

Läsartext: Att använda torv kan minska koldioxidläckage

I ett debattinlägg (28/8) presenterar Stefan Yard en rad åsikter om torv som måste bemötas.
Svensk torvutvinning för energiändamål sker endast från tidigare dikade torvmarker. Dessa marker är oftast skogsmark eller jordbruksmark, inte torvmossar. Dikad torvmark läcker stora mängder koldioxid till atmosfären. När torven skördas och området efterbehandlas stoppas detta läckage. Färdigutvunna torvtäkter lämnas inte att förmultna, vilket påstås i inlägget.
Efter torvtäkt efterbehandlas marken i enlighet med strikta miljöbestämmelser som reglerar verksamheten. Oavsett om torvmarken efterbehandlas till våtmark eller skog binds koldioxid in igen vilket är klimatpositivt. Därför pågår diskussioner om att öka torvanvändningen för att sanera utdikade torvmarker så att utsläppen upphör.
Samförbränning med torv innebär dessutom att verkningsgraden i pannan ökar vilket minskar både bränsleåtgången och klimatpåverkan, även detta är positivt för klimatet.
Torv är inte klassat som fossilt bränsle. I EU är torv klassat i en egen klass som ”torv”. Torv från dikade marker kan användas istället för att försvinna ut i atmosfären till ingen nytta.
Claes Rülcker
jägmästare och vd
för Branschföreningen Svensk Torv
Gå till toppen