Lund

Vänsterkrok mot S och MP

Vänsterpartiet kritiserar samarbetspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att anpassa sig till borgerlig politik.
– Jag hoppas att det är en tillfällighet, säger Mats Olsson (V).

Lunds kommun har ett tufft ekonomiskt läge. I år väntas kommunen gå minus 2 miljoner kronor.
På senaste kommunstyrelsemötet uppmanades nämnderna att verkligen se till att hålla budget. Några nämnder hade också begärt att få extra pengar, men fick nej.
Men Vänsterpartiet höll inte med. Partiet ville ge mer pengar till både utbildningsnämnden och servicenämnden.
Samarbetspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet var dock inte inne på samma linje. Det gör Mats Olsson (V) besviken.
– Jag hoppas att det är en tillfällighet, det de nu sysslar med, att inte föreslå vad som är rätt och riktigt. Det är möjligt att man blir nedröstad av borgerligheten plus FNL och SD – men nu vågar man inte ens föreslå vad som är rätt och riktigt utifrån vad vi har kommit överens om. Vi har ett samverkansdokumentet som säger att vi ska satsa på välfärden i Lund och göra en massa bra saker. Allt detta får stå tillbaka nu och istället har vi en fortsatt besparingsbudget på all verksamhet i kommunen att administrera, säger Mats Olsson.
Trots att det är de rödgrönrosa som styr, så är budgeten i Lund i huvudsak borgerlig. Mats Olsson menar att pengarna som nämnderna har fått inte räcker för att utföra de uppgifter som de också har fått.
– Vi kan fortsätta att styra, men vi måste hela tiden påpeka och visa och utmana de ramar som de borgerliga har satt upp. Påvisa verksamhetens behov och visa vad vi vill göra – annars blir vi bara tysta förvaltare av borgerlig politik, säger Mats Olsson.
Kan Vänsterpartiet fortsätta att vara en del av styret om det fortsätter så här?
– Ja, absolut. Vi har inga avsikter att bryta upp från någonting. Men vi tillkännager vad vi tycker. Vi håller oss inom vad vi kommit överens om i vårt samverkansdokument.
Kommunalrådet Emma Berginger (MP) menar att de rödgrönrosa måste anpassa sig till situationen.
– Kommunfullmäktige har fattat beslut om en budget och den måste vi som styrande koalition förhålla oss till. Vi har ett minoritetsstyre och då råder vi inte fullt ut över ekonomin och budgeten. Vi vill ta ansvar genom att följa de beslut som fullmäktige fattar, även om vi inte fullt ut är nöjda med dem, säger hon.
Hennes kollega Anders Almgren (S) är inne på samma spår.
– Det är rätt anmärkningsvärda anklagelser från Mats Olsson. Jag fick intrycket att Vänsterpartiet med öppna ögon gick in i det här samarbetet och vi visste att vi var ett minoritetsstyre. Då måste man faktiskt också vara beredd på att allt inte går vägen, säger han.
– Det handlar inte om att anpassa sig till borgerlig politik, utan det handlar om att förhålla sig till de ekonomiska realiteter som finns.
När det gäller extrapengarna till utbildningsnämnden och servicenämnden menar S och MP att det helt enkelt inte finns pengar att dela ut.
– Det finns inte några pengar att ge de här äskandena. Det är väldigt lite kvar av den buffert som kommunstyrelsen har och det räcker inte. Och vi måste ju ha finansierade förslag. Så det handlar inte om att vi anpassar oss efter borgerligheten, utan vi anpassar oss efter den budget som kommunfullmäktige har fattat beslut om, säger Emma Berginger.
Mats Olsson menar dock att det går att lösa genom att be om mer pengar från kommunfullmäktige.
Gå till toppen