Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Fler vill bo i städer, nära skola, arbete och nöje. Det måste styra bostadsbyggandet."

Få politikområden lämpar sig så väl för en bred överenskommelse som bostadsmarknaden. Just nu skapar skatter och avdrag en situation som är motsatt den önskvärda, skriver de två miljöpartisterna Karolina Skog och Rasmus Ling.

Hur bostadsbyggandet ser ut är en viktig fråga för Skåne. Ett bostadsbyggande som motsvarar befolkningstillväxt och efterfrågan påverkar, förutom människors liv, förutsättningarna för näringsliv och högre utbildning.
Miljöpartiet välkomnar den konstruktiva ansats till en bred och övergripande politisk lösning som vi tycker oss ana hos Fredrik Sjögren, gruppledare för Folkpartiet i Malmö och ledamot i Sveriges kommuner och landstings beredning för samhällsbyggnad (Aktuella frågor 3/9).
I Malmö är det störst tryck på hyresrätter i centrala lägen med en hyra under 8 000 kronor i månaden. Det är en följd av att inflyttningen är störst i åldersgruppen runt 30 och av att allt fler vill bo i städer, ha en urban livsstil och bo nära skola, arbete och nöje. Det måste självklart styra bostadsbyggandet i Malmö. Därför arbetar vi intensivt med att förtäta staden – en tätare stad skapar plats för bostäder och gör en hållbar vardag möjlig.
Under lång tid har det byggts för få bostäder i Malmö ochpå så sätt har en bostadsbristackumulerats. Med en nyproduktion på 2 500 bostäder per år kan den byggas bort på ett decennium. Det är vårt mål, det är fullt möjligt att uppnå och Malmöär på god väg. Inriktningen är tydlig och det finns gott om färdiga planer.
Alltfler byggherrar vågar nu sätta spaden i marken. Utvecklingen är försiktigt positiv, men för att hålla tempot uppe krävs, precis som Fredrik Sjögren skriver, att de strukturella förutsättningarna för nyproduktion förbättras.
Det behöver byggas nya bostäder och människor behöver få bättre förutsättningar för att flytta till bostäder som passar deras livssituation.
Idag finns det en bred förståelse för att den förra regeringens åtgärder var otillräckliga och i vissa fall helt fel. Det tydligaste felgreppet var höjningen av reavinstskatten som har fått förödande effekter. Människor som har velat flytta har missgynnats,vilket har lett till låg rörlighet på bostadsmarknaden.
Men det går inte att bara vrida klockan tillbakaoch sänka reavinstskatten igen, eftersom den i sin turfinansierar avskaffandet av fastighetsskatten. En sänkning av reavinstskatten bör hanteras inom en större översyn av bostadsmarknadens beskattning. Dels behöver beskattningen av olika boendeformer vara mer jämbördig när det gäller ägda bostäder och hyresrätter, dels behöverrörligheten på bostadsmarknaden öka.
Dagens beskattning gynnar människor som äger sina bostäder och innebär att det av ekonomiska skäl är svårt att flytta från en större bostad till en mindre. Därför väljer också många att bo kvar i bostäder som inte längre passar deras livssituation, medan andra har svårt att flytta till den bostad de vill ha.
Skatter och avdrag skapar just nu en situation på bostadsmarknaden som är motsatt den önskvärda. För att komma till rätta med det krävs en tydlig politisk kraftsamling.
Få politikområden lämpar sig så väl för en bred överenskommelse som långsiktiga och rimliga villkor för bostadsmarknaden. Men den bostadspolitiska debatten har präglats av heliga kor. Att Fredrik Sjögren vågar närma sig en av dem, ränteavdragen, är hedervärt. Självklart ska läget med nollränta utnyttjas.Det är nu, med nollränta, som hushållen har goda förutsättningar att klara av en avveckling av räntebidragen.
Genom att flera reformer, där ränteavdragen och en förändrad beskattning är viktiga delar, genomförs samtidigt kan de behov som finns bland både nuvarande och kommande bostadsinnehavare mötas.
Att debattörer från olika håll tar upp en förändring av ränteavdragen och ökad rörlighet gör att vi äroptimistiska om att nå en överenskommelse i frågan. Det är också positivt att en borgerlig debattör tydligt ger godkänt för den hyresmodell som fungerar väl i Malmö, en modell där varje lägenhet hyressätts individuellt och läget är av stor betydelse för hyresnivån. Det kanske kan vara en öppning i en i övrigt låst debatt.
Karolina Skog
Rasmus Ling

SKRIBENTER

Karolina Skog är stadsbyggnadskommunalråd i Malmö (MP) och ledamot i SKL:s beredning för samhällsbyggnad.
Rasmus Ling ärskattepolitisk talesperson för Miljöpartiet i riksdagen.
Gå till toppen