Sverige

Reepalu: Skåne kan bli dansk blindtarm

Skåne bör ställa sig utanför det nya samarbetet kring Greater Copenhagen. Det skulle vara mer värdefullt att marknadsföra Skåne under varumärket "Southern Sweden", anser Reepalu.

Det anser politikerveteranen Ilmar Reepalu, tidigare S-kommunalråd i Malmö, som varit ordförande för den dansk-svenska Öresundskommittén under mer än ett decennium.
I gårdagens tidning berättade vi om det motstånd som finns i Skåne mot det förnyade Öresundssamarbetet och de danska planerna på att ersätta Öresundskommittén med "Greater Copenhagen & Skåne Committee".
Danskarna har hittills vägrat att ge de skånska makthavarna halva makten över den nya kommittén. Bland dem som anser att Skåne i så fall bör ställa sig utanför det nya samarbetet finns Katrin Stjernfeldt Jammeh och Carl Johan Sonesson, tunga skånska företrädare för Socialdemokraterna respektive Moderaterna.
Nu ansluter sig också Ilmar Reepalu till dem som anser att de danska makt­ambitionerna över Öresundsregionen gör att Skåne bör hålla sig utanför det nya samarbetet kring Greater Copenhagen.
– Jag gillar inte det namnet. Dessutom är danskarna allt för ultimativa när de vill att Skåne bara ska få en tredjedel av makten över den nya organisationen tillsammans med Köpenhamn och Själland.
– Den föreslagna samarbetskommittén kring Greater Copenhagen håller ju på att bli en rent dansk organisation som får en blindtarm in i Sverige. Danskarna försöker göra Skåne till ett bihang till Danmark och framställa det som att vi bör vara glada för att vi får marknadsföra oss under Köpenhamns varumärke, säger Ilmar Reepalu.
Under åtskilliga år växlade Ilmar Reepalu och Köpenhamns borgmästare Jens Kramer Mikkelsen vid makten som ordförande i Öresundskommittén. Ilmar Reepalu anser att danskarna nu är ute efter att sälja in Köpenhamn till makthavarna på Själland och Fyn genom att begränsa det skånska inflytandet över en ny svensk-dansk samarbetsorganisation.
– I Odense har de alltid varit emot satsningar på Hovedstadsregionen. Genom att få med sig Skåne försöker politikerna i den danska huvudstaden vinna acceptans i hela Danmark för att investera i Köpenhamn, säger Reepalu.
Ilmar Reepalu sitter inte längre på några tunga politiska uppdrag i Malmö, men han är vice ordförande i den regionala utvecklingsnämnden för Skåne.
När han satt som vikarierande ordförande i nämnden häromdagen lyckades han vinna enighet för sin kritik mot de danska planerna för Greater Copenhagen.
Han säger sig ha ett bestämt råd att ge Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S):
– Hade jag varit honom hade jag på Skånes vägnar tackat nej till att delta i samarbetet kring Greater Copenhagen. De utspel som gjorts från dansk sida kring det nya samarbetet är helt oacceptabla från svensk sida, säger Ilmar Reepalu.
Enligt honom bör Skåne i stället utveckla "Southern Sweden" till ett starkt varumärke i omvärlden i samarbete med aktörer som Göteborg, Halmstad och Växjö.
Även Anders Almgren, S-kommunalråd i Lund, anser att Skåne bör ställa sig utanför det nya Öresundssamarbetet om inte Skåne får halva makten.
– Att den danska geografin är uppdelad på två regioner, Själland och Hoved­stadsområdet, är inte skäl nog för att ge Skåne bara en tredjedel av inflytandet, säger han.
– Vi måste mötas som jämbördiga parter. Något annat kan aldrig bli aktuellt.
Gå till toppen