Lund

Fortsatt konflikt om pengar till skolan

En riktad skattehöjning på 10 öre krävs för att rädda statsbidragen till lågstadiet, menar Lunds rödgrönrosa styre. Nej, det räcker att barn- och skolnämnderna omfördelar sina pengar, svarar alliansen.

Lunds kommun har den senaste tiden arbetat på lösningar för att kunna ta del av de riktade statsbidragen till lågstadiet och förskolan. Det kan finnas en risk att kommunen ska missa de statliga pengarna, eftersom budgeten som antogs i somras kan vara för snål.
När det gäller statsbidragen till förskolan har nu kommunen hittat lösningar som gör att man har kunnat skicka in en ansökan. Maximalt kan Lund få 10,5 miljoner kronor i extra statsbidrag här.
Till lågstadiet står ungefär dubbelt så mycket statliga pengar på spel. Men för att få del av den statliga lågstadiesatsningen måste kommunen själv satsa egna pengar på mer personal.
Och här är politikerna inte eniga om lösning. Lunds rödgrönrosa koalition föreslår nu en skattehöjning på 10 öre där pengarna skulle gå direkt till skolan.
Men alliansen vill absolut inte höja skatten. Istället tycker de fyra borgerliga partierna att en del av de pengar som de två barn- och skolnämnderna har till sitt eget förfogande ska omfördelas till skolpengen. Därmed går situationen att lösa utan skattehöjning, menar de.
Gå till toppen