Sverige

”Ser du inte vad som sker i Sverige?”

Ärkebiskopen Antje Jackelén chattade.

Ärkebiskop Antje Jackelén.Bild: Janerik Henriksson / TT

Martin: Hej Antje, finns det någon övre gräns för hur många flyktingar vi skall ta emot? 1-2 miljoner, eller det blir bara som det blir?

Antje Jackelén: Hej Martin, det primära är att vi får en solidarisk flyktingpolitik inom EU.

 

 

Annie: Hej! Du har nyligen väckt debatt genom en artikel där du både tycks vilja pålägga andra begränsad yttrandefrihet och kallar människor med andra åsikter för troll. Ser du ingen risk att du som maktperson spär på polarisering och faktiskt gynnar t.ex. SD genom din attityd och debatteknik?

Antje Jackelén: Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet. Den ska och får inte inskränkas. Men, för yttrandefriheten gäller det som gäller för varje frihet: för att den ska fungera i en gemenskap kräver den också ansvar. Se till exempel åttonde budet.

Jag kallar inte människor med andra åsikter för "troll". Däremot är "nättroll" ett vedertaget begrepp för ett beteende som är ute efter att försvåra det goda samtalet: sprida lögner, hat och hot. Se till exempel https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll

 

Hansi : Hur ska vi människor kunna tala med varandra om Gud när våra gudsbilder är så olika? Känns som om alla bara talar förbi varandra...

Antje Jackelén: Hej Hansi,
min erfarenhet är att det kan bli berikande samtal ändå. Bäst blir det förstås om vi gemensamt kan tala till Gud istället för att bara tala om Gud.

 

Therese: Vad gör svenska kyrkan för att hjälpa/skydda de kristna som förföljs och far illa i IS-kontrollerade områden i mellanöstern?

Antje Jackelén: Hej Therese,
Tack för frågan. Informationen du efterfrågar finns till exempel här: http://www.dn.se/debatt/sa-arbetar-svenska-kyrkan-mot-forfoljelse-av-kristna/

 

Sofia: Hej! Hur anser du att man som kristen kan resonera kring den rädsla som ändå människor känner för att IS får in representanter till Europa? Hur ser du på risken att vi kristna kommer kunna bli förföljda här i Sverige. I mig pågår ständigt en kamp där jag inte tillåter min rädsla att få fäste, men visst kan man förstå att människor är rädda?

Antje Jackelén: Hej Sofia,
oron och rädslan behöver tas på allvar, men vi får hjälpas åt så att vi inte fastnar i dem. Dels är det viktigt att få tillgång till och sprida rätt fakta. Dels är det viktigt att inte låta sig hindras från att känna och visa medmänsklighet. Och medmänsklighet är inte detsamma som naivitet!

 

Per-Gunnar: Ser du inte vad som sker i Sverige. Hemlöshet, barnfattigdom och allmän misär breder ut sig som stadsmissionen beskriver. Vad innebär den Samariska berättelsen? Jag känner en "Den heliga Birgitta upprördhet" över kyrkans agerande.

Antje Jackelén: Hej Per-Gunnar,
jag är inte säker på vad du är ute efter. Om du menar att vi inte kan hjälpa en syrisk flykting förrän vi hjälpt alla utsatta i Sverige så tror jag att du ställer fel saker mot varandra. Vi kan och måste göra både och. Det sker bland annat i Svenska kyrkans församlingar.

 

Lisa : Jag sjunger sedan barnsben i kyrkokör och för mig är musiken och diakonin de viktigaste anledningarna att vara medlem i kyrkan. I arbetet med nya gudstjänster tycks kyrkans ledning bedriva någon form av krig med kyrkans egna musiker. Är det inte dags för dig att visa ledarskap och plocka bort den personal som så grundligt misslyckats med den nya kyrkohandboken?

Antje Jackelén: Hej Lisa,
roligt att du är aktiv i Svenska kyrkan! Krig är det lyckligtvis inte frågan om. Vi har lyssnat på den kritik som framförts och det är meningen att ett bearbetat förslag kommer att skickas till församlingarna i början av nästa år. Det får då prövas och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

 

Olle: Hej, Du skriver att det primära är att europa skall hjälpa till. Men är det inte rätt vårdslöst att helt ignorera hur vårt samhälle kan påverkas av en väldigt stor flyktingström? Ingen vet ju hur det påverkar Sverige, varken ekonomiskt eller socialt i slutändan.

Antje Jackelén: Hej Olle,
vi skriver om ett ansvar för Europa, men också för hela världssamfundet. Naturligtvis betyder flyktingsituationen belastningar. Men också möjligheter. Kunde ett Europa i ruiner för 70 år sedan kan ett relativt välmående Europa idag! För vad är alternativet? Dessutom behöver ett åldrande Europa unga människor.

 

Sara: Har du en marxistiskt grundsyn?

Antje Jackelén: Hej Sara,
nej, det har jag inte. Jag har en kristen grundsyn.

 

 

Berit: Finns motsvarande vilja att hjälpa människor på flykt och i nöd i islamsk tro? Enligt min åsikt är det märkligt att inte rika Saudiarabien (med vallfärdsorterna Mekka och Medina) tar emot sina trosfränder! Detsamma gäller övriga rika länder på arabiska halvön. Har inte kriget i Syrien bl.a. sin grund i olika tolkningar av islamsk tro? Försvinner detta problem genom flykten eller uppstår den på nytt i nya hemländer?

Antje Jackelén: Hej Berit,
även islam manar till gästfrihet och givmildhet. Inom Lutherska världsförbundet samarbetar vi i biståndsarbet bland annat med den muslimska organisationen Islamic Relief Worldwide. Men liksom du skulle jag vilja se ett större engagemang från fler länder.

 

 

Var är gud?: Varför får dessa stackars flyktingar ingen hjälp av gud? De flesta verkar vara djupt religiösa människor som tror att gud skall hjälpa dom. Överallt i världen där det pågår konflikter är nästan uteslutande i världsdelar där människor är djupt religiösa och "styrs" av religiösa män med vapen.

Antje Jackelén: Hej,
som kristna tror vi att Gud sänder oss till människor i nöd och att Gud finns med i nöden. Jesus säger t ex "Jag var hemlös och ni tog hand om mig." Men frågan om varför det onda överhuvudtaget finns tillhör de svåraste. Det finns många delsvar på detta så kallade teodicéproblem, men inget slutgiltigt svar.

 

 

Angelica: Hej! Jag är inte aktiv i svenska kyrkan men vill gärna bli, hur börjar man?

Antje Jackelén: Hej Angelica,
Så roligt, välkommen! Kontakta gärna din lokala församling. Det finns allt från lokala till internationella uppdrag.

 

 

Emmerly: Hej, Jag tycker att vi i Svenska kyrkan, församlingar och individer, behöver öppna våra hem. Påven har gått ut och bett alla församlingar att ta hand om en flyktingfamilj var. Skulle inte vi inom Sv Kyrkan kunna göra detsamma? Men jag tror kyrkoråd mfl kan behöva en uppmaning, kanske från dig?

Antje Jackelén: Hej Emmerly,
Tack för tipset. Imorgon börjar Svenska kyrkans kyrkomöte. I mitt tal kommer jag att beröra flyktingsituationen både internationellt och här i Sverige.

 

 

Simon says: Om du inte blivit präst - vad hade ditt yrkesval då varit?

Antje Jackelén: Hej Simon,
jag hade kanske valt att bli läkare.

 

 

Maria: Vad betyder det i praktiken för Svenska kyrkan att vara medmänniska och ta människor på flykt? Konkret, vad gör du inne i organisationen just nu apropå flyktingkrisen?

Antje Jackelén: Hej Maria,
tillsammans med många medarbetare, både anställda och frivilliga, för vi samtal, till exempel med regeringen och migrationsverket och arbetar helt praktiskt.

Genom våra samarbetspartner och vårt eget arbete finns vi med hela vägen: i krigs- och konfliktområden, längs flyktvägarna och här hemma i församlingarna. Vi ger humanitär hjälp och arbetar med psykosocialt stöd. Genom att vi ser hela ledet kan vi också bedriva påverkansarbete. Kyrkan blir mötesplats på många sätt: språkcaféer, lek, kläder, rådgivning. Kyrkans gudstjänstegemenskap är ett att av få ställen där en asylsökande kan vara bidragande subjekt från dag ett.

 

 

Eva: Hej! Jag tycker svenska kyrkan stöd för de kristna som förföljs i mellanöstern varit i stort sett obefintligt. Vad har du att säga om det?

Antje Jackelén: Hej Eva,
att vårt stöd skulle vara obefintligt stämmer inte. Läs gärna här: http://www.dn.se/debatt/sa-arbetar-svenska-kyrkan-mot-forfoljelse-av-kristna/

 

 

Petter: Hej ärkebiskopen! Du är ju en skicklig opinionsbildare och en viktig röst i samhällsdebatten. Om du måste prioritera tre frågor att driva vilka blir det då?

Antje Jackelén: Hej Petter,
just nu ligger klimatfrågan, flyktingsituationen och religionsmöten högt upp på dagordningen. Det gör de därför att alla tre berör centrala kristna värden och det finns ett teologiskt perspektiv som är värt att tillföras.

 

 

Elev: Hejsan! Jag undrar om vad din åsikt är om genmodifiering på människor / djur?

Antje Jackelén: Hej,
gen-etiken är ett komplext område som kräver sakkunskap, både om naturvetenskapen och centrala värderingar. Vi ska inte avvisa vetenskapliga framsteg utan utforska möjligheterna som finns. Samtidigt är det inte givet att vi ska göra allt som är möjligt att göra. Värnandet av mänsklig värdighet kan inte bortförhandlas.

 

 

Olle: Alternativet är att vi inser att vi i Sverige hjälper till nåt otroligt redan nu med kyrkan i främsta ledet. Sverige kan inte axla hela världssamfundets ansvar, vi är trots allt ett relativt litet land. Vi har även ett stort ansvar för de som redan lever i landet.

Antje Jackelén: Hej Olle,
det är nog ingen risk att vi axlar hela världssamfundets ansvar. Men vi ska göra det vi kan göra. För visst håller vi på de mänskliga rättigheterna?!

 

 

Carina: Varför fördömer inte kyrkan IS handlingar på ett kraftfullt sätt om nu Islam står för givmildhet och gästfrihet?

Antje Jackelén: Hej Carina,
Att fördöma förföljelse och terror är relativt enkelt; det har Svenska kyrkan gjort ofta och tillsammans med många andra – i uttalanden, manifestationer, förbönsgudstjänster och samtal med regeringen. Att hitta de bästa sätten att hjälpa är däremot mer komplicerat. Ensidig hjälp till kristna kan paradoxalt nog öka deras utsatthet, vilket trossyskon i situationer av förtryck har bett oss tänka på. Det krävs många aktörer och olika strategier för att stötta på ett klokt och effektivt sätt.

 

 

Tommy Hansson: Hej ! I samband med flyktingkrisen drabbas föräldrar ibland av det fruktasvärda : deras barn dör . Föräldrar som tvingas överleva sina egna barn ! Detta fasansfulla borde alla beakta - ställer dessutom stora krav på präster som kommer i kontakt . Utbildar Ni för att kunna bemöta på ett bra sätt ?

Antje Jackelén: Hej Tommy,
Viktig fråga! Alla präster har en grundutbildning på detta område. Just nu planerar vi också för ytterligare utbildning, påfyllning och kompetensförstärkning för medarbetare (anställda och ideella) som ständigt möter traumatiserade människor.

Läs alla artiklar om: Flyktingkrisen
Gå till toppen