Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Nytt rör säkrar Skånes vatten

Ett jättestort rör ska säkra dricksvattnet för nästan en miljon skåningar.Nu startar miljardprojektet som krävs för att släcka vår törst när de skånska sjöarna förgiftas.

Snart ska Sydvatten börja bygga en 25 kilometer lång råvattenledning från Äktaboden utanför Perstorp till Ringsjöverket i Stehag. Ledningen beräknas kosta 360 miljoner kronor, vilket motsvarar 400 kronor för varje vattendrickande människa i västra Skåne.
– Vi gör det här för att långsiktigt öka säkerheten för västra Skånes dricksvattenförsörjning. Det är en naturlig följd av att vi blir fler i Skåne, säger Sydvattens vd Jörgen Johansson.
Ledningen kommer att vara 1,6 meter i diameter och avlasta den 30 år gamla ledning och pumpstation som ensam kranar ner vatten från Skånes viktigaste dricksvattenkälla: sjön Bolmen i Småland.
Den gamla ledningen, som startar vid Bolmen­tunnelns mynning i Äktaboden, räcker snart inte till längre. Särskilt inte på sommaren när skåningarna duschar, vattnar åkrar och klunkar i sig vatten för fulla muggar. Det kan också bli kris om den nuvarande rörledningen eller pumpstationen går sönder.
– Då stoppas ju transporten av Bolmenvatten delvis eller under en viss tid. Vi har reservsjön Ringsjön, som vi kan ta från. Men det är en stor apparat att ställa om hela vattenverket till att köra Ringsjövatten istället för Bolmenvatten, säger Jörgen Johansson.
Sydvattens styrelse har beslutat att projektet ska genomföras, upphandling av rör och entreprenör har redan genomförts.
Planen är att Peab ska börja bygga den nya råvattenledningen till våren, och sedan gräva ner rör i drygt två års tid. Men först behöver vattenledningen få klartecken från länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och ett par andra instanser.
Projektledaren Lars Balkfors behöver dessutom klura ut den exakta sträckningen för röret, som ska gå genom Klippans och Eslövs kommuner, göra en sväng in i Svalövs kommun, korsa Rönne å, en järnväg, ett tiotal bilvägar samt passera marken hos ett sextiotal fastighetsägare.
Bolmenvattnet går framför allt till kommunerna i norr, som Helsingborg, Landskrona och Eslöv. Men vattenkunderna i söder, exempelvis Malmö eller Vellinge, får betala lika mycket för den nya vattenledningen, trots att de — åtminstone till en början — inte har lika stor nytta av den. Kostnaden för de investeringar som Sydvatten gör fördelas alltid jämt på alla ägarkommuner.
Den nya råvattenledningen är starten på en gigantisk investering, som beräknas kosta 1,6 miljarder kronor det närmaste decenniet. Målet är att säkra tillgången på rent dricksvatten i västra Skåne, när befolkningen ökar, klimatet blir varmare och de skånska sjöarna förgiftas.
Nästa steg, som kanske genomförs om åtta tio år, är att dra en råvattenledning från Ringsjön till Vombverket. Det skulle göra att Bolmenvattnet kan rinna ut i dricksvattenkranarna även i Malmö, Staffanstorp och Vellinge, som idag får större delen av sitt vatten från Vombsjön. Sjövattnet där riskerar att bli odrickbart, eftersom 3 000 enskilda avlopp rinner ut i sjön, som också tar emot stora mängder gödsel och bekämpningsmedel från åkrarna runtomkring.
– Vi har redan idag en rätt allvarlig kemikaliesoppa i många av våra ytvattentäkter. Inte minst i Vombsjön, som är en liten sjö i ett stort avrinningsområde, säger Sydvattens vd Jörgen Johansson.

Sydvatten

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 personer i västra Skåne.
Bolaget bildades 1966 för att trygga vattenförsörjningen i västra Skåne. Började 1975 bygga den 80 kilometer långa tunneln från Bolmen till Skåne.
Leds av en styrelse med representanter från de 16 delägar­na: Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona, Eslöv, Bjuv, Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm.
Läs alla artiklar om: Skånes vattenförsörjning
Gå till toppen