Annons

Annons

Annons

Om Sydsvenskan

Behandling av personuppgifter

Tidigare villkor om personuppgiftsbehandling som gällde t o m den 24 maj 2018

Aktuella villkor finns på sydsvenskan.se/villkor

Kunduppgifter

HD-Sydsvenskan ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen. Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans‐ och betalnings‐ och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

Annons

Annons

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e‐post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e‐post och sms regleras i marknadsföringslagen. Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära ett rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter och max 1 gång per år skriftligen begära registerutdrag. Registerutdrag kan också begäras från respektive Bonnierbolags leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. För mer information se www.kunddata.bonnier.se

Cookies

Bonnier använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Bonniers digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.

Annons

Annons

Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan