Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Det behövs banbrytande lösningar utanför de redan upptrampade stigarna."

Just nu sker en stor mobilisering för att hjälpa människor som befinner sig på flykt undan krig och konflikter i andra delar av världen. Ideella organisationer har förslag på nya sätt att arbeta och tankar om hur människor i en mycket utsatt social situation ska få stöd.
Det skriver Anna Edwall, programansvarig för social innovation på Vinnova.

Sverige är ett av världens rikaste länder med hög levnadsstandard och allmänt goda sociala förhållanden. Men också här finns utmaningar som arbetslöshet, bostadsbrist, segregation och brister i den offentliga välfärden.
Hur landets sociala utmaningar bäst angrips är till stor del en politisk fråga. Men det behövs också nya metoder och nya lösningar. Det gäller inte minst den offentliga verksamheten som äldreomsorg och skola.
En sektor som ofta förbises när det handlar om innovation är den ideella.
Inom frivilligorganisationerna finns en enorm skaparkraft och kreativitet som inte används tillräckligt och exempelvis samarbeten mellan ideella organisationer, företag och kommuner kan skapa nya lösningar.
Det framkommer ibland en oro för att det offentliga lämpar över ansvaret för sociala problem på det civila samhället. Men innovation på det sociala området handlar inte om detta, utan om att utveckla nya lösningar som kan spridas och bidra till samhällsutvecklingen.
Flera av de samhällsfunktioner som idag sköts av den offentliga sektorn skapades av den ideella. Tre exempel är förskolan (1836), folkbiblioteken (1842) och mödravårdscentralerna (1920). Alla var riktade till socialt utsatta grupper, som kvinnor, barn och lågutbildade.
Hur kan då strukturerna förnyas år 2015? Svaren är inte självklara men aktörer som kommuner och företag behöver bli bättre på att samverka med civilsamhället och dra nytta av de kreativa idéer som finns, inte minst på lokal nivå.
Nya typer av samarbeten och modeller för att möta sociala utmaningar behövs och den rådande synen på innovation måste utmanas.
Just nu sker en stor mobilisering för att hjälpa människor som befinner sig på flykt undan krig och konflikter i andra delar av världen. Ideella organisationer har förslag på nya sätt att arbeta och tankar om hur människor i en mycket utsatt social situation ska få stöd.
Frivilligorganisationerna behöver få erkännande för sitt bidrag till samhällets utveckling. Den ideella sektorn ställer frågor, kommer med nya lösningar och skapar nästa generations innovationer.
Vinnova kan som statlig innovationsmyndighet ge stöd till projekt där goda lokala lösningar får spridning och blir till nytta för fler. Genom en ny satsning på social innovation finansierar Vinnova projekt som kan skapa sysselsättning, främja gemenskap och öka människors livskvalitet.
Ett sådant projekt är ett samarbete mellan forskare vid Lunds universitet, Lunds kommun, Malmö stad, företag och ideellt engagerade personer. Det ska ta fram en modell och ett arbetssätt med bostäder, väntjänst och försäkringsfond för att minska hemlösheten i Sverige.
Ett annat exempelär Skandinaviens första sociala supermarket som Stockholms stadsmission ska öppna senare i höst. Det är en matbutik som erbjuder mat till reducerat pris till personer i ekonomisk utsatthet och samtidigt ger arbetsträning för personer utan arbete. Därmed minskar både matsvinn och miljöpåverkan.
Vinnova stöder också den ideella föreningen Kodcentrum som arbetar med att ge barn och unga, inte minst tjejer, gratis kunskap om kodning, något som kan minska bristen på programmerare. Kunskap om IT och teknik ger också människor bättre förutsättningar att ta del av samhällsutvecklingen.
Vinnova uppmanar ideella organisationer att lägga fram radikala förslag på hur dagens sociala utmaningar kan mötas. Det behövs banbrytande lösningar som ligger utanför de redan upptrampade stigarna. Jag är övertygad om att det kan komma fram många spännande idéer som med hjälp av rätt stöd kan ge stor samhällsnytta.
Anna Edwall

SKRIBENTEN

Anna Edwall är programansvarig för social innovation på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
Gå till toppen