Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Inom Moderaterna omprövar vi nu vår politik för att hitta svar på inhumana migrationsprocesser och en integration som inte fungerar."

De som kommer hit måste få förutsättningar för att snabbt kunna stå på egna ben, skriver Maria Malmer Stenergard och Anna Jähnke, ordförande för Moderaterna i Kristianstad respektive Helsingborg.

Från en del av världen som har satts i brand kommer nu flyktingströmmar vars omfattning inte har skådats sedan andra världskriget. Dagligen visas skrämmande bilder på barn och vuxna som har förlorat sina liv på resan mot trygghet.
Inom Moderaterna omprövar vi nu vår politik för att hitta svar på inhumana migrationsprocesser och en integration som inte fungerar. Vi blundar inte för problemen. Vi söker lösningar.
Sverige och övriga Europa måste fortsätta vara länder som människor kan söka sig till när de är på flykt. Därför krävs att de med verkligt skyddsbehov prioriteras.
Sverige måste mäkta med att integrera dem som kommer hit. Inte minst i Skåne brottas många kommuner dagligen med att hantera flyktingmottagningen.
De allra flesta som kommer hit ska så snabbt som möjligt kunna stå på egna ben och vara med och bidra till allas vår gemensamma välfärd. Med detta som utgångspunkt har en moderat arbetsgrupp under sommaren presenterat runt 60 nya förslag. Dels föreslås långsiktiga lösningar, som att alla EU-länder ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet och att ekonomiska sanktioner vidtas mot de länder som inte tar sitt ansvar, dels krävs förändringar som gör att Sverige klarar situationen här och nu.
Att regeringen inte vill ta debatten kring migrationsfrågan blev tydligt i budgeten för 2016. Regeringen har inte tagit höjd för de kostnader som migrationen för med sig och det riskerar på sikt att försätta Sverige i ekonomisk kris.
För en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik krävs en rad åtgärder. Nyanlända måste ha en rejäl chans att komma in i samhället samtidigt som staten måste ge kommunerna förutsättningar för att kunna erbjuda bästa möjliga mottagande.
Moderaternaföreslår bland annat:
* För att säkerställa att fokus läggs på dem som har det svårast bör så kallade säkra länder införas så att Migrationsverket snabbare ska kunna avvisa dem som inte är i störst behov av hjälp.
* Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Endast den som får jobb eller deltar i etableringsaktiviteter och fortfarande har behov av skydd ska efter tre år kunna få permanent uppehållstillstånd.
* Skärpta krav på anhöriginvandringen. Den som vill ta in någon till Sverige ska kunna försörja sig själv, men också de anhöriga som anländer i efterhand.
* Svenskundervisning direkt på asylboendena och inte först efter att Migrationsverkets process är klar. Språket är en nyckel för att komma in i samhället.
* Utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan grundskolekompetens.
* Större statligt ekonomiskt ansvar. Kommuner som drar ett tungt lass i mottagningen ska få ekonomisk kompensation för detta.
* Betydligt tuffare straff för flyktingsmuggling.
Vi anser att man nu också, likt Tyskland, bör överväga temporära gränskontroller. Det handlar om att Sverige i detta akuta skede ska kunna behålla kontrollen och kunna prioritera dem som verkligen har behov av skydd.
Sverige är ett litet land som på relativt kort tid har vuxit från att vara fattigt till att bli ett av världens rikaste. Med ett klokt och balanserat mottagande och en god integration kan Sverige växa sig ännu starkare. De som kommer hit måsteockså få förutsättningarna för att snabbt kunna stå på egna ben.
Maria Malmer Stenergard
Anna Jähnke

SKRIBENTER

Maria Malmer Stenergard är ordförande för Moderaterna i Kristianstad och riksdagsledamot.
Anna Jähnke är ordförande för Moderaterna i Helsingborg och kommunalråd.
Gå till toppen