Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vindkraft i motvind

Svensk vindkraft har motvind. Låga energipriser i kombination med ett överflöd av elcertifikat gör investeringar olönsamma.
Andra kvartalet i år beställdes inte ett enda vindkraftverk och tredje kvartalet ser ut att bli nästan lika svagt.

— Vi känner bara till ett par investeringsbeslut. Årets nedgång är drastisk, säger Mattias Wondollek, analytiker på branschorganisationen Svensk Vindenergi.
Energipriserna har de senaste åren fallit dramatiskt. Råolja kostar nu mindre än hälften av vad priset var för ett år sedan. Nya utvinningsmetoder för olja, framför allt i USA och vikande efterfrågan på grund av den globalt vikande konjunkturen har fått priserna att sjunka drastiskt.
Det fallande oljepriset har dragit ner priserna också för andra energislag.
— För närvarande finns inget kraftslag som kan bära sina egna investeringskostnader, säger Mattias Wondollek.
Produktionen av vindkraft och annan förnybar energi är stimulerad med så kallade elcertifikat. Certifikaten prissätts av marknaden. När utbudet är stort faller priset.
Systemet kräver löpande justeringar kopplat till elanvändningen. De görs normalt med flera års mellanrum, vilket är huvudorsaken till det stora certifikatöverskottet, enligt Mattias Wondollek.
I år har dessutom politisk turbulens kring kvotjusteringar, utbyggnadsmål och skatteförändringar skapat ytterligare osäkerhet. Men under hösten ska beslut fattas som branschen hoppas rätar ut frågetecknen.
— Jag tror att marknaden kommer att återhämta sig lite efter riksdagsbeslut om kontrollstationen som kommer i oktober och med nya besked om kvoterna för elcertifikat. Och så är det positivt att Energimyndigheten ser över hur elcertifikatsystemet kan förbättras, med till exempel tätare kontrollstationer, säger Wondollek.
Vindkraftens andel av elproduktionen ökar, men ökningen riskerar att avta. I somras stoppade exempelvis norska Statkraft sina planerade vindkraftinvesteringar i Sverige och Norge på grund av dålig lönsamhet. Hittills i år ligger utbyggnadstakten betydligt under fjolårets.
Elen är rekordbillig. Men för producenterna är intäkten långt i från tillräcklig. Och elprisprognosen är bara marginellt stigande fram till 2020.
— Det är förstås bra för konsumenterna, men dåligt för investeringarna, säger Wondollek.
Gå till toppen