Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Den tid vi lever i är den bästa någonsin. Totalt sett har välbefinnandet i världen ökat."

Världen ska beskrivas så som den ser ut och människan bör tillåta sig att glädjas över den fantastiska utveckling som hon varit med om att skapa, skriver Ludvig Lindström, ordförande för Global Happiness Organization.

År 2014 noterades det högsta antalet dödsoffer sedan kalla krigets slut och i år har dödandet fortsatt. I Sverige har det rapporterats om en knivattack på Ikea, om skottlossningar i Göteborg och handgranater i Malmö. Mer än någonsin tidigare blir människor överösta av och påminda om negativa händelser. Därför är det kanske inte så konstigt att många har en bild av att det går alltmer utför för Sverige och resten av världen. Sanningen är den motsatta.
Den tid vi lever i är den bästa någonsin. Människor världen över låter vaccinera sina barn i större utsträckning än tidigare, antalet läskunniga ökar, livslängden stiger och det generella måendet är bättre än någonsin. Totalt sett har det subjektiva välbefinnandet i världen ökat sedan mätningarna av det kom igång på allvar i början av 1980-talet. Enligt forskare som den amerikanske statsvetaren Ronald Inglehart beror det på ökat ekonomiskt välstånd, individuell frihet och en tilltagande demokratisering.
Givetvis finns det dalar i den långsiktigt uppåtgående världsförbättringskurvan. Till exempel steg antalet mord i världen under 2012, mycket beroende på utvecklingen i några länder i Latinamerika och Afrika. Antalet dödsoffer i krig har också ökat något de senaste tio åren trots att antalet konflikter mellan stater fortsätter att minska. Orsaken är framförallt krigen i Mellanöstern.
Men fram till för ett par hundra år sedan var krig snarare regel än undantag. Även våldsnivån i form av mord och dråp var extremt hög i förmoderna samhällen. Vissa beräkningar tyder på att mordfrekvensen för 500 år sedan var mellan tio och hundra gånger högre än vad den är idag i Europa.
Också under de senaste decennierna har morden minskat i antal, såväl globalt som i Sverige. Under 1990-talet rapporterades i snitt cirka 100 fall av dödligt våld per år i Sverige. Nu är siffran nere på 87 fall per år, visar siffror från Brottsförebyggande rådet.
Sedan början av 1990-talet har andelen extremt fattiga i världen halverats. 700 miljoner färre lever i extrem fattigdom idag jämfört med för 25 år sedan. Denna utveckling saknar motstycke i historien, ändå är det få som känner till den. Enligt en undersökning genomförd av Svenska FN-förbundet kände inte ens en av tio tillfrågade svenskar till det. Istället tror nästan två tredjedelar tvärtom, att andelen extremt fattiga i världen har ökat.
Det finns självklart fortfarande flera stora problem att lösa i världen, till exempel klimathotet och att många djur behandlas på ett vedervärdigt sätt. Men en felaktig och negativ världsbild är inte en fördel.
Den som inte har koll på omvärlden riskerar att göra felaktiga prioriteringar. En negativ världssyn gör allt än värre.
Studier visar att negativa tankar får oss att må sämre. Alzbeta Talarovicova har till och med funnit att människan börjar producera stresshormoner vid blotta åsynen av enstaka negativa ord. Andra forskare, däribland psykologiprofessor Sonja Lyubomirsky, har visat att personer som mår dåligt är mindre benägna att göra bra saker för andra än personer som mår bra.
Ska världen bli en ännu bättre plats att leva på behöver medier, politiker och alla andra, i betydligt högre utsträckning, lyfta fram de positiva saker som sker, både i Sverige och i omvärlden.
Världen ska beskrivas så som den ser ut och människan bör tillåta sig att glädjas över den fantastiska utveckling som hon varit med om att skapa. Ta därför chansen att rida vidare på den solidaritet, empati och positiva anda som nu råder, inte minst i Skåne, när det gäller bemötandet av flyktingar. Ganska snart kommer du att upptäcka hur både ditt välbefinnande och din vilja att hjälpa ökar allt mer.
Ludvig Lindström

SKRIBENTEN

Ludvig Lindström är ordförande för Global Happiness Organization som startade i Malmö och idag finns i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike och Förenade arabemiraten. Organisationen har cirka 2 000 medlemmar.
Gå till toppen