Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Greater Copenhagen är också Skåne"

Om vi ska sätta avtryck internationellt måste vi göra oss av med vårt hämmande sätt att tänka, göra oss fria från föreställningen om små kommunala kungariken och samarbeta om en gemensam, fokuserad tillväxtagenda som gynnar hela metropolregionen.
Det skriver Sophie Hæstorp Andersen, ordförande för Region Hovedstaden.


Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
På den danska sidan av Sundet har vi uppskattat Öresundskomiteen. Men nu måste vi gå vidare. Vi vill tillsammans skapa den tillväxt och de arbetsplatser som både Själland och Skåne behöver.
Efter finanskrisen upplevde vi i Danmark att tillväxten minskade och arbetslösheten steg. Borgmästare och ordförande i regionerna kom snabbt fram till att ett närmare samarbete är vägen till tillväxt och arbete: Vi ville skapa goda förutsättningar för internationella företag. Vi ville samarbeta om nya gröna lösningar. Vi ville utnyttja de starkt positiva känslor som varumärket "Copenhagen" är förknippat med ute i världen.
Copenhagen är coolt, smart och grönt. Och framför allt är Copenhagen känt. 2013 var samarbetet mellan regionerna Sjælland och Hovedstaden en realitet.
Greater Copenhagen är också Skåne. Det största hindret för att förverkliga den internationella metropolen Greater Copenhagen finns i vår självuppfattning. Från Köpenhamn till Kristianstad är det ungefär lika långt som från centrum till utkanten av det administrativa storstadsområdet Peking. Om vi ska sätta avtryck internationellt måste vi göra oss av med vårt hämmande sätt att tänka, göra oss fria från föreställningen om små kommunala kungariken och samarbeta om en gemensam, fokuserad tillväxtagenda som gynnar hela metropolregionen.
Öresundskomiteen har gjort sitt. Nu måste vi vidare.
Från dag ett har vi bjudit in de 33 skånska kommunerna och Region Skåne att vara med. Under våren blev vi överens om att försöka få fart på ett fördjupat samarbete där Öresundskomiteen och Greater Copenhagen kunde smälta samman.
Öresundskomiteen har under de senaste tjugo åren skapat bra relationer över Sundet. Nu är det dags för konkreta resultat som gynnar invånarna. Vi behöver en handlingskraftig organisation med fokus på bland annat utveckling och export av välfärdslösningar och en gemensam marknadsföring av hela metropolregionen så att man i Singapore och San Diego kan upptäcka Simrishamn.
Det är inte en uppgift för Öresundskomiteen. Ingen av Öresundskomiteens ägare arbetar för att analyser och diskussioner omsätts i konkreta lösningar som kan användas för invånarnas bästa.
Dessutom är Öresundskomiteens fokus för snävt. Trots att alla invånare på Själland har betalat till kommitténs arbete har den just aldrig gjort något för kommunerna söder om Roskilde.
Så vad kan vi tillsammans uträtta?
Varje år kommer 700 000 turister till Köpenhamn med kryssningsfartyg. De stannar i tre dagar. Tänk om de istället upplevde att de kom till Greater Copenhagen, alltså till Skåne, Köpenhamn och Själland. Tänk om de fick upp ögonen för Kullen, Lunds domkyrka och slotten på Själland. Då kanske de stannade sju dagar istället. Det skulle vi alla vinna på.
Både skånska och danska kommuner blir kontaktade av kinesiska delegationer som intresserar sig för gröna lösningar. Besöken är ofta rätt svåra att hantera eftersom få kommuner har medarbetare som talar kinesiska. Om nu dessa delegationer istället upplevde att de kom till Greater Copenhagen? Då kunde vi erbjuda dem att besöka två länder och långt fler intressanta företag, och vi kunde utnyttja "One Point Entry Service", Hovedstadens besøgstjeneste, i alla Greater Copenhagens 79 kommuner.
Det finns så många projekt vi kan sjösätta som kan skapa tillväxt och arbetsplatser. De ligger där och väntar, mitt framför näsan på oss. Det är bara att sätta igång.
Vi är nära målet nu: en förnyad Öresundskomite, "The Greater Copenhagen & Skåne Committee". Vi är överens om att affärsutveckling är dess huvuduppgift. Vi är överens om en del konkreta projekt.
Som Henrik Fritzon, ordförande i Region Skåne, tidigare har redogjort för i Sydsvenskan har danskarna gett efter på 13 av 15 punkter vi varit oense om. Skåningarna utgör en tredjedel av invånarna i Greater Copenhagen och står för en dryg fjärdedel av områdets bnp. Ändå har vi från dansk sida accepterat att den nya styrelsen ska ha lika många danska som svenska medlemmar, så att Skåne kan känna att samarbetet äger rum på lika villkor.
Vi har däremot inte ruckat på åsikten att eftersom vi är tre regioner som ska arbeta tillsammans, så ska det avspeglas på ordförandeposten. Den bör alltså växla mellan Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland, så också Sjælland kan känna sig jämställt och veta att samarbetet inte uteslutande fokuserar på Bron och gränsen.
Greater Copenhagen är ett förpliktigande och jämbördigt arbete mellan tre regioner. Sjælland och Hovedstaden är med. Vi kommer inte att fortsätta samarbetet med Öresundskomiteen. De tolv miljoner kronor vi lägger på den ska istället användas till tillväxt och arbetsplatser.
Min önskan och förhoppning är att Region Skåne och de skånska kommunerna beslutar sig för att vara med så vi kan fastställa en dagordning för tillväxt, få internationella företag att etablera sig i Greater Copenhagen och skapa ett bra affärsklimat för våra företag och bättre livskvalitet för våra invånare.
Sophie Hæstorp Andersen
Översättning: Karen Söderberg

SKRIBENTEN

Sophie Hæstorp Andersen (S)är ordförande för Region Hovedstaden.
Gå till toppen