Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Miljardnota hotar för luft till elever

Den dåliga luften i Malmös grundskolor kan kosta miljardbelopp. Kommunens utredning pekar ut nio fläktlösa skolor.
– Vi tror att de måste åtgärdas först, säger enhetschef Jenny Groothuis.

En dom i mark- och miljödomstolen slår fast att Malmö stad måste förbättra ventilationen på Bulltoftaskolan och Linnéskolan.
Båda skolorna har koldioxidhalter över gällande riktvärden. Domstolsavgörandet gör att Malmö stad inom 35 månader ska byta ventilation så att flödet blir sju liter luft per person och sekund, med ett tillägg på 0,25 liter per kvadratmeter golv.
Redan nu står det klart att problemen på Linnéskolan och Bulltoftaskolan inte är unika.
I skrivelser till mark- och miljödomstolen har Malmö stad påpekat att ett femtiotal av Malmös runt åttio grundskolor har ventilationsanläggningar som kan behöva åtgärdas. Kostnaden för att få frisk luft till alla Malmös grundskoleelever har av kommunen uppskattats till 600-1 000 miljoner kronor.
Nu undersöker stadsfastigheter, som äger alla Malmö stads fastigheter, skolventilation runtom i staden.
Linnéskolan och Bulltoftaskolan är så kallade självdragsskolor. Grundprincipen här är att frisk luft ska ta sig in av egen kraft, utan hjälp av fläktar.
Ytterligare sju Malmöskolor (se fakta) har samma system.
– Vissa av de här nio skolorna kan ha ett visst utsug. Men i grunden kallar vi dem självdragsskolor, säger Jenny Groothuis, enhetschef för grundskolor på stadsfastigheter.
Fungerar självdrag i en skola?
– En självdragsskola är inte automatiskt dålig. Med stor takhöjd och få elever kan luftcirkulationen ändå fungera, säger Jenny Groothuis.
– Självdrag bygger på temperaturskillnader ute och inne. När det är kallt ute fungerar självdrag som bäst. Men det är svårt att få självdragsventilationen att komma igång när det är sjutton grader både ute och inne, säger Jenny Groothuis.
I förra veckan berättade Bulltoftaskolans rektor Monica Germundsson i Sydsvenskan att skolan tvingats stänga av ljudet på koldioxidvarnarna i låg- och mellanstadiet, eftersom de pep hela tiden.
Grundskoleförvaltningens ledning har tydliggjort att bristande ventilation ska åtgärdas. Men av kostnadsskäl är det viktigt att skolorna görs i prioritetsordning. De skolor som har sämst luft ska få hjälp först. Krävs stora ombyggnader, kan skolor behöva evakueras och tömmas.
– Vi vill göra på rätt sätt och i rätt ordning. Och vi gör det vi kan redan nu för att förbättra luften, säger Malmö stads grundskoledirektör Anders Malmquist.
Trycket är just nu stort mot grundskolor i hela Malmö. Den långvariga babyboomen gör att det behöver skapas ungefär 1 500 nya elevplatser om året de kommande tio åren. Trycket ökar ytterligare genom den stora strömmen asylsökande barn och familjer. I flera skolor växer nu successivt klasstorlekar.
– Antalet elever påverkar så klart luftkvaliteten, liksom exempelvis dubbellektioner, säger Jenny Groothuis.

Skolor utan fläktar

Moderna byggnader har oftast ett ventilationssystem med fläktar.
Ventilation utan mekaniska fläktar kallas självdragssystem. Systemet bygger på att frisk luft tar sig in genom springor, otätheter och ventiler. Självdrag fungerar bättre när temperaturskillnaden är stor ute och inne.
Nio grundskolor i Malmö har helt eller delvis självdragsventilation:
Malmö International School (gamla Pildammsskolan)
Klagshamnsskolan
Linnéskolan
Bergaskolan
Fridhemsskolan
Bulltoftaskolan
Ängslätts/Sundsbroskolan
Karl Johansskolan
Bunkefloskolan
Gå till toppen