Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Ge alla nyanlända en jobbcheck som gör det lättare att anställa dem

Varje dag cyklar jag förbi Malmö Centralstation där det ständigt står människor som nyss klivit av tåget och sätter sin fot i Sverige för första gången. De allra flesta har lämnat hela sina liv bakom sig och bär allt de äger i händerna. Deras nya liv i Sverige börjar nu.
Nyanlända syriska flyktingar på Malmö centralstation. Företagaren Henrik Malmberg föreslår att alla asylsökande ska få en check av Skatteverket på 120 000 kronor, som den som anställer dem kan använda för att betala arbetsgivaravgifter.Bild: Lars Brundin
Bara under september månad sökte 25 000 personer asyl i Sverige och hittills i år nästan 75 000 personer. Den rådande utvecklingen i Syrien gör det troligt att antalet asylsökande kommer att fortsätta öka under överskådlig framtid.
Enligt Migrationsverket kommer cirka 80 procent av de asylsökande från Syrien, Irak eller Afghanistan. Många av dessa människor kommer att få stanna permanent i Sverige och de allra flesta kommer att vara här i många år under den tid deras asylärenden behandlas.
På lång sikt är detta bra för Sverige. De krav som vi i framtiden kommer att ställa på högteknologisk och välfungerande infrastruktur gör att vårt glest befolkade land mår väl av befolkningstillväxten som invandringen utgör. Dock – på kort sikt ställer invandringen höga krav på att integrationspolitiken fungerar så att de människor som kommer hit och får uppehållstillstånd och så småningom blir medborgare, kommer i arbete.
Som företagare är jag övertygad om att arbete är nyckeln till snabb etablering i samhället. På arbetet lär man sig språket, kulturen och lär känna människor utanför sin egen närmsta krets. Ett arbete skänker tillfredsställelse över att få vara med och bidra och därmed den för en människa helt avgörande känslan av att vara behövd. Alternativet till att arbeta är att passiviseras och glida längre och längre ut i utanförskap. Detta drabbar tyvärr också de barn som växer upp i en icke-arbetskultur och därmed försämras även deras livschanser.
Med tanke på de höga trösklar som finns in i arbetslivet har tyvärr de människor som står på Malmö central idag mycket små möjligheter att få ett arbete. Vi företagare har förmågan att förvandla människors kompetens och ansträngningar till säljbara produkter och tjänster. Bland de människor som nu kommer till Sverige finns både förmåga och ofta en mycket stark vilja att få bidra till vårt samhälle.
Tyvärr finns det inget incitament att ta risken det innebär att anställa någon som inte kan språket och vars utbildning inte är direkt jämförbar med någon svensk motsvarighet, när man lika gärna kan anställa någon som redan pratar svenska och som gått i svensk skola.
Den relativt höga kostnaden som det innebär att anställa någon leder dessutom till att företag noga överväger varje rekrytering. Det är inte lönerna som är för höga i Sverige. De flesta kollektivavtal har minimilöner på runt 16 000-17 000 kronor i månaden före skatt och bör inte bli lägre. Däremot blir kostnaden för arbetsgivaren högre eftersom arbetsgivaren förutom lönen betalar arbetsgivaravgifter som är 30 procent eller mer.
Mitt förslag är att varje asylsökande som kommer hit får en check av Skatteverket på 120 000 kronor. Med denna check skall en arbetsgivare kunna betala arbetsgivaravgiften och dessutom kunna göra ett skatteavdrag på lika mycket. Med en lön på 16 000 kronor i månaden blir företagets kostnad alltså enbart cirka 6 000 kronor i månaden och checken räcker i ett år.
Efter ett års arbete är förhoppningsvis arbetstagaren i fråga så pass etablerad på arbetsmarknaden att hen kan fortsätta sin anställning utan subventioner. Den låga kostnaden hade gjort nyanlända mer attraktiva för företag och gjort etableringen i Sverige mycket, mycket enklare.
Kostnaden för staten hade blivit 12 miljarder per år beräknat på 100 000 invandrare, varav hälften är i form av uteblivna skatteintäkter. Den andra hälften är uteblivna arbetsgivaravgifter men de hade högst troligen inte uppstått om inte de nyanlända hade fått en jobbcheck. Till detta skall läggas att staten får intäkter när de som arbetar betalar skatt på sin lön. Som företagare känner jag igen en bra affär när jag ser den.
Henrik Malmberg
Gå till toppen