Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Visst har det varit tuffa diskussioner mellan den danska och svenska sidan men i grund och botten har vi varit överens."

Det danska förslaget om en revitalisering av Öresundskomiteen under namnet Greater Copenhagen and Skåne Committee speglar en vilja till nystart och gemensamt fokus på tillväxt. Låt oss därför från svensk sida gå med i den nya organisationen.
Det skriver företrädare för näringslivet, ledande politiker från Helsingborg Landskrona och Region Skåne samt styrelseordföranden för Lunds tekniska högskola.

Kitesurfare på Öresund. Skåne och Danmarkbehöver varandra, skriver artikelförfattarnaBild: Johan Nilsson 2014
Läs också Greater Copenhagen får ett hål i Malmö och Lund
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Öresundskomiteen bildades 1993. Tjugo år av politiskt samarbete har haft stor betydelse för Öresundsregionens utveckling. Integrationen mellan Sverige och Danmark har förbättrats avsevärt och den ekonomiska sammanlänkningen har stärkts.
Läs också Missa inte möjligheten att tänka stort, Malmö
När Öresundsbronstod klar för femton år sedan utvidgades arbetsmarknaden och ny dynamik skapades. Idag pendlar tusentals människor mellan Sverige och Danmark för att ta sig till jobb eller utbildning.
Forskningsanläggningarna ESS och Max IV innebär en enorm potential för forskning och utbildning i regionen, samt stora möjligheter för regionens företag att utveckla sin innovativa förmåga och stärka sin globala konkurrenskraft. Men för att möjligheterna ska kunna utnyttjas är det nödvändigt att vidareutveckla det politiska samarbetet. Det är avgörande för en mer framgångsrik region som kan behålla och attrahera framtidens talanger och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för såväl företag som för de som bor och verkar i regionen.
De senaste åren har Öresundsregionen inte haft lika bra ekonomisk utveckling som andra metropolregioner, till exempel Stockholm och Hamburg. Vid tre tillfällen, år 2003, 2008 och 2012, har OECD presenterat rapporter som belyst Öresundsregionens utvecklingspotential. Varje gång har regionens möjligheter framhållits som mycket stora och den potentiella konkurrenskraften som internationellt intressant. Samtidigt betonas att ett kvalitetsmässigt utvecklingsarbete kräver att regionen har en tydlig gemensam vision.
De största möjligheterna för Öresundsregionen finns att hämta i ökad samverkan mellan den danska och svenska sidan. Ett tecken på att integrationen behöver fördjupas är att handeln mellan Sverige och Danmark bara når upp till en bråkdel av nivån på respektive lands inrikeshandel – trots de två ländernas geografiska närhet. Ett annat tecken är att Danmark befaras få brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten i Skåne är hög.
Skåne och Danmark behöver varandra för att klara utmaningar med tillväxt och välfärd, men också för att bli en funktionell region som kan konkurrera på den globala marknaden.
Den danska sidan har insett att det krävs en nystart för att Öresundsregionen ska kunna hävda sig bättre i internationella sammanhang. Fokus måste ligga på tillväxt. Det är också nödvändigt för att fler jobb ska växa fram, vilket i sin tur stärker välfärden och minskar utanförskapet.
Det danska förslaget om en revitalisering av Öresundskomiteen under namnet Greater Copenhagen and Skåne Committee speglar just viljan till nystart och gemensamt fokus på tillväxt.
I medier har det framställts som att det rått stor oenighet kring hur den nya organisationen ska utformas. Visst har det varit en del tuffa diskussioner mellan den danska och svenska sidan men i grund och botten har vi varit överens om inriktningen.
Det förslag som nu finns är tillräckligt för att vi ska kunna arbeta vidare med regionens framtid. Låt oss därför från svensk sida gå med i den nya organisationen. Resultat skapas i det dagliga arbetet. Låt sedan det som uppnåtts utvärderas och avgöra vad som fungerar.
Det vore minst sagt olyckligt att slänga bort 20 års arbete genom att låta kortsiktiga detaljfrågor stå i vägen för ett gemensamt bygge av en starkare region. Bara genom att samarbeta når vi den kritiska massa av arbetskraft, företag, forskning och utbildning, attraktivt boende, kultur och fritidsaktiviteter som krävs för att hävda regionen i den globala konkurrensen om företag, investeringar och talanger.
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande Landskrona
Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens 2:e vice ordförande
Bert Nordberg, företagare i Skåne
Charlotta Falvin, styrelseordförande LTH
Dan Olofsson, företagare i Skåne
Mats Paulsson, företagare i Skåne
Stephan Müchler, verkställande direktör Sydsvenska industri- och handelskammaren
Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin
Gå till toppen