Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Till minne av Rothsteinska huset

Många vackra hus i vår stad har rivits. Men det har visat sig att man inte alltid behöver utplåna ett hus för att rasera det.
När det pampiga Müllerska palatset uppfördes på Stortorget 9 år 1906 ansågs det av kritiska arkitekter vara vulgärt. Kanske var det därför huset tråkigt nog stympades till oigenkännlighet trettio år senare.
Ett annat hus på Stortorget som for illa var det Rothsteinska huset, på nummer 3. Nu har husets förärats med en skylt som berättar dess historia, på intiativ av Martin Wierup.
Det var hans morfar, grosshandlaren Johannes Månsson Rothstein (1860-1933) som runt 1905 inköpte den Cronholmska fastigheten, där Bernhard August Cronholm sedan 1853 drivit bokhandel och utgivit tidningen Snällposten – som senare köptes upp av nykomlingen Sydsvenska Dagbladet. Byggnaden låg bredvid Residenset på en tomt där Lilla Rostockergården legat på 1500-talet. Möjligen kan man sluta sig till att det Cronholmska huset uppfördes i samband med Stortorgets tillkomst 1538.
Läs mer: Bernhard August Cronholm.
År 1871 avled Cronholm och hans tidning köptes upp av uppstickare Sydsvenska Dagbladet. Men änkan Wilhelmina kom att bo kvar i många år, och även Cronholms bokhandel fortlevde längre.
Johannes Månsson som innehade en kolonial och diversehandel och importerade sydfrukt, delikatesser, javakaffe och spanska viner behöver en större lokal. Han lät riva det mindre 1500-talshuset för att bygga ett större, för sin firma och sin familj. Ritningarna godkändes i byggnadsnämnden 1907. De var signerade av den ytterst välmeriterade arkitekten John Smedberg – känd för bland annat Västra skolan, Malmö, Malmö Högre Läroverk för flickor, Navigationsskolan, Riksbankens filial (”Pittahuset”), Pildammsskolan, Pauliskolan, Elverket/Rooseum/Moderna museets filial, Stadsbiblioteket, Synagogan, S:t Petriskolan och Johannesskolan.
Det  uppfördes sannolikt 1908 i en stil som Bertil Nilsson i sin bok ”Arkitekten och tiden – John Smedberg och hans verk 1878-1913” (1996) karaktäriserar som jugendinfluerad barock. ”Speciellt det höga taket och oxöronen är typiska för barocken”, skriver han.
I boken ”Guide till Malmös arkitektur” (2001) jämför Tyke Tykesson fasaden i nybarock med den på Stortorget 13a, också efter Smedbergs ritningar.
Johannes Månsson som redan 1902 hade antagit sin hustrus släktman Rothstein, och vars monogram återgavs i takets järnsmidda kapitäl, sålde huset till Försäkringsbolaget Viktoria år 1930.
Det skulle han kanske aldrig gjort. De nya ägarna satte tänderna i byggnaden. I funktionalismens anda och efter ritningar av länsarkitekten Nils A Blanck byggdes huset om interiört och framför allt revs de klassiska ornamentiken både ut mot Stortorget och in mot Larmgatan. Det höga taket försvann och en våning byggdes till. Ingreppen var så totala att man nästan kan tala om en rivning.
Huset vi ser i dag är en ny version, gjord på sent 1970-tal sedan ägaren till Securitas lät renovera huset efter ritningar av arkitekten Nils Tesch. Den nuvarande fasaden i sandsten ska ses som en erinran av det ursprungliga utseendet.
I det Rothsteinska huset öppnade för övrigt Edvin Lundgren sin första boklåda på sent tiotal eller tidigt tjugotal. År 1926 flyttade Lundgrens bokhandeln till Södergatan 3 där den kom att ligga fram till 1997 när Akademibokhandeln tog över och flyttade 2002.
Men för de flesta Malmöbor förknippas kanske adressen allra främst med Svenska Urdepoten, grundat i Malmö 1925. Här låg företagets huvudkontor och huvudbutik i många år. Hur länge vet vi inte exakt.
Det Rothsteinska huset ut mot Stortorget, efter ritning från 1907 av John Smedberg.
Stortorget i Malmö med hörnhuset mot Hamngatan och Svenska Urdepoten i det ombyggda Rothsteniska huset till höger. Bilden tagen på uppdrag av Skandia försäkringar som har ny reklamskylt högst upp.
Det Rothsteinska huset in mot Larmgatan, efter ritning från 1907 av John Smedberg.
Vykort över Stortorget med det ombyggda huset i vänsterkant.
Skylten.
Gå till toppen