Aktuella frågor

Debattinlägg: "Europeiska unionen och i synnerhet den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna."

Att den palestinske presidenten personligen bidrar till att höja konfliktnivån är ohållbart, skriver Lars Adaktusson, EU-parlamentariker för Kristdemokraterna.

De terrorattentat som i dessa dagar drabbar Israel riskerar att driva på en redan farlig utveckling i relationerna mellan israeler och palestinier.
En dag i förra veckan rapporterades mordförsök på 30 personer med judisk bakgrund. Och dagen innan knivhöggs bland andra en 13-årig judisk pojke under en cykeltur – förövaren var en jämnårig palestinsk pojke.
Terrorattackerna syftar till att sprida skräck bland civilbefolkningen och det har redan lyckats. Människor i Jerusalem och andra israeliska städer lever nu i ständig oro för nya attentat.
Våldsdåden har hittills en gemensam nämnare. De palestinska attentatsmännen anser sig genom angreppen bidra till ett legitimt skydd av den för islam heliga al-Aqsa-moskén på Tempelberget i Jerusalem. Men även för det judiska folket är platsen helig – det var där Jerusalems första och andra tempel låg.
Att den arabiska befolkningen i Israel och på palestinska områden hörsammar uppmaningar att genom terrordåd skydda Tempelberget är i sig begripligt. Det palestinska samhället är genomsyrat av antiisraelisk propaganda – från vaggan till graven möts palestinierna av samma förvridna budskap.
I tv:s barnprogram, skolundervisning och medierapportering förkunnas vikten av att palestinierna skyddar al-Aqsa-moskén från det "judiska hotet". Palestinierna får veta att det är legitimt att ta till vapen för att försvara moskén och att mobilisering för en tredje intifada måste inledas.
Politiskt ansvarig för den palestinska propagandan och för den allvarliga utvecklingen är president Mahmud Abbas. Att han medvetet underblåser attentaten mot civila israeler är lika uppenbart som oacceptabelt.
Nyligen höll Abbas ett tal som sändes i palestiniernas officiella tv-kanal. I talet, som finns publicerat även på presidentens Facebooksida, rättfärdigas mord på judar: "al-Aqsa-moskén är vår, judarna har ingen rätt att vanhelga den med sina smutsiga fötter. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försvara Jerusalem. Vi välsignar varenda droppe blod som spills för Jerusalem. Detta är rent blod som spills för Allah."
Åtskilliga uttalanden av samma karaktär från den palestinske presidenten finns dokumenterade på webbsidan "Palestinian Media Watch". Samtidigt visar verkligheten att beskrivningen av Mahmud Abbas som pålitlig företrädare för demokratiska krafter på den palestinska sidan är falsk.
Att den palestinske presidenten personligen bidrar till att höja konfliktnivån är ohållbart. För att lugn och avspänning ska bli verklighet krävs att Mahmud Abbas tar avstånd från mördandet, sätter stopp för uppviglingen och slutar med sina personliga propagandabesök hos palestinska terrorister som genomfört attentat mot Israel.
Europeiska unionen och i synnerhet den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det gäller att tala klarspråk med palestinierna. I samband med vänsterregeringens omdiskuterade erkännande av en palestinsk stat prisade Sveriges utrikesminister de goda relationerna mellan regeringen och Palestinska myndigheten. Artigheten kvitterades nyligen i samband med FN:s generalförsamling där president Abbas inför världens tv-kameror lovordade det svenska agerandet.
Ska någon kunna tala den palestinska ledningen till rätta borde det således vara den svenska regeringen. Hittills har det svenska agerandet dock präglats av tystnad. Varken statsministern eller utrikesministern har tagit till orda om vågen av terrordåd riktade mot civila israeler.
Under kommande femårsperiod planerar de rödgröna att svenska skattebetalare ska bidra med över 1,5 miljarder kronor i bilateralt bistånd till palestinska områden. En del av de pengarna kommer sannolikt att hamna i fel fickor på grund av utbredd korruption, andra delar av biståndet kommer att användas för att "avlöna" fängslade palestinier som är dömda för terrorbrott i Israel.
Förutom att agera mot president Abbas kontraproduktiva och direkt ansvarslösa politik måste den svenska regeringen göra klart att bilaterala biståndsinsatser inte kan frikopplas från politiskt ansvarstagande och respekt för mänskliga rättigheter. En förutsättning för fortsatt svenskt bistånd till Palestinska myndigheten måste vara att Abbas tar avstånd från alla former av terrorhandlingar och bidrar till konstruktiv dialog med den israeliska regeringen.
Att inte agera, att inte tala klarspråk med den palestinska ledningen, är i den situation som råder att svika sitt ansvar. Socialdemokraternas tidigare partiledare Göran Persson har talat om att det genom åren funnits ett "propagandistiskt inslag" i partiets förhållande till Israel som inte sällan har varit "för inrikes bruk".
För Stefan Löfven och Margot Wallström gäller det nu att bevisa att Göran Persson har fel. Vill den svenska regeringen medverka till en stabil och fredlig säkerhetspolitisk situation i Mellanöstern är det dags för utrikespolitiskt ansvarstagande och handfasta krav på den palestinska ledningen.
Lars Adaktusson

SKRIBENTEN

Lars Adaktusson (KD) är Europaparlamentariker.
Gå till toppen