Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Tunneln under Fehmarn Bält ritar om kartan, inte bara i Öresundsregionen utan också för hela Sverige."

Utan investeringar i vägar och järnvägar på den svenska sidan av Öresund uteblir till stor del de positiva effekterna av Fehmarn Bält-tunneln för Sverige.
Det skriver de två riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S) och Mats Persson (FP).

Byggstarten närmar sig för den tyskdanska väg- och tågtunnel som kommer att föra Skandinavien närmare kontinenten och ge Öresundsbron ny och ökad betydelse.
Tunneln under Fehmarn Bält knyter samman Tyskland och Danmark med dubbla järnvägsspår och en fyrfilig motorväg. Den ritar om kartan, inte bara i Öresundsregionen utan också för hela Sverige.
Trafikverket räknar med att godstågstrafiken över Öresundsbron kommer att öka med 13 procent till år 2030, beräkningar från danska trafikmyndigheten visar på en 170-procentig ökning. Den svenska bedömningen utgår från att svensk infrastruktur planeras utan hänsyn till de möjligheter till exportintäkter och jobb som den tyskdanska megasatsningen medför.
Sverige är ett exportberoende land där Tyskland är en viktig handelspartner. Lägger man till alla de exportmarknader som kan nås markvägen via Fehmarn Bält-förbindelsen är betydelsen enorm. Därför är det också enkelt att inse att infrastrukturen för godstrafik behöver fungera på bästa möjliga sätt.
Betydelsen av en effektivare persontrafik får inte heller underskattas. Med den nya tyskdanska förbindelsen tar en tågresa från Malmö till Hamburg cirka tre timmar, ungefär lika lång tid som en bilresa mellan Malmö och Göteborg. Den förkortade restiden skapar nya möjligheter till kunskapsutbyte och arbetstillfällen.
De stora jobbeffekterna uppstår först när tunneln och anslutningarna står klara. Men redan tunnelbygget är ett av Europas största byggprojekt, med 55 000 arbetstillfällen.
Danmark investerar 200 miljarder kronor i Själlands infrastruktur under de kommande åren.
Internationellt sett utmärker sig Skåne som en innovativ region med en kunskapsintensiv näringslivsstruktur där det görs stora investeringar i forskning och utveckling.
De nya forskningsanläggningarna ESS och Max IV har gett eko och väntas locka ett toppskikt av världens forskare. Satsningar på infrastruktur bidrar till att anläggningarna kan utnyttjas på bästa sätt; människor behöver snabbt kunna ta sig till och från anläggningarna.
Svensk infrastrukturplanering måste i större utsträckning följa hur omgivande länder planerar och bygger sina vägar och järnvägar för att hämta hem samordningsvinster och undvika kapacitetsbrister.
Nu arbetar den så kallade Sverigeförhandlingen med målet att Sverige ska bygga höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Det är högst lovvärt, men arbetssättet – att agera som om transportbehoven upphörde vid Sveriges gränser – är långt ifrån optimalt.
Trafikverkets senaste prognos för godstransporter 2030 har tagit hänsyn till Fehmarn Bält-förbindelsen och konstaterar att ”utrymmet för en ökning av godstransporter på järnväg mellan Sverige och kontinenten är begränsat, beroende på kvarvarande flaskhalsar i det svenska järnvägsnätet”. Att bara konstatera det duger inte. Med fakta på bordet om hur svensk gods- och persontrafik kan och bör påverkas går det att säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs. Då blir även Sverige en vinnare när Skandinavien kommer närmare kontinenten.
Idag håller vi ett seminarium i riksdagen om Fehmarn Bält-tunnelns inverkan på tillväxt, infrastruktur och hållbar utveckling i Sverige. Eller rättare sagt, dess potentiella inverkan. Utan investeringar i vägar och järnvägar på den svenska sidan av Öresund uteblir till stor del de positiva effekterna av Fehmarn Bält-tunneln för Sverige.
Rikard Larsson Mats Persson

SKRIBENTER

Rikard Larsson (S) är riksdagsledamot.
Mats Persson (FP) är riksdagsledamot.
Gå till toppen