Åsikter

Läsartext: Folk upplever otrygghet och det ska tas på allvar

Andreas Pehrsson skrev att vi inte får skrämmas till låsta skolor (28/10). Men vad som skrämmer styr vi inte riktigt själva. Han tycker at svallvågorna efter Trollhättan-morden har nått "löjliga nivåer", att det efterfrågas "märkliga lösningar" och förespråkar att vi ska bevara vårt öppna samhälle.
Bild: Adam Ihse/TT
Jag har i många år jobbat för polisen och i den utövningen besökt skolor och arbetsplatser som utsatts för diverse våldsbrott och omskakande incidenter. Jag har tagit hand om brottsoffer och vittnen så mycket att jag tror mig veta att det där med rädsla och otrygghet är att ta på allvar. Vi kan helt enkelt inte värja oss från att det som händer i vår värld påverkar och berör oss – allra minst när det handlar om oprovocerade våldsbrott, hatbrott och terrorism.
Vi kan naturligtvis välja att inte se eller försöka övertyga varandra om att det inte händer oss och hålla tummarna – eller också kan vi välja att öppna våra sinnen för att vår värld har dessa bekymmer, och hantera dem.
Jag tror inte på borgar, bunkrar och staket. Jag vågar dessutom påstå att många av de tekniska lösningarna för trygghet är tämligen verkningslösa mot dessa gärningsmän, Men jag tror inte som Andreas Pehrsson att vi kan blunda för hur vår värld faktiskt ser ut. Folk upplever otrygghet och det ska tas på allvar.
Jag tror på medvetenhet. Jag tror att skolor och arbetsplatser i all sin verksamhet ska beakta risker från både externa och interna hot. Det är faktiskt inte helt ovanligt att brott begås mellan arbetskamrater.
Vi ska ta hand om vår personal, hålla dem alerta, utbildade och medvetna om risker och hot, och vi ska se till att de som arbetsleder är klädda för att hantera kriser och incidenter. Så tror jag att vi bygger en realistisk trygghet.
Mattias Tengwall
Malmö
Gå till toppen