Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Att det är lite stressigt 'just nu' kan man glömma. Trenden där alltfler blir sjukskrivna baserat på psykiska diagnoser måste vändas. "

Att stärka företagshälsovården har visat sig mycket effektivt för att motverka både fysisk och psykisk ohälsa relaterat till jobbet.
Det skriver Marie Louise Arendt, regionchef för Unionen, Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.

Är det lite stressigt just nu?
Den absolut vanligaste orsaken till sjukskrivning är akut stressreaktion. Att det är lite stressigt ”just nu” är något man kan glömma.
I verkligheten skenar den psykiska ohälsan till följd av orimliga krav och anorektiska arbetsplatser. Lägg därtill det ansvar som framför allt kvinnor tar för hem och familj, så är det uppenbart att situationen är ohållbar.
I våras redovisade Försäkringskassan att antalet sjukfall med psykisk sjukdom ökade för tredje året i följd. I slutet av 2014 rörde 71 000 ärenden hos Försäkringskassan psykiska diagnoser. Det kan jämföras med 48 000 år 2012. Det motsvarar en ökning på 48 procent.
I Skåne och Hallandligger enligt uppgift från Försäkringskassan andelen sjukfall i psykiska diagnoser på 40 procent. Även bland Unionens medlemmar, tjänstemän som jobbar i privata företag eller i ideella föreningar, är psykisk ohälsa, som ofta är arbetsrelaterad, den vanligaste sjukskrivningsorsaken.
Så vad skulle kunna stoppa den utveckling som nu bara går åt fel håll? Är allt hopplöst?
Nej, så är det inte. Det finns något som visat sig mycket effektivt för att motverka både fysisk och psykisk ohälsa relaterat till jobbet: att stärka företagshälsovården. Unionens rapport Företagshälsovården – hur den fungerar och hur den kan bli bättre visar att arbetsmiljön är bättre på de arbetsplatser där företagshälsovård finns och fungerar.
Men det är oroväckande att många arbetsgivare inte ger sina medarbetare den företagshälsovård de har rätt till enligt Arbetsmiljölagen.
Arbetsgivaren måste säkerställa att företagshälsovården är relevant för varje medarbetare och möta de behov som finns på arbetsplatsen.
Tillgång till företagshälsovård påverkar också möjligheterna att börja jobba igen för dem som varit sjuka. På arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård svarar cirka 70 procent av de tillfrågade i rapporten ja på frågan om det arbetas aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta för dem som har varit sjukskriva att komma tillbaka till jobbet. Motsvarande siffra för dem utan företagshälsovård var knappt 40 procent.
För att stärka företagshälsovården vill Unionen:
· Att arbetsgivare och fackliga representanter ska samverka kring företagshälsovården.
· Att det ska finnas ett tydligt regelverk, lagstiftning eller föreskrifter, kring arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning.
· Att arbetsmarknadens parter tillsammans med staten diskuterar system för en ansvarsfull finansiering av företagshälsovården.
· Att företagshälsovården ska vara av god kvalitet.
Trenden där allt fler blir sjukskrivna baserat på psykiska diagnoser måste vändas. För individernas skull, förstås. Men även för företagens skull. Och inte minst för hela samhällets skull.
Marie Louise Arendt

SKRIBENTEN

Marie Louise Arendt är regionchef för Unionen Sydväst som omfattar större delen av Skåne och södra Halland.
Gå till toppen