Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Signalen har varit att det är acceptabelt att ta annans mark i besittning."

Staten måste ta sitt ansvar för att upprätthålla svensk lagstiftning. Ockupationen av Brännaren 19 avslöjar ett stort samhällsproblem där rädda och flata myndigheter inte vågar agera och där kommuner och enskilda hamnar i kläm. Det skriver Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö, och Noria Manouchi (M), sociala resursnämnden i Malmö.

I slutet av mars ingicks en lokal överenskommelse mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.Det var en handlingsplan för socialt utsatta EU-medborgare i Malmö. I planen ingick bland annat vinterhärbärge, daglokalen Crossroads samt femtio tillfälliga platser i övernattningslokaler som kan användas efter en avhysning, inför återresan till hemlandet. Handlingsplanen slog också fast att avhysningar av olagliga bosättningar ska genomföras. Detta ledde till att avhysningar kunde ske i det olagliga lägret i Pildammsparken.
De drygt sju månader som har gått sedan dess har karaktäriserats av en flathet och ovilja att agera från statliga myndigheter. Polisen har haft all möjlighet att reagera på uppenbara misstankar om egenmäktigt förfarande och olaga intrång. I Uppdrag Gransknings reportage från den uppkomna kåkstaden framkom också att den enda gången polisen tidigare varit inne i lägret var vid en misstanke om att djur for illa där. Även om enskilda försökt påpeka det orimliga i ockupationen, har den sammantagna signalen från samhället varit att det är acceptabelt att ta annans mark i besittning, ett budskap som naturligtvis inte har varit ärligt gentemot de utsatta EU-medborgarna.
Parallellt har Länsstyrelsen i Skåne och Mark- och miljödomstolen gjort sitt bästa för att fastighetsägaren eller Malmö stad inte ska städa tomten. Den avhysning som nu skett har varit med stöd i miljöbalken. Frågan om äganderättens ställning har därför ännu inte besvarats och det behöver noggrant analyseras om en förändring av lagstiftningen kan göra att liknande situationer inte uppstår i framtiden. De mest verklighetsfrånvända resonemangen har varit att någon form av besittningsskydd skulle ha uppstått för ockupanterna. Visserligen har ingen seriös bedömare fäst något större avseende vid dessa resonemang, men det vore naturligtvis en mycket farlig väg att gå att acceptera att olovligt besittningstagande av annans mark skulle leda till besittningsskydd för ockupanten.
Sedan Malmö stads handlingsplan klubbades i våras har också flera röster höjts för att kommunen efter avhysningen ska anvisa en annan boendeplats. Ett förfarande som vore helt orimligt. När kommunen den 2 november presenterade sin årliga kartläggning av hemlösa hade antalet ökat till 1 333 hemlösa vuxna och 675 hemlösa barn. Ett allvarligt misslyckande av Malmös rödgröna styre där stadens invånare inte får sina rättigheter tillgodosedda. Att i det läget införa särlösningar för att säkra andra länders medborgares rättigheter hade varit fullkomligt felaktigt.
En konsekvens av att Moderaterna och Malmö stad tvingades agera lokalt istället för att statliga myndigheter tog sitt ansvar blev att fastighetsägaren skuldbelagdes. Det fastighetsbolag som äger tomten får nu betala hundratusentals kronor för att Malmö stad städar upp den tomt som bolaget har förlorat möjlighet att nyttja. Istället för att skämmas över den principiellt felaktiga lösningen konstaterar vi att det var det enda möjliga inom ramen för gällande lagstiftning. Vi är i ett läge där staten verkar vara ointresserad av att lagen ska följas i Malmö.
De utsatta EU-medborgarnas situation visar på ett större problem i Europa, men lösningen kan inte vara kåkstäder i Malmö. Inte heller kan det vara Malmös ansvar att anvisa annat boende och erbjuda särlösningar för just den grupp som varit bosatt på Brännaren 19. Därför var avhysningen nödvändig, om än alltför sent genomförd och inte på de för ärendet mest centrala, äganderättsliga grunderna. Att fattigdom fortfarande är ett stort samhällsproblem i Europa är både uppenbart och tragiskt. Samtidigt har ett nytt samhällsproblem uppenbarats:
Flata och fega myndigheter som inte ser det som sin självklara uppgift att upprätthålla gällande lagstiftning.
Torbjörn Tegnhammar (M)
Noria Manouchi (M)
Torbjörn Tegnhammar (M) är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande i Malmö.
Noria Manouchi (M) är kommunfullmäktigeledamot i Malmö.
Gå till toppen