Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Avloppstunnel kostar mer än Malmö Live

Den stora avloppstunneln under Malmö riskerar att bli stadens dyraste byggprojekt någonsin.

Tänk dig en ny Citytunnel under Malmö, sex kilometer lång, som samlar upp allt avloppsvatten som Malmöborna spolar ner i sina vaskar, duschar och toaletter. Den tunneln vill VA Syd borra under hela centrala stan, från tekniska museet till avloppsreningsverket på Sjölunda. Men avloppstunneln ser ut att bli skitdyr, ännu dyrare än konserthuset Malmö Live, som kostat skattebetalarna 1,3 miljarder kronor och hittills har rekordet.
– Blir detta Malmös dyraste? Det var ju intressant, det visste jag inte. Då måste ju beslutsfattarna ta ställning till om de tycker att det här är viktigt, säger Ulf Nyberg, som leder VA Syds styrgrupp för avloppstunneln.
Närmare bestämt måste Malmö stads politiker bestämma om vi har råd med avloppstunneln. Just nu är kommunens ekonomi mycket pressad, och miljardinvesteringen i en avloppstunnel måste vägas mot behovet av nya skolor, vägar och bostäder.
Läs mer: 8 argument för och emot bajstunnel
VA Syd har utrett avloppstunneln under 20 års tid. Men förra hösten, tre dagar efter det stora skyfallet som dränkte stora delar av Malmö, kallade VA Syd till ett pressmöte, där avgående ordförande Emmanuel Morfiadakis (S), förklarade att projektet med att bygga den nya supertunneln under Malmö redan var igång. Det orsakade ett politiskt storgräl, eftersom politiker från både höger och vänster gormade att tunneln skulle bli alldeles för dyr, att de inte hade fått se några alternativ och att det inte fanns något politiskt beslut om att dra igång miljardprojektet.
Två månader senare enades politikerna i VA Syds förbundsstyrelse och ägarnämnd Malmö och godkände att VA Syd fortsätter att utreda avloppstunneln. Men för att VA Syd ska få borra ner miljarder av Malmöbornas pengar i en tunnel måste de först få ett godkännande från ägaren, Malmö stad, som också ska låna ut pengarna till VA Syd. Det beslutet skulle egentligen ha kommit nu, på kommunstyrelsens möte den 28 oktober. Men VA Syd valde att dra tillbaka frågan och skjuta upp beslutet om avloppstunneln till våren 2016.
– Eftersom det är så stort och viktigt och komplicerat ska vi inte forcera det, säger Ulf Nyberg.
Skälet är att Malmö stads finanschef Ola Nyberg redan i våras fick se VA Syds utredningar och beslutsunderlag om avloppstunneln. Och finanschefen blev verkligen inte nöjd. Han sågade förslaget på 18 punkter. Bland annat med kommentarer som "Marginalnyttan är urusel!!!", "Kalkylen är 7 år gammal" och "Problemen med källaröversvämningar kommer att kvarstå!!". Ola Nyberg pekar på att kostnadskalkylen är gammal och väldigt svajig. Den bygger på en alldeles för låg räntesats, "rena spekulationer" och oklara beräkningar.
– Det var många synpunkter, stort och smått. Vi hade många frågor kring ekonomi och riskbedömning och VA Syd kände att de ville komplettera, säger finanschef Ola Nyberg.
Finanschefen konstaterar också att "marginalnyttan av att investera uppemot 1,6 miljarder för att delvis förbättra Malmös kanaler är väldigt låg". Jätteinvesteringen i en avloppstunnel måste också ställas mot alla andra viktiga investeringar som Malmö stad måste göra den närmaste tiden. "En icke helt nödvändig investering för att åstadkomma förbättrad kanalvattenkvalitet framstår i detta ljus som svår att prioritera med hänsyn till stadens totala investeringsbehov".
Nu har VA Syd haft fem månader på sig att räkna vidare. Och kostnaden för den planerade avloppstunneln håller på att rusa iväg. Redan 2008 räknade konsultfirman Sweco ut att tunneln skulle kosta över en miljard kronor.
Sedan dess har priserna ökat och projektet har blivit större genom att VA Syd har ökat diametern på den planerade tunneln. Och den där dryga miljarden 2008 var bara kostnaden för den grundläggande entreprenaden, alltså pengar till firman som borrar tunneln.
– Sedan tillkommer det en massa saker. Som försäkringar, riskpåslag, kostnad för tillståndsprocesserna, den interna tiden som vi lägger ner i projektet, gatuarbeten och andra kringkostnader, säger Ulf Nyberg på VA Syd.
Så vad tror ni att avloppstunneln kommer att kosta?
– Vi har ännu inte beslutat vilken siffra vi ska använda. Det beror på vad vi väljer för riskpåslag, marginalen för oförutsedda kostnader och så vidare.
"Riskpåslag" är ett nyckelord. Finanschef Ola Nyberg tycker att det är nödvändigt att räkna med att projektet kan bli upp till 50 procent dyrare än beräknat, eftersom det är ett stort projekt i ett tidigt skede med massor av osäkra faktorer. Det innebär att den beräknade kostnaden för avloppstunneln riskerar att landa en bra bit över 1,5 miljarder kronor.
Nu ska alltså VA Syd göra en bättre kostnadsberäkning och skriva ihop ett beslutsunderlag som övertygar Malmös politiker om att avloppstunneln är det enda, sanna svaret för att lösa stadens avloppsproblem. Sedan ska tunneln ta en ny runda förbi VA Syds politiker, eftersom beslutsunderlaget har ändrats och en stor del av politikerna har bytts ut sedan valet förra hösten. Först därefter kan Malmö stads kommunstyrelse besluta om VA Syd får tillstånd att lägga i en högre växel och fortsätta utreda avloppstunneln.
Själva investeringsbeslutet kommer att dröja ytterligare två eller tre år, och då måste tunneln på nytt baxas hela vägen genom VA Syds ägarnämnd Malmö, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige och sedan fram till Malmö stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Hur ser ni på chanserna att få Malmös högsta politiker att satsa över en miljard på en avloppstunnel?
– Vi tror på detta, för det är en förutsättning för en stad. Om vi pratar om Maslows behovstrappa ligger ett fungerande avloppssystem längst ner i botten, det behövs för att folk ska kunna leva och hålla sig friska. Fungerar inte avloppssystemet fungerar inte samhället heller, då kan man bygga hur många andra, fina och intressanta saker som helst ovan jord, säger Ulf Nyberg på VA Syd.

VA Syd

VA Syd är ett kommunalförbund, som sköter avloppsreningen samt vatten- och avloppsnätet i Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv.
I Malmö och Burlöv har Va Syd också ansvar för sophämtningen.
VA Syds verksamhet betalas av alla fastighetsägare genom avgifter för vatten, avlopp och sophämtning. Taxorna sätts enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att invånarna i varje kommun ska betala precis så mycket som VA-verksamheten kostar i deras kommun. Det innebär, exempelvis, att kostnaden för en eventuell avloppstunnel ska fördelas lika på alla VA-kunder i Malmö, medan de som bor i Burlöv, Lund och Eslöv slipper betala för tunneln.
En tunnel finansieras genom att Malmö stad lånar ut pengarna till VA Syd, som betalar för tunneln. För att betala tillbaka lånet höjer VA Syd sina taxor, och drar in i storleksordningen 30-60 kronor extra i månaden från varje familj i Malmö.
VA Syd är en politiskt styrd organisation, där besluten fattas av politiker som sitter i VA Syds förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Varje kommun har också en ägarnämnd, som ska granska förslag till budget, taxor och större investeringar i kommunens VA-nät.
VA Syd ägs av de fyra medlemskommunerna, vilket gör att riktigt stora investeringar eller principiella beslut måste godkännas av tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun

Argumenten för och emot en avloppstunnel

Gå till toppen