Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Ledarsidor, som tidigare betraktat andra länders avhysningar av romer som skandalösa, anser det nu vara 'rätt och riktigt'."

Politiker och mediers agerande i samband med rivningen av EU-migranternas läger i Malmö vittnar om en svensk offentlighet på glid. Det menar journalisten Mikael Olsson Al Safandi, före detta programdirektör på SVT.

Malmös politiker bryter mot lagen när de inte tar hand om de avhysta romerna. Det menar journalisten Mikael Olsson Al Safandi.Bild: Peter Frennesson
Det var usel journalistik som gjorde att avhysningen av bosättningen på Sorgenfri tog ordentlig fart. Detta skedde efter Uppdrag gransknings enögda inslag om lägret den 23 september. Inslaget valde att helt och hållet vinkla på olägenheter som sopor, bajs och bilar med eventuella körförbud. I programmet ställdes myndighetspersoner till svars: ”Varför gör ni inget?” Men redaktionen valde helt bort den självklara följdfrågan: "Om de fattigas läger är i vägen och farliga för dem själva, varför hjälper ni dem inte med det enklaste? Platser, vatten och sanitet?"
Efter inslaget, som är det i särklass värsta exempel jag sett vad gäller tendentiös journalistik, övergav Malmö stads ledning tidigare tvekan och satte fart på vräkningsplanerna. De meddelade att det nu, till skillnad från vad man sagt tidigare, faktiskt går att avhysa alla fattiga EU-migranter omedelbart.
Det är riktigt att det är Malmö stads plikt att styra i enlighet med lagar och förordningar vad gäller rättigheter till ägande och miljö utan hälsorisker. Men om nu och lag och ordning åberopas, varför ägnar Malmö stad, regeringsföreträdare och ledande opinionsbildare i medier inte någon uppmärksamhet åt Europakonventionen eller de internationella konventioner om människorätt som Sverige skrivit på, och som därmed ska ligga till grund för all svensk rättstillämpning?
Så sent som för två år sedan, i samband med de då så omtalade avhysningarna av romer i Frankrike, fann Europadomstolen att dealdrig får utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende. Liknande slutsats har Europeiska kommittén för sociala rättigheter kommit fram till. Den europeiska sociala stadgan är bindande. Naturligtvis också för Malmö stad.
Så var är riddarna av denna humanitetens lag och ordning?
Jo, många av dem ligger utanför Stadshuset i nattkylan bredvid ett antal nu helt hemlösa fattiga romer. I protest mot beslutsfattarna inne i huset som brutit mot lagen.
Men ledande opinionsbildare ställer sig bakom Stadshuset ändå. Sydsvenskans ledare dundrar ”Lagen ska gälla, lika för alla" "(Kommunalrådet) Carina Nilsson /.../ gjorde det dessutom bra.”
Dagens Nyheters ledarsida hyllar regeringens samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare, Martin Valfridsson, och skriver: ”Sverige kan inte ha en lag för utsatta människor och en annan för icke utsatta och där ta större hänsyn till utlänningar än svenskar.”
Men DN:s ledarskribent ställer inte frågan: "Varför undantar vi just gruppen särskilt utsatta romer från de europeiskt överenskomna regler för avhysningar och rättigheter enligt de konventioner vi undertecknat?"
Och att DN helt underlåter att kritiskt nagelfara uttalanden som Valfridsson gör i P1:s lördagsintervju i lördags är talande. Uttalanden som ”Förstår tanken om att upplåta plats, men om man upplåter en camping riskerar det att bli en kåkstad eller så blir det något väldigt fint som då ju konkurrerar illojalt med näringsidkare.”
Var det Valfridssons uppgift att värna campingföretagandet? Upplåtandet av plats till fattiga där kommunen betalar skadar inget företagande.
Valfridsson ångar på och tar till verkligt drastiska argument i intervjun. ”Det är orimligt att Sverige tar på sig ansvar för alla EU-medborgares välfärd. De är ju över en halv miljard!”
Hörde jag rätt? Vi talar om ett par hundra romer i Malmö. Och Valfridsson får det att låta som att alla européer skulle vilja tränga sig över Öresundsbron.
Dessutom får regeringens samordnare det i intervjun att låta som om politiker och tjänstemän är förhindrade av svenska lagar och förordningar att hjälpa, även om de vill. Ett falskt påstående som när det yttras av en jurist som Valfridsson kan misstänkas vara medvetet vilseledande. Att EU-medborgare inte har rättigheter enligt socialtjänstlagen är inte samma sak som att kommunen inte har möjlighet att ordna sanitärt acceptabla boplatser. Men DN bara nickar och citerar.
Så har det inte alltid varit. När Frankrike och Italien rev fattiga romers läger rasade DN på både nyhets- och ledarplats. Så här skrev DN:s chefredaktör i september 2010:
”Även om det franska agerandet mot förmodan visar sig lagligt är det djupt omoraliskt /.../ civiliserade stater motverkar inte sådana problem med cyniska rivningsbeslut och massavvisningar.”
Vid samma tidpunkt noterade Sydsvenskan på ledarplats:
”Den våg av förföljelser mot romer som nu sveper fram över Europa slår mot själva hjärtat i det europeiska samarbetet – idén om alla människors lika rättigheter, om rättssäkerhet och fri rörlighet inom EU:s gränser /.../ i Italien river polisen på lösa grunder romska läger och utvisar EU-medborgare med romsk bakgrund /.../ Det är dags att bryta tystnaden.”
DN:s och Sydsvenskans ledarsidor, som tidigare betraktat andra länders avhysningar och avvisningar av romer som skandalösa, anser det nu vara ”rätt och riktigt”. Avhysning har blivit ”det enda möjliga” när det i själva verket finns, och internationell lag kräver, humanare handlingsalternativ.
Vad vi nu bevittnar är en svensk offentlighet på glid, en normalisering av den nationella njuggheten. Vårt internationella humana förtroendekapital, den svenska solidariteten, förskingras. Vi ser ledande politiker som blivit rädda för en allt räddare väljarkår. Och av ledande företrädare för medier som svassar efter, för korta i rocken för kritiskt tänkande. Det är det, minst sagt, skandalösa.
Mikael Olsson Al Safandi
före detta programdirektör SVT, tidigare programledare på Konflikt och OBS, Sveriges Radio.
Gå till toppen