Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Skåne växer nu snabbare. Det kräver jobb, bostäder och infrastruktur.

Fler får jobb i Skåne – också fler unga. Men för en grupp ökar istället arbetslösheten och det är för dem som är födda utanför landet.
Nyanlända på Malmö Central. Skånes befolkning växer nu snabbt.Bild: Anders Wiklund/TT
I sin skånska oktoberprognos skriver Arbetsförmedlingen att fler arbetsgivare tar tillvara ungas kompetens – under förutsättning att de har en gymnasieutbildning.
Ändå ökar den skånska arbetslösheten något:
"Cirka 31 800 av de arbetslösa är utrikes födda. Av dessa har drygt 8 100 kommit från länder utanför EU/EES och har fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna. Den gruppen ökar mycket snabbt i Skåne."
Dessa nyanlända kan på lång sikt bidra till ekonomisk utveckling och tillväxt – eller hamna i påtvingad passivitet och bidragsberoende.
Sofie Carlsson, som är biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Skåne, nämner flera faktorer som särskilt viktiga för att utrikes födda ska få jobb: utbildning – inklusive svenska, snabbare validering av utländska utbildningar och ett ökat samarbete med arbetsgivarna för att skapa kontakter.
"Det kan handla om att våga välja en kandidat till sin lediga tjänst från en annan CV-hög än den vanliga."
Den skånska arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet, men variationerna är stora också mellan grannkommuner: i Lomma är den 3,2 procent, men i Malmö hela 15,2 procent.
Skånes befolkning växer och med den nuvarande flyktinginvandringen kommer det att gå ännu snabbare framöver. Det betyder fler i arbetsför ålder, men också fler barn som behöver förskola och skola.
"En fortsatt hög inflyttning till Skåne kommer att leda till ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden, kollektivtrafiken, infrastrukturen, kulturutbudet och hälso- och sjukvården med mera", skrev Region Skåne i sin senaste befolkningsprognos.
Nya siffror från SCB som DN rapporterar om gör nu detta ännu mer aktuellt. Om fyra år har Sverige drygt 300 000 fler folkbokförda invånare än vad som beräknades för några månader sedan, enligt en prognos som bygger på Migrationsverkets senaste uppskattning.
Det är osäkra siffror, ingen vet idag hur många flyktingar som kommer de närmaste åren. Men SCB räknar till exempel med att det år 2021 kommer att finnas 8–10 procent fler 19–21-åringar i Sverige än vad SCB bedömde i maj i år.
Det kan betyda fler händer i vården, fler lärare, snickare och bilmekaniker – om skolorna klarar sitt uppdrag, om det finns bostäder där jobben finns och om det finns goda möjligheter att pendla.
Många nyanlända kommer att bosätta sig i gränsregionen Skåne, framför allt i de städer som redan nu växer snabbt: Malmö, Lund och Helsingborg.
De möter en arbetsmarknad där det finns få jobb för den som inte har yrkesutbildning och få låglönejobb, men där det inte heller betalar sig speciellt bra att satsa på en högre utbildning. Enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum lönar sig utbildning sämre för den enskilde i Sverige än i jämförbara OECD-länder.
Det räcker inte med att Arbetsförmedlingen förändrar sitt arbetssätt. Det krävs reformer på arbetsmarknaden. Det behövs nya snabbspår in på arbetsmarknaden, nya sätt att testa kompetens, nya praktikplatser. Det behövs fler rutjobb och det måste löna sig bättre att utbilda sig.
Skåne är en del av en större arbetsmarknadsregion. Sydsvenska Industri och Handelskammaren skriver i sin tidningSydsvenskt näringsliv att var tjugonde skånskt och var sjunde danskt företag har, eller har haft, en anställd från andra sidan Sundet. Med bättre förbindelser över Öresund och med bättre kollektivtrafik i Skåne och på Själland kunde det bli betydligt fler.
Såväl det skånska vägnätet som järnvägsnätet är kraftigt eftersatt. Varken den förra regeringen eller den nuvarande har visat tillräckligt intresse för infrastrukturen i den södra delen av landet.
Satsningar på utbildning och reformer på arbetsmarknaden, på infrastruktur och bostäder. Allt detta måste på plats för att ta vara på de möjligheter som ligger i att befolkningen nu växer snabbt. Alternativet är ett ökande utanförskap och en ökad press på välfärden.
Gå till toppen