Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Översvämmat trots 40 års åtgärder

Varje år översvämmas källare runt om i Malmö. Se var riskerna är störst och berätta om hur du drabbats.

Enligt Karin Fernström, chefen för VA Syd ledningsnät, kan det ta lång tid att rätta till gamla fel.
– Vi står inför många utmaningar, som hela tiden värderas mot varandra, säger hon.
Läs mer: Påverkas du av Malmös dåliga avlopp? Berätta!
Statliga myndigheter tycker att Malmö har tagit gott om tid på sig.
För 40 år sedan, i mitten på 1970-talet, krävde miljömyndigheterna att Malmö skulle bygga om sina avlopp. Avloppsnätet måste delas så att regnvatten flödar i en ledning, toavatten i en annan.
Kommunen protesterade: att separera alla avloppsrör skulle bli orimligt dyrt, och ta lång tid.
Koncessionsnämnden för miljöskydd krävde i stället att kommunen tar fram en saneringsplan med åtgärder för förbättringar av de avlopp som finns. Planen, som godkändes av länsstyrelsen 1984, fokuserade på två huvudproblem:
Att minska utsläppen av orenat toavatten i kanalerna vid kraftiga regn.
Att minska riskerna för översvämmade källare i områden med kombinerade avlopp.
Läs mer: Karta över översvämningarna
Det löste inte problemen, utan 1999 togs det fram en ny saneringsplan. Nu skulle regnvattnet i stadens nya områden slussas förbi de centrala delarna i särskilda överföringsledningar, trånga sektioner i systemet skulle byggas bort och utjämningsmagasin skulle byggas.
Vissa delar av 1999 års plan genomfördes, men när skitvatten fortsatte att forsa ut i kanalerna vid ösregn, och avloppsvatten fortfarande trycktes upp bakvägen i otaliga källare, togs det 2009 fram ännu en åtgärdsplan för Malmös avloppsnät.
Sin vana trogen skyndade VA Syd långsamt, trots allt tal om högsta prioritet.
Mycket av 2009 års plan återstår att genomföra.
– Dessa processer tar ibland rätt lång tid. Vi måste ta hänsyn till att det är bebyggd miljö och anpassa projekten till stadsutvecklingen, säger Karin Fernström, chef för VA Syds ledningsnät.
Är det bra att allt dröjer så länge?
– Jag ser inte att projekten har fördröjts. Det är viktigt att det vi gör får de effekter som vi önskar. Sen är vi inne och bygger i stadsmiljö och då kan det ta sin tid, säger Karin Fernström.
– Vår huvudlinje nu är att ta fram ny åtgärdsplan, med tydligt fokus på att ökad robusthet och tålighet mot kraftiga regn.
Läs mer: Nu trycks skitvattnet in bakvägen
Skyfallet i augusti 2014 blev en väckarklocka.
VA Syds avgående ordförande Emmanuel Morfiadakis (S) kallade till presskonferens för att förklara att projektet med att bygga en jättelik avloppstunnel under Malmö redan var igång. Det orsakade ett politiskt storgräl, eftersom politiker från både höger och vänster gormade att tunneln skulle bli alldeles för dyr, att de inte hade fått se några alternativ och att det inte fanns något politiskt beslut om att dra igång miljardprojektet.
Politikerna enades till sist om att låta VA Syd fortsätta med att utreda avloppstunneln, som med prislappen 1,9 miljarder kronor skulle bli Malmös dyraste investering någonsin.
Kommunens finanschef Ola Nyberg har redan sågat avloppstunneln. Den är inte bara otroligt dyr, den löser heller inte problemen med översvämmande källare.
”En icke helt nödvändig investering för att åstadkomma förbättrad kanalvattenkvalitet framstår som svår att prioritera med hänsyn till stadens totala investeringsbehov”, sammanfattar Ola Nyberg.
Läs mer: Hundra års synder
Malmös ledande politiker tvivlar också på nyttan av avloppstunneln.
– Detta förslag är en gigantisk investering. Ska man göra så stora investeringar måste man verkligen säkerställa att det inte finns några alternativ. Vi har inte alls ställt oss bakom det här än, anser kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Lika tvivlande är oppositionsledaren Torbjörn Tegnhammar (M):
– I Malmös ekonomi finns det inget utrymme för den här investeringen. Det är skolor och förskolor som är den stora utmaningen.
Den växande kritiken har gjort att det slutliga beslutet har skjutits upp till våren 2016.
Under tiden ska VA Syd ta fram ännu en åtgärdsplan för Malmös avloppsnät.
Gå till toppen