Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: Replik: "Det finns många patientnära åtgärder som skulle öka produktiviteten."

Operationer ska utföras under optimala förhållanden. Det skriver överläkare Mikael Ekelund i ett svar på Carl Johan Sonessons (M) och Carina Wutzlers (M) inlägg om arbetstiderna i vården.

En seriös debatt om effektivisering av operationsverksamheten i Region Skåne är varmt välkommen, menar överläkare Mikael Ekelund i ett svar på Carl Johan Sonessons (M) och Carina Wutzlers (M) inlägg.Bild: JACK MIKRUT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Under påståendet "Med ändrade arbetstider skulle operationssalarna kunna användas mer tidseffektivt" framför politikerna Carl Johan Sonesson (M) och Carina Wutzler (M) idéer som är baserade på undermåligt och direkt felaktigt faktaunderlag. Dylika utspel riskerar att öka eventuellt politikerförakt. Å andra sidan ger detta oss medborgare en god förklaring till varför sjukvården i Skåne befinner sig i ett organisatoriskt kaos med lägre produktivitet än önskvärt.
Läs också Med ändrade arbetstider skulle operationssalarna kunna användas mer tidseffektivt.
Enligt kollektivavtal finns möjligheter till olika arbetstidssystem för läkare men vanligast är det så kallade jouravtalet, som också tillämpas i Skåne, med ordinarie arbetstid mellan kl 07.00 och 21.00 måndag till fredag. Här står det arbetsgivaren fritt att planera in läkarna förutsatt att EU:s arbetstidsdirektiv och svensk arbetstidslag följs. Övrig tid, mellan klockan 21 och 07 på vardagar samt helger, räknas som jour på sjukhuset alternativt beredskap i hemmet.
När läkare inte utför direkt arbete under sjukhusbunden jour är kompensationen 0,25–0,5 av timlönen. För specialister med beredskap i hemmet är kompensationen 0,063-0,2 av timlönen. Region Skåne har med detta upplägg tillgång till erfaren specialist till en mycket låg ersättning. Vad gäller uttag av kompensationen är det upp till arbetsgivaren om den ska tas ut i ledighet eller som lön.
Önskar Sonesson och Wutzler förlägga läkares ordinarie arbetstider mer utspritt över dygnet och över fler dagar så innebär det att fler läkare måste anställas. Detta är ofrånkomligt och innebär att även andra yrkeskategorier behöver öka i antal. För att vara tydlig – även övriga yrkeskategoriers arbete är neddraget på kvällar, nätter och helger. Det finns inga operations- eller narkossköterskor som är arbetsbefriade i väntan på planerade operationer nattetid eller på helger.
Om det är så att Sonesson och Wutzler redan har fakta klara för sig och har en önskan om att bedriva planerad kirurgi nattetid, mellan kl 21 och 07, finns det gott vetenskapligt stöd för att utfallet blir sämre jämfört om arbetet utförs dagtid. För icke akuta ingrepp ska det råda optimala förhållanden.
Det finns stora behov av effektiviseringar. I Region Skåne har det fram till alldeles nyligen rått en omorganisationskarusell som ständigt ökat i omfattning och hastighet. Presskonferenser med oförankrade och obetänkta beslut som att göra lasarettet i Landskrona till ett ögonsjukhus, utan plan för vad som skulle hända med en av Sveriges största volymer av bråck och gallkirurgi, skrämmer. Den kompetensflykt och uppbromsning i produktion som sådana beslut har inneburit borde analyseras och belysas.
Det finns många patientnära åtgärder utan stora omstruktureringar som skulle öka produktiviteten. Den administrativa bördan har ökat markant de senaste fem, tio åren. Läkare administrerar numera vad som tidigare var rena sekreteraruppgifter. Uppskattningsvis åtgår en halv till en hel timme i veckan per läkare bara att dataadministrera egen arbetstid, särskilt nu när arbete utförs på flera olika sjukhus, ofta inom olika förvaltningar. Arbetsuppgifter måste utföras av rätt personal. Idag saknas tyvärr många medicinska sekreterare och därmed administrativt stöd.
Ett annat och svårhanterligt bekymmer är journalsystemet Melior med många buggar som inte är korrigerade trots 15 års bruk i Skåne och en miljardinvestering. Bara för att ta ett exempel så finns krav på en del av journalhandlingarna ska signeras två gånger.
En seriös debatt om effektivisering av operationsverksamheten i Region Skåne är varmt välkommen. Intryck bör inhämtas från de av regionen anlitade privata aktörerna där man finner liten läkaradministration och högkvalitativ produktion i stora volymer. Isolerade produktionsenheter med minimal administration och dedikerad personal är en av många viktiga framgångsfaktorer. Inte att utföra planerad kirurgi nattetid.

Mikael Ekelund

Mikael Ekelund är docent och överläkare i kirurgi vid Skånes universitetssjukhus.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen