Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Id-kontroller införs tidigast till jul

De skärpta gränskontrollerna över Öresund dröjer. Tidigast till jul – eller mer sannolikt till efter nyår – blir det krav på att visa id-handlingar för att åka buss, tåg eller färja över Sundet.
– Det krävs ett lagförslag och ett riksdagsbeslut, säger Elin Tibell, informatör på näringsdepartementet.

Det förslag om skärpt flyktingpolitik som regeringen lade fram i tisdags är omgärdat av en lång rad frågetecken och osäkerhetsfaktorer.
Osäkerheten gäller främst hur och när de nya reglerna ska gälla. De obligatoriska id-kontrollerna för alla tåg-, buss- och färjeresenärer som är på väg mot Sverige har fått både trafikbolag och gränspendlare att klia sig i huvudet.
Nu ger Elin Tibell, pressekreterare på näringsdepartementet, definitivt besked:
– De nya reglerna kommer att gälla så snart som möjligt, redan inom de närmaste veckorna. Det kommer en proposition med ett lagförslag innan jul. Därefter ska förslaget antas av riksdagen, säger hon.
Hennes besked innebär att lagändringen kan träda i kraft tidigast till julhelgerna.
Den nya lagen ska gälla för "gränsöverskridande kollektivtrafik". Den kommer inte att gälla för Tysklandsfärjorna och annan färjetrafik på linjer som överstiger 20 sjömil. Där finns det redan sjösäkerhetsregler som medger att skärpta id-kontroller kan införas med kort varsel.
Näringsdepartementets tjänstemän har nyligen inlett arbetet med att skyndsamt ta fram ny lagstiftning för buss-, tåg- och färjeresenärer på väg mot Sverige.
Den nya lagen ska göra det möjligt att låta transportörerna ta ansvar för obligatoriska id-kontroller på bland annat Öresundstågen, på färjorna Helsingborg-Helsingör samt på internationella busslinjer som använder sig av Öresundsbron.
Näringsdepartementet har dock dålig pejling på hur kollektivtrafiken över Öresund ser ut. Därför har Skånetrafiken och andra trafikbolag anmodats att ge svar på en rad detaljfrågor. Hur ser trafiken ut? Vilka är avgångstiderna? Hur täta är intervallerna i trafiken? Hur kan kontrollerna gå till rent praktiskt?
Än så länge är det för tidigt att veta hur gränspendlare och andra Öresundsresenärer kommer att påverkas av de nya id-kontrollerna.
Näringsdepartementet har inlett en dialog med bland annat Skånetrafiken, Öresundståg, Trafikverket, DSB, SJ och det danska trafikministeriet för att komma fram till en rimlig utformning av de nya id-kraven.
På Skånetrafiken är man väldigt nyfikna på hur de nya reglerna blir.
Enligt Ulrika Mebius, informationschef på Skånetrafiken, har länstrafikbolagets experter redan tittat på "tänkbara trafikala lösningar".
– Det finns ett antal alternativ. Men vi går inte ut med vilka ändringar det kan bli, säger hon.
Enligt vad Sydsvenskan erfar laborerar Skånetrafiken med flera tankar:
•Att alla Sverigeresenärer måste byta tåg på Kastrup till särskilda Sverigetåg.
•Att tidtabellerna för samtliga avgångar ändras så att de får större marginaler för utdragna id-kontroller.
•Att tågen över Bron blir färre men längre.
– Vi är bekymrade. Gränspendlarnas vardag kommer att bli ännu lite krångligare än vad den är idag. Det kommer att ta ännu lite längre tid på hemvägen från Danmark, säger Ulrika Mebius.
En osäkerhetsfaktor är vilken "transportör" som ska ansvara för id-kontrollerna. Är det Skånetrafiken som äger de svenska brotågen? Är det DSB som kör de danska brotågen och ansvarar för biljettförsäljningen på dansk sida av Bron? Är det Transdev (tidigare Veolia) som kör de svenska brotågen?
Liknande frågor kan ställas kring HH-färjorna.
Dessutom råder det stark osäkerhet om hur ett id-kontrollerande bolag ska agera om en resenär visar upp uppenbart falska id-handlingar eller om en resenär utan pass vägrar att lämna ett Öresundtåg eller en HH-färja.
– Vi för en dialog med transportörerna om detta, säger Elin Tibell.
– Det som är klart än så länge är att id-kontrollera ska göras innan resenärerna passerar Sveriges gräns. De praktiska detaljerna måste vara anpassade efter hur kollektivtrafiken ser ut. Det ska vara en så liten belastning för transportörerna som möjligt, säger hon.
Gå till toppen