Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ekobalans återvinner fosfor åt mejerijätte

Lundabolaget Ekobalans Fenix har nyligen ingått en avsiktsförklaring med ett stort svenskt mejeri. I vår inleds pilotstudien som innebär att Ekobalans etablerar en fosforåtervinningsanläggning på mejeriet.

Ekobalans Fenix grundare Gunnar Thelin med bolagets kretsloppsgödsel i händerna.Bild: Kajsa-Stina Kalin
Ekobalans utvecklar och säljer en teknik för att återvinna fosfor och kväve direkt vid källan.
– Jag är en idealist, jag vill vara med och rädda världen. I slutänden handlar det om att säkra framtidens matproduktion och minska övergödningen samt gruvbrytningen av fosfor, säger Gunnar Thelin.
Han startade Ekobalans Fenix redan 2008. Inledningsvis fokuserade de på återvinning av aska från skogsindustrin. Tanken var att intäkterna från skogsindustrin skulle finansiera utvecklingen av tekniken för att återvinna fosfor.
– Men tiden räckte inte till för båda projekten. Tack vare investeringar fick vi den ekonomiska kraften att satsa alla våra resurser på fosforåtervinning. Det är en större marknad och har potential att påverka hållbarheten i våra samhällen mer, säger Gunnar Thelin.
Gunnar Thelin, grundare av Ekobalans Fenix.Bild: Kajsa-Stina Kalin
I dag är de klara med utvecklingen av fosforåtervinningstekniken. Kortare uppehållstider och högre avskiljningsgrad gör att de kan återvinna över 90 procent fosfor – att jämföra med konkurrenterna som ligger på omkring 70 procent. Nu fortsätter de med en process för att avskilja kväve.
Kväveåtervinning är nödvändig för att Ekobalans ska kunna tillverka växtgödsel av fosforn. I dagsläget tillverkar de gödsel genom att tillsätta kretsloppskväve som köps in.
– Kväve och fosfor är de viktigaste näringsämnena för växter. Idag utvinns fosforn som används i jordbruket ur gruvor och hamnar senare i reningsverken och deponeras. Det är ohållbart. Fosfor är en ändlig resurs och peak fosfor är mycket värre än peak oil eftersom fosfor inte kan ersättas av något annat, säger Gunnar Thelin.
Ekobalans kretsloppsgödsel innehåller lägre halter av tungmetaller än dagens handelsgödsel. Men bolagets huvudfokus är inte att sälja gödsel, utan att bistå med kunskapen och tekniken som krävs för att de industrier som släpper ut fosfor och kväve ska kunna recirkulera sina näringsämnen.
De har ett tiotal betalande kunder och fick ingick nyligen en avsiktsförklaring med ett stort svenskt mejeri. I vår inleds en förstudie på mejeriet. De hoppas att studien ska leda till en anläggning i fullskala under hösten.
– Vi har ytterligare tre kunder som vi diskuterar pilotanläggningar med. Den ena är ett kycklingslakteri och den andra en stor kött- och charkindustri, säger Axel Granlund, vd på Ekobalans Fenix.
Axel Granlund, vd på Ekobalans Fenix.Bild: Kajsa-Stina Kalin
I dag arbetar sex personer på Ekobalans Fenix. Nästa år räknar de med att anställa ytterligare tre personer. Företaget siktar globalt, men räknar med att ha kvar sin bas i Skåne.
– Vi ser många fördelar med att vara i Öresundsregionen. Dels finns här flera stora partners som vi vill jobba med, dels finns här rätt kompetens, säger Gunnar Thelin.
De har tagit in externt kapital en handfull gånger via affärsänglar och Almi Invest. Därtill har de fått medel från Vinnova ett flertal gånger. Ifjor omsatte de 2,1 miljoner kronor och gjorde en förlust före skatt på 3,7 miljoner kronor. Lönsamma räknar de med att vara först 2017, men de tror att genombrottet kommer tidigare.
– Vi tror att vi får vårt genombrott under nästa år. Vi får allt fler förfrågningar, nyligen hörde till exempel en byggvarukedja i England av sig och vi har inlett diskussioner, säger Gunnar Thelin och fortsätter:
– De vill ersätta handelsgödsel med kretsloppsprodukter och har pratat om att sätta upp anläggningar tillsammans med oss för att göra det möjligt. Det hade blivit vårt definitiva genombrott.
Gå till toppen