Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

"Burlöv centers beslut befäster religionstvånget"

I tisdagens tidning kan vi läsa att ungdomarna från Burlövs ungdomsgrupp känner sig stolta över att Burlöv centers ledning backat angående den övermålade slöjan på väggmålningen i köpcentret. Burlöv centers ledning bär ansvaret för att det har blivit en beslöjad kvinna på målningen eftersom de är beställare och har godkänt de ursprungliga skisserna.
Det hävdas ofta att slöjan är en symbol för muslimskt kvinnoförtryck. Men det är tyvärr något mycket allvarligare. Att en pappa, en imam, en make ser till att en liten flicka eller vuxen kvinna bär slöja är en våldshandling mot henne. Slöjan är verktyget att utöva detta våld och djupt rotade förtryck. Ingen symbol. När infinner sig frivilligheten hos henne att välja? När får hon välja eller välja bort slöjan? Hon fattar aldrig detta beslut.
Genom att låta måla en kvinna med slöja bekräftar Burlöv centers ledning att slöjan är något som är normalt och rätt i vårt fria och öppna samhälle. Ledningen medverkar således till detta djupa kvinnoförtryck och gör det ytterligare svårare att väcka opinion genom att låta måla av det och presentera det som något positivt.
Man brukar försvara slöjbärandet med att säga att kvinnorna själva vill bära slöja. Men de lever i ett samhällssystem där de har fötts till att bära slöja. De är uppfostrade från sin första levnadsdag till att acceptera slöjan. För att kunna säga jag vill själv bära slöja måste man också kunna säga motsatsen jag vill inte bära slöja. Ett val är inte fritt om man bara får välja det ena alternativet.
Vi har religionsfrihet i Sverige. En mycket viktig princip. Frihet att välja religion själv och även frihet att välja bort religionen. Frihet att inte välja någon religion alls. Detta brukar föras fram som ett argument för att vi ska tillåta och acceptera islam i Sverige. Men religionsfriheten gäller inte muslimer, och det är inte det svenska samhället som fråntar muslimerna detta utan det är islam. Är du född av muslimska föräldrar tillhör du religionen islam. För livet. Du ställs aldrig under ditt liv inför möjligheten att fritt få välja bort islam. Att välja en annan religion eller välja att avstå helt från religion är inget tillgängligt alternativ. Du uppfostras från födseln till att bli en sann muslim. Inget annat.
Så vad svarar en muslimsk kvinna när hon tillfrågas av någon reporter om hon frivilligt bär slöja? Svarar hon nej? Vad skulle hända om hon svarar nej?
Varför är det inte självklart för de politiska partierna i Sverige att slåss för och kräva att fullständig religionsfrihet måste gälla alla, även de som råkat födas av muslimska föräldrar? Varför slåss man inte för att ingen ska uppfostras in i religionen och därigenom fråntas alla möjligheter till framtida självständiga val. När man är 18 år blir man myndig i Sverige. Detta borde vara tidpunkten när man själv väljer om man vill bära slöja eller inte. Helt oberoende av föräldrar, imamer och andra män i ens närhet. Innan dess måste det vara förbjudet, eftersom det baseras på religiös lag och religiös lag gäller inte och borde aldrig tillåtas att gälla i Sverige.
I Sverige har vi inte religionstvång. Vi har religionsfrihet. Detta gäller alla. Burlöv centers lednings beslut att ha en beslöjad kvinna på målningen befäster religionstvånget.
Anna Olsson
Gå till toppen