Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Chatta om EU-migranter med Aaron Israelson

Hur ska de utsatta EU-migranternas situation lösas? Hur ska samhället agera, och hur ska du och jag göra? Aaron Israelson som har stor erfarenhet av romers situation, både i Sverige och i Rumänien, chattade i dag.

Malena Henriksson, redaktör: Hej och välkomna till HD-Sydsvenskans chatt om utsatta EU-migranters situation i Sverige och i hemlandet.
Här kan ni ställa era frågor till Aaron Israelson. Han var under fyra år chefredaktör för gatutidningen Faktum, och håller nu på att starta en ny gatutidning i Rumänien.

 

Malena Henriksson, redaktör: Vi börjar klockan 11, men det har redan kommit väldigt många frågor. Tänk på att hålla god ton i frågorna!

 

Andreas: Många kritiker mot vräkningen etc verkar vilja lyfta fram att det är just romer som svenska folket har ngt emot, inte EU-migranter. Varför är det så? Finns det något belägg för det? Jag tror inte de allra flesta gör någon skillnad på just romer och andra.

Aaron Israelson: Jag har skrivit om romer i många år och de senaste fyra åren haft många EU-migrerade romer som kollegor - jag var chefredaktör för gatutidningen Faktum som de säljer. Tyvärr håller jag inte med dig. Jag kan inte räkna till antalet mejl och samtal jag fått om att just romerna inte hör hemma i Sverige och att de inte borde få sälja Faktum. Antiziganismen har en lång historia i vårt land och är fortfarande utbredd. Romer är en mycket vanlig måltavla för hatbrott och diskriminering, enligt Brottsförebyggande rådet och diskrimineringsombudsmannen. Det är få (eller inga) grupper som man även i den offentliga debatten hör lika mycket fördomar om.

 

Mats: Hur skall dessa individer kunna skaffa sig en plats i vårt högteknologiska samhälle där det krävs att du kan språk , hantera en dator , klara ett tämligen avancerat arbete , betala för en bostad som kostar mer än 1000 kr kvadratmeter ? Om inte från vem skall vi ta pengarna för att stödja dessa EU medborgare ?

Aaron Israelson: Jag tror att vi behöver skapa förutsättningar för många fler enkla jobb i Sverige. Både för EU-migrerade romer och andra migranter som kommer från miljöer med svag utbildningstradition. Jobb är den viktigaste inkörsporten till samhället. Och jobbet som gatutidningsförsäljare har hjälpt många rumänska och bulgariska romer till andra, mer välbetalda jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi måste tyvärr vänja oss vid att alla inte kan gå in på arbetsmarknaden till samma löner och villkor med detsamma. Men på sikt och åtminstone på en generation kan utanförskapet brytas om de vuxna får enkla jobb till en början och barnen en bra utbildning.

 

Bosse: Du har sagt, med anledning av åsikten att gratis camping i Sverige lockar fler EU-migranter till Sverige, att det är självreglerande. Varför tror du inte att det även är flera faktorer som lockar EU-migranter till Sverige, t ex att släkt och familj är här, gratis vård, gratis mat, etc?

Aaron Israelson: Anledningen till att folk kommer hit är att de inte kan försörja sig hemma, men får möjlighet att göra det i Sverige. De allra flesta skulle, om de fick välja, vara kvar i det land där de kan språket, förstår samhället och ofta har kvar sina barn eller föräldrar. Ingen flyttar till Sverige för en gratis macka hos Frälsningsarmén. Det är helt och hållet möjligheten till försörjning som styr. Alla vill stå på egna ben. Ingen vill svälta. Detta säger mig min erfarenhet efter att ha träffat och pratat med många hundra fattiga romer, både på Balkan och i Sverige.

 

Mats: Många ropar på att rumänska regeringen ska ta sitt ansvar men är inte problem mer komplicerat än så med tanke på att svenska romer har skyhögt bidragsberoende Är inte ett av huvudproblemen i själva verket att romerna har en livsstil som inte passar in i ett modernt samhäll

Aaron Israelson: Det romska utanförskapet är mångbottnat. Men bygger i grunden på att gruppen aldrig har välkomnats in i något samhälle i Europa. Tvärtom har de förslavats, förintats och förtryckts. Diskrimineringen av romer på bl.a. arbets- och bostadsmarknaden är väldokumenterad in i våra dagar. I Sverige såväl som i Rumänien. En grupp som inte tillåts bli en del av samhället utvecklar förstås ett motstånd mot detta samhälle. Det är en överlevnadsstrategi att sluta sig inåt. Men det finns också, inte minst i Rumänien, väldigt många romer som lever på ett modernt vis - och ändå möts av massiva fördomar.

 

Textor: Sverige behöver rusta upp sitt järnvägsnät-vägnät-och bygga fler bostäder. För detta behövs massor med arbetskraft. Våra invandrare kan bidra med detta. Ett enkelt och bra sätt att skapa arbetstillfällen. Vår BNP skulle gå upp och skatteintäkterna öka. Finansieringen borde EU kunna hjälpa till med. Kan Turkiet få hjälp så kan vi.

Aaron Israelson: Ja, det stämmer att vi behöver arbetskraft för att klara av till exempel bostadsutmaningen. Men också vården med mera.
Många rumänska och bulgariska romer är just byggnadsarbetare och försörjer sig som sådana i många andra europeiska länder. I Sverige är dessvärre trösklarna in i den branschen, liksom arbetsmarknaden i stort, högre.

 

Zoran: Skall svenska medborgare i allmänhet ha dåligt samvete för den mörka historia vi har angående romer? Själv tycker jag det är helt fel, vi som lever nu kan inte ta ansvar för vad andra gjort i detta land förr.

Aaron Israelson: Jag tycker tvärtom att vi måste vara medvetna och ta ansvar för vår historia - om inte annat för att inte upprepa det förflutnas misstag. I förhållande till Europas största minoritet driver vi i majoritetssamhället tyvärr fortfarande samma politik som misslyckats genom historien och som har permanentat det romska utanförskapet: fördrivning från plats till plats. Det löser inte problemen utan kan i bästa fall bara tillfälligt flytta på dem. Förr eller senare kommer det tillbaka och slår oss i ansiktet.

 

Anita: Men det finns ju inte pengar til att bara ta in folk och ge till dom. Vi har ju faktiskt våra egna att ta hand om. Trots allt är det den arbetande befolkningen som får betala.

Aaron Israelson: Det offentliga i Sverige har väldigt låga kostnader för EU-migrerade romer. De har inte rätt till försörjningsstöd eller andra bidrag. De lever på frivilliga gåvor från allmänheten eller på att jobba som gatumusikanter, pantsamlare eller gatutidningsförsäljare.
Jobb är alltid bättre än att vara beroende av någon annan. Och de allra flesta romer, liksom vi andra, vill jobba och stå på egna ben.

 

Hans: Nästan 30 procent av Litauens befolkning (situation med andra siffror gäller andra Östeuropeiska länder) arbetar utomlands (för att det finns inte tillräckligt med jobb). Men de arbetar och betalar skatt och hyra lägenhet. Men enbart romerna gör det inte.

Aaron Israelson: Många romer jobbar också. Innan krisen slog till i Spanien jobbade många inom jordbruk och byggindustri där – i dag tigger många av dessa i Sverige eftersom de inte får jobb här.
Andra romer från Rumänien åker till Tyskland, Nederländerna etc och jobbar som byggnadsarbetare. Men också i Sverige har vi bland annat cirka 500 EU-migrerade romer som säljer gatutidningen Faktum. Och många fler som står i kö. Det handlar inte om att de inte vill jobba. Det handlar om att för få vill eller vågar ge dem jobb.

 

Bosse: Du säger att jobbet som gatutidningsförsäljare hjälpt många rumänska och bulgariska romer till andra mer välbetalda jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Hur många? Till vilka jobb? Finns det någon bekräftad redovisning och statistik för detta påstående?

Aaron Israelson: Jag känner till ett tjugotal som fått jobb som städare, vaktmästare, butiksbiträde, fältarbetare, förskolepersonal med mera.

11:13, 3 December 2015

 

Andreas: Ett tips, Sibbarps Camping kanske kan vara ett alternativ utan att Malmö stad behöver ta ställning.

Aaron Israelson: Känner inte till det. Men alla alternativ är bättre än att bo på gatan. Skicka tipset till Malmö stad eller de organisationer som hjälper bostadslösa romer.

 

Frågande: Är det inte rätt att avhysa människor som olovligen bosatt sig på en människas mark? Oavsett ursprung?

Aaron Israelson: Jo, men när det gäller fattiga och bostadslösa människor tycker jag att samhället har ett ansvar att erbjuda dem ett alternativ.

 

Bosse: Det finns 120 miljoner fattiga bara i EU (även ett stort antal svenska medborgare ingår i denna grupp), där EU-migranterna representerar ett par miljoner av dessa fattiga. Tycker du det är rimligt att just EU-migranter får särskilda privilegier som resterande 116 miljoner inte får?

Aaron Israelson: Jag tycker att vi ska bekämpa fattigdom oavsett vem som drabbas. Och tycker också, vilket framgår av intervjun med mig här på Sydsvenskan, att likabehandling är den bästa metoden.
Men samtidigt har Europa ett särskilt ansvar mot vår största och, en av våra äldsta, minoriteter som vi genom historien och in i våra dagar har behandlat så oerhört illa.

 

Lundbo: Jag har tidigare gett pengar eller mat till tiggarna. Men efter att alldeles för många gånger sett männen stå vid järnvägsstationen och dricka starköl och röka kommer jag inte att ge något. Sitter kvinnorna och tigger och männen tar hand om pengarna?

Aaron Israelson: Alla bestämmer själva vad de gör med sina pengar. Du liksom de fattigaste bland oss. För övrigt är många romer (både män och kvinnor) pingstvänner och vare sig röker eller dricker.
Men är man fattig har jag förståelse för att man ibland behöver döva sin misär. Man kan tycka att det är kontraproduktivt, men jag har svårt att döma någon i den situationen.
Många män tigger ju också. Men kvinnorna drar i regel in betydligt mer pengar, därför är det vanligare att kvinnorna gör det och männen står i närheten utifall att det skulle hända något och kvinnan behöver undsättning.

 

Hans: Du skrev (kl. 11.17) " att likabehandling är den bästa metoden". Men det gör vi inte, vi behandlar Romerna inte som vi behandlar andra EU "migranter". Vad är EU-migranter ?

Aaron Israelson: Det som i Sverige kallas "fattiga EU-migranter" kan man säga är en eufemism för romer. Romerna från Rumänien och Bulgarien är de vi ser tigga (i cirka nio av tio fall, minst) och är de mest utsatta migranterna från andra EU-länder. Att samhället riktar sitt stöd till fattiga och inte medelklassen är ju inte så konstigt. Men jag tycker att det är bra att man likabehandlar "svenska" hemlösa och "EU-migranter" vad gäller till exempel tillgången till campingplatser, härbärgen etc.

 

Mats: Romer som är svenska medborgare verkar klara sig dåligt i samhället med högt bidragsberoende (85%?) vilket förklaras i huvudsak av att många misslyckas/avbryter skolstudierna.Med tanke på ovan. Bär inte romerna ett eget ansvar för sin situation och det är där nyckeln finns att dom måste ändra sig

Aaron Israelson: Det är svårt att veta hur många svenska romer som lever på försörjningsstöd i och med att man inte registrerar etnicitet i Sverige. Men sant är att många lever i utanförskap och att skolavhoppen är många.
Anledningen är ett långvarigt historiskt utanförskap (som majoritetssamhället bär skulden till) som lett till att många romer på goda grunder misstror samhällets institutioner. För inte alls länge sedan var det vanligt att romska barn tvångsomhändertogs av staten, att romska barn diskriminerades i skolan. Den välgrundade misstron lever kvar (och ibland även diskrimineringen).
Men det handlar också om att barn från familjer med svag utbildningstradition (där föräldrarna saknar utbildning) har ett tufft socialt arv att tackla. Om ingen kan hjälpa en med läxorna hemma blir det svårt att hänga med i skolan. Om ingen kan förklara varför det är viktigt med utbildning är det svårare att vara motiverad. Så här ser det ut över hela Europa. Trots detta finns det många romer - inte minst i Rumänien - som mot alla odds klarat sig bra i skolan och gått på universitet. Det kan vi hjälpa fler med att klara. Men då måste majoritetssamhällets attityd mot dem förändras och föräldrarna få mycket mer hjälp med att stötta och motivera sina barn.

 

Textor: Tycker den här chatten innehåller 'för mycket prat och för lite verkstad'. Kan vi inte istället koncentrera oss på att komma med konstruktiva förslag som vi kan skicka till våra politiker.

Aaron Israelson: God idé! Jag har i och för sig nämnt några tankar jag har. Det viktigaste, tror jag, är att:
1. Skapa förutsättningar för fler enkla jobb
2. Satsa på utbildning för romernas barn
3. Motivera och stötta föräldrarna så att de kan stötta och motivera sina barn

 

Anastasia: Nu när Sveriges gränser så gott som stängs för utomeuropeiska invandrare, hur påverkar denna situation romerna som också vill uppehålla sig i Sverige? Vilken av dessa grupper har störst skyddsbehov? Att övriga EU inte kommer kunna hjälpa till står redan klart.

Aaron Israelson: Tycker inte att man ska ställa utsatta grupper mot varandra.
Men som EU-medborgare har romer från bl.a. Rumänien och Bulgarien (unionens fattigaste medlemsländer) fri rörlighet på samma sätt som vi andra EU-medborgare. De påverkas alltså inte av gränskontrollerna så länge de har passet med sig. Och de rör sig över hela kontinenten. Om vi tycker att vi har många EU-migrerade romer i Sverige (cirka 5000 enligt de senaste mätningarna) kan vi jämföra med Spanien – cirka 50 000. De försörjer sig där de kan och skickar hem mycket pengar till sina ursprungssamhällen, vilket på sikt är goda nyheter för utvecklingen i deras hemländer. Det byggs hus, det investeras i utbildning och en bättre framtid. Migration gör skillnad!

 

Matze: Sverige avnjuter ett högt humanitärt anseende i världen och till detta bör vi leva upp till om vi vill fortsätta självutnämna oss till världens modernaste land. Framförallt skadar SD och likvärdiga åsikter på sikt detta anseende. Romer borde också få flyktingstatus i Europa. Men framförallt måste vi inse att de flesta människor vill göra rätt om de erbjuds den möjligheten. Jag tänker på nedskräpningen i naturen som är en direkt konsekvens av att vi inte erbjuder mönniskor möjligheten att göra rätt. Placera ut bajamajor och skött underhållet av dessa regelbundet. Problemet i Sverige är att vi inte är konsekventa med underhållet av allting och då havererar ju allting och blir också väldigt drygt och trist. Hjälp människor att få tak över huvudet, men kontollera, registrera alla som kommer utifrån. I Tyskland är det lag på att registrera sig på en adress och det är också lag på att kunna legitimera sig. De som befinner sig i vårt land utan id-handling ska sätta på en färja ut ur landet. Detta borde kontrolleras dagligen och är en polisiär uppgift.

Aaron Israelson: Jag håller med om att till exempel Malmö stad verkligen borde ha placerat ut bajamajor och dragit in vatten och el i lägret på Sorgenfri. Eller erbjudit ett annat alternativ på annan plats där dessa faciliteter finns.
Romerna som kommer från andra EU-länder behöver ingen flyktingstatus, de får röra sig fritt i EU ändå. Däremot skulle deras barn få rätt att gå i skola, precis som barn till papperslösa flyktingar. Och de borde få rätt till vård i likhet med papperslösa flyktingar. Att bara sju svenska kommuner erbjuder EU-migranternas barn skola är en skamfläck och permanentar det romska utanförskapet när det går i arv till nästa generation. Malmö stad har mycket att lära av Göteborg här.

 

Bosse: Du anklagar "majoritetssamhället" i Sverige för romernas situation. Du ser inte att romer själva har något ansvar överhuvudtaget för sin situation? Det finns ju faktiskt romer i Sverige som det gått bra för.

Aaron Israelson: Ja, det finns romer i Sverige som det har gått bra för. Men de har fått kämpa i motvind. Tycker du att majoritetssamhället har behandlat romerna bra? Fram till 1953 var det inreseförbud för romer. Under närmare 100 år var det belagt med dödsstraff att vara manlig rom i Sverige. In på 70-talet fick romska barn inte gå i skola. Än i dag är diskrimineringen på arbets- och bostadsmarknaden väldokumenterad. De får inte hyra bilar, som Sveriges Radio visade för ett par år sedan. De släpps inte in i affärer. Och så vidare. Vi har en hemläxa att göra. Sedan kan vi börja diskutera romernas ansvar. Som du själv skriver är det många romer som lyckas (i extrem motvind) - det tyder ju på att de förmår ta eget ansvar. Men de får oftast inte en chans att göra det.

 

Stockholm : Jag tycker att tiggeri skall förbjudas, skicka hem alla EU-migranter, fruktansvärt störande att ha dem här.

Aaron Israelson: Jag störs betydligt mer av att de är fattiga och förföljda än av att du har problem med att se dem i gatubilden. Det är nyttigt för oss att påminnas om vilket utanförskap Europas största minoritet befinner sig i. Och vi ska minnas att det är vi som placerat dem i detta utanförskap. Läs på och tänk till ett varv till, är mitt tips i all ödmjukhet.

 

Malena Henriksson, redaktör: Aaron Israelson finns med i chatten en liten stund till. Har du undringar eller idéer om hur vi ska göra kring situationen för de fattiga EU-migranterna, så kom med din fråga nu!

 

martin: "Under närmare 100 år var det belagt med dödsstraff att vara manlig rom i Sverige", källa på det?

Aaron Israelson: Under större delen av 1500-talet och en bit in på 1600-talet var det belagt med dödsstraff att vara manlig rom i Sverige. Därefter utvisades alla romer till Finland. De finska kaleromerna bodde alltså från början i Sverige.
Det finns lite att läsa om det på Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Romer_i_Sverige
Mer i min bok "Vi kallar dem tiggare" (med Rola Brentlin) eller i andra böcker som behandlar de svenska romernas mörka historia.

 

Bosse: Du skriver; "Satsa på utbildning för romernas barn". Du menar EU-migranternas barn. Ska Sverige ta över ansvaret för Rumäniens och Bulgariens barn?

Aaron Israelson: Jag menar alla romers barn. Men absolut tycker jag att de EU-migrerade romers barn som befinner sig i Sverige ska få utbildning, på samma sätt som barn till papperslösa flyktingar får gå i skola här. Med detta sagt så måste de stora insatserna för rumänska och bulgariska romer givetvis göras i hemländerna. Men att somliga av de ländernas romer migrerar till exempelvis Sverige kan bidra mycket till att hemländerna utvecklas. Den förändringsmotorn tycker jag att Sverige ska bejaka och i möjligaste mån underlätta.

 

Lundbo: Spelar ingen roll vad du säger jag kommer aldrig ge en krona som sen ska gå till starköl från systembolaget när jag själv tycker att den är för dyr. Kvinnorna tigger o männen dricker öl för det dom får in!!

Aaron Israelson: Det spelar ju ingen roll vad jag säger så jag ska inte ödsla mycket tid på ett svar. Nöjer mig med att konstatera att du är bra på att dra alla över en kam. Att många gör och gjort som du är grunden för att det ser ut som det gör i Europa för den romska minoriteten och samhället i stort. Fördomar som dessa kan vi slänga i sopkorgen.

 

Malmö: Men alltså det är väldigt konstigt att vi i Sverige ska lösa alla problem i världen. Nånstans så får ju faktiskt välja vad man ska prioritera. Ibland undrar man seriöst om någon av de högre politikerna ens läst ekonomi i skolan ?

Aaron Israelson: Det är ingen som sagt att vi ska. Men jag tycker att vi ska dra vårt strå till stacken. Att vi trots allt många gånger gjort vad vi kunnat här i Sverige har gjort oss till det ganska lyckade samhälle vi är. Låt oss fortsätta på den vägen och bli ännu bättre.

 

Malena Henriksson, redaktör: Nu stänger vi den här chatten för idag. Debatten lär med stor sannolikhet fortsätta. Tack till alla er som deltagit, och tack till Aaron Israelson!

 

 

Gå till toppen