Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

JK uppmanar: Gå till domstol

Skånetrafiken kan förlora 80 miljoner kronor på ID-kontrollerna. Nu får trafikbolaget ett ovanligt råd av Justitiekanslern: Återkräv pengarna från regeringen. Ni har goda chanser att vinna i domstol.

Bild: Mårten Svemark, arkiv
Enligt Linus Eriksson, trafikdirektör vid Skånetrafiken, kommer det skånska länstrafikbolaget att förlora stora pengar på det tågkaos som väntas uppstå den 21 december.
Tusentals resenärer väntas då rata tåget till Köpenhamn på grund av ID-kontroller, köer, trängsel och sena tåg.
Läs mer: ID-krav på Bron skapar tågkaos
En del av Skånetrafikens kunder väntas byta från tåg till bil, andra kommer att åka buss, men en stor andel av tågresenärerna väntas helt avstå från att resa till Danmark.
– Vi har lämnat in våra synpunkter på lagförslaget. Det vore bättre att lägga de här kontrollerna på Hyllie station, säger Linus Eriksson.
– Som regeringens lagförslag utformats så får ID-kontrollerna en väldigt stor påverkan på gränspendlarna.
Linus Eriksson tror att Skånetrafiken kan förlora miljontals kronor på uteblivna resenärer, resegarantiersättning och inhyrning av ID-kontrollerande vakter.
Merkostnaderna väntas stiga successivt under de sex månader som ID-kontrollerna kan fortgå.
I det lagförslag om ID-kontroller som nu lämnats till Lagrådet har regeringen vecklat in sig i ett långt och invecklat resonemang om skälet till att Skånetrafiken och andra trafikbolag inte bör få betalt för sina merkostnader.
Så här har regeringen formulerat sig:
”Även om den enskilde verksamhetsutövaren kan sägas vara utan egen skuld till den uppkomna situationen och att en rätt till ersättning därför typiskt sett bör vara lättare att motivera, anser regeringen att det vid en avvägning mellan enskildas och det allmännas intressen inte framstår som orimligt att någon ersättning inte lämnas.”
Om man översätter detta fikonspråk till nyhetssvenska så anser regeringen att det ur skattebetalarnas synvinkel inte är befogat med ersättning till Skånetrafiken, som måste räkna med att sådana här merutgifter kan uppstå.
På så sätt för regeringen över merkostnaderna från staten till regionen – från alla de svenskar som betalar statlig skatt till de skåningar som betalar för Skånetrafikens verksamhet med regionskatt.
Skånetrafikens beräknade merkostnader på 80 miljoner kronor motsvarar en höjning av regionskatten i Skåne med 3-4 öre.
Regeringens ståndpunkt i ersättningsfrågan skiljer sig från den som dess egna juridiska experter har gett uttryck för.
Läs mer: SJ kan tvingas ställa in brotågen
Både Justitiekanslern och kammarrätten i Stockholm har i remisskrivelser till regeringen betonat att SJ, Skånetrafiken och andra trafikoperatörer kring Öresund bör ha rätt till ersättning från den svenska staten om ID-kontrollerna skulle hålla i sig under lång tid.
Också det svensk-danska Öresundsbrokonsortiet skulle på liknande sätt ha rätt till statlig ersättning om regeringen stänger bil-buss- och lastbilstrafiken över Bron under längre eller kortare tid.
Justitiekansler Anna Skarhed betonar att det finns företag som helt uppenbart kan förlora stora pengar på regeringens beslut och att hon velat flagga för att de kan ha rätt till ersättning.
– Regeringen har då menat att så inte är fallet. I slutändan blir det domstolar som får avgöra den frågan, säger JK Anna Skarhed.

Gränspendlingenöver Öresund

Det finns 16 000-17 000 gränspendlare kring Öresund.
Av dem arbetspendlar 12 000 personer dagligen över Öresund med Skånetrafiken.
Dagligen görs det varje dag omkring 75 000 resor över Öresundsbron.
Skånetrafiken kör tjugominuterstrafik över Bron under större delen av dygnet.
Skånetrafiken kör även tiominuterstrafik i rusningstrafik, något som väntas upphöra när ID-kontrollerna inleds.
Därutöver har SJ fem dagliga turer över Öresundsbron i vardera riktningen.
Gå till toppen