Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Befolkningen ökar dramatiskt

Malmö står inför en dramatisk befolkningsökning de kommande åren. Om fyra år kan staden ha växt med 33 000 nya invånare. Nu behövs 16 000 nya bostäder, 26 nya skolor och 1200 nya lärare fram till 2019.
– Detta behöver ske här och nu, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Bild: Mårten Svemark 2007
2019 kommer Malmö att ha 357 000 invånare, enligt Malmö stads nya reviderade prognos som presenterades på onsdagen. Det innebär att den tidigare prognosen skrivs upp med 62 procent. Och då är 24 700 asylsökande inte inräknade, eftersom det är oklart hur många av dem som kommer att stanna i Malmö.
Den kraftiga befolkningstillväxten innebär så stora utmaningar för kommunen att budgeten nu måste revideras. Alla nämnder har redan fått i uppdrag att se över hur deras mål och uppdrag påverkas nästa år. För att driva på arbetet och öka möjligheten att fatta snabba beslut har en särskild ledningsgrupp tillsatts. I den gruppen inkluderas alla beredningsansvariga kommunalråd.
Konkret innebär ökningen till exempel att Malmö behöver 4 000 nya bostäder varje år fram till 2019. 26 nya skolor måste byggas och 1 200 lärare måste rekryteras. Redan nästa år behövs också mellan 30 till 40 nya boenden för ensamkommande flyktingbarn.
– Det kommer att krävas krafttag från alla håll i organisationen, säger kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
För att klara så stora investeringar på så kort tid måste staten stötta, enligt henne.
– Staten måste bidra med direkt riktade investeringsstöd till förskolor och skolor. 26 nya skolor är en gigantisk investering. Vi kan inte ha en situation där fysiska investeringar äter upp skolpengen, säger hon.
Katrin Stjernfeldt Jammeh hoppas och tror på ett snabbspår för att få igång byggandet så snart som möjligt.
Hon kräver också kraftigt höjda statsbidrag för asylsökande barn. Den höjning som regeringen beslutat om för att mildra effekterna av flyktingkrisen för 2015 och 2016 - totalt 380 miljoner kronor - räcker inte, menar hon.
– Nu behövs snabb action, inte fler utredningar. Detta behöver ske här och nu, säger hon.
Katrin Stjernfeldt Jammeh vill, precis som sin företrädare Ilmar Reepalu, slopa eller åtminstone förändra asylsökandes rätt till eget boende [ebo].
– Vi ser ett behov av en omedelbar förändring av ebo. Klarar man att hitta eget boende och klarar etableringen är det positivt, men fungerar inte boendelösningarna och man blir beroende av ekonomiskt stöd är det absolut nödvändigt att staten tar ansvar och låter personerna komma tillbaka till ett statliga boende eller placerar dem i en annan kommun, säger hon.
Några garantier har regeringen inte gett Malmö stad, varken när det gäller en ändring av ebo, eller höjda statsbidrag. Malmös högsta politiker litar dock på att det extrema läget ska tala för sig själv.
Finns det någon back up-plan?
– Jag är övertygad om att regering och riksdag ser att de måste skruva upp statsbidragen och göra investeringar. Det ligger i regeringens intresse att Sverige går bra. Om vi gör rätt investeringar nu har vi förutsättningar att landa det här på ett bra sätt.
– Malmö har genom historien visat att vi kan klara att ställa om i tuffa situationer. I somras hade vi till exempel 120 platser för barn i transit. Idag har vi 2 400. Dessutom har vi rekryterat 1 800 personer bara för mottagningsverksamheten.
Gå till toppen