Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Många nya jobb — tufft för nyanlända

Om två år har 140 000 nya jobb tillkommit i Sverige. Men arbetslösheten sjunker långsamt när flyktingar ska ut på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen.
Myndigheten ser behov av mängder av reformer. Lyckas de ser framtiden ljus ut.

Arbetsförmedlingen räknar med lägre arbetslöshet framöver i en prognos över arbetsmarknaden 2016—2017. ARKIVBILD.Bild: Yvonne Åsell / SvD / TT
Rätt hanterat är invandringen positiv för Sverige på lång sikt, betonar Arbetsförmedlingen. Men det saknas en universallösning på hur alla nyanlända flyktingar ska komma in på arbetsmarknaden.
— Det finns inget Alexanderhugg. Många mindre förslag under flera år är troligen medicinen, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.
Lyckas inte det ser framtiden för Sverige betydligt mörkare ut, anser han.
Enligt Arbetsförmedlingens nya prognos ökar sysselsättningen med 140 000 personer de kommande två åren och arbetslösheten sjunker till 6,6 procent 2017. Men den tudelning som har funnits på arbetsmarknaden i flera år fortsätter att öka.
2017 väntas tre av fyra personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhöra en utsatt grupp. Till dessa räknas utomeuropeiskt födda, arbetslösa över 55 år, arbetslösa med funktionsnedsättning samt personer som saknar gymnasieutbildning.
Det stora antalet nyanlända flyktingar börjar dyka upp hos Arbetsförmedlingen 2017, och ännu tydligare åren därefter.
Mikael Sjöberg ser innan dess behov av reformer inom en mängd samhällsområden: bristen på bostäder är ett problem för jobbtillväxten, brist på SFI-lärare försvårar för nyanlända, få enkla jobb stänger ute lågutbildade från arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen skulle vilja se ett utvidgat rutavdrag. Vad gäller sänkta ingångslöner har man inte tagit ställning.
John Hassler, ordförande i Finanspolitiska rådet som ska granska regeringens ekonomiska politik, ser samma utmaningar.
— Alla människor som kommer hit är en investering. Men det är en väldigt osäker investering. Den kan ge en dålig avkastning, men också en väldigt bra avkastning, säger han.
Men Sverige har historiskt varit bra på att hantera krissituationer, påpekar han. Han ser inte att det politiska läget i dag skulle ha ändrat på det.
— Det behövs blocköverskridande överenskommelser. Det handlar om att hitta rimliga kompromisser mellan motstridiga mål. Vi har pekat på att trösklarna måste sänkas på arbetsmarknaden. Men hur långt man ska gå är svårt. Det måste få ta lite tid att mejsla ut, säger Hassler.
Gå till toppen