Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bred allians för skärpt terrorlag

Sex partier är eniga om skärpta terrorlagar.
Men flera förslag är kontroversiella: Hemlig dataavläsning och kriminalisering av "samröre" med terrorister.
– I tider av oro och terror är det viktigt att Sverige visar bred enighet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) flankerad av Johan Hedin (C) och Beatrice Ask (M) samt Annika Hirvonen Falk (MP), Roger Haddad (L) och Andreas Karlsson (KD)Bild: Thommy Tengborg/TT
Först attacken mot Charlie Hebdo i Paris. Sen mot konstnären Lars Vilks och synagogan i Köpenhamn.
Och så det blodiga novemberdådet i den franska huvudstaden, följt av en intensiv terroristjakt i Europa – och en höjd hotbild i Sverige.
Efter ett år av terror presenterade sex partier på torsdagen ett gemensamt paket mot terrorism.
Regeringen lade redan i augusti fram en egen strategi mot terror. Den skärps nu på flera punkter genom uppgörelsen med de fyra allianspartierna.
Enligt Säpo utgör terrorsekten Islamiska staten och dess anhängare det största hotet mot Sverige. Trehundra svenskar har anslutit sig till organisationen i Syrien och Irak. Antalet sympatisörer här hemma är långt större.
Nu påskyndas den kriminalisering av jihadresor som regeringen aviserat. En proposition läggs den 23 december. När lagen trätt i kraft kan polisen gripa en svensk på väg att ansluta sig till IS redan före avresan
Straffsatserna för finansiering av terrorbrott skärps.
Dessutom ska det utredas om "samröre" med en terroristgrupp kan straffbeläggas. Det sista är känsligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Var går gränsen?
Mest kontroversiellt är dock "hemlig dataavläsning". Det har Säpo länge krävt.
Vanlig telefonavlyssning och buggning fungerar allt sämre i spaningen efter misstänkta terrorister, som ofta kommunicerar krypterat via sociala medier, Viber och Skype.
Med hemlig dataavläsning kan Säpo i hemlighet skicka in en "trojan" (en mjukvara) i en misstänkt persons dator och få tillgång till informationen.
– Det är oerhört ingripande. Det innebär egentligen att man buggas och övervakas i realtid dygnet runt, säger Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg till TT.
Men de sex partierna är eniga om att åtgärden är nödvändig.
– Det är ett viktigt verktyg som polisen behöver, säger förra justitieministern Beatrice Ask (M).
Polisfacket har klagat över att polisen är dåligt tränad och rustad för att möta en större terrorattack. Nu slås det fast att den nationella och de regionala insatsstyrkorna ska kunna agera på flera platser samtidigt och under längre tid.
Missbruk av svenska pass ska stävjas. Det ska inte bli möjligt att kvittera ut mer än tre pass under en femårsperiod.
För att förebygga att svenskar radikaliseras och så småningom ansluter sig till sekter som IS måste kommuner och andra offentliga bidragsgivare säkerställa att inga pengar betalas ut till organisationer som sprider våldsbejakande budskap.
I sexpartiuppgörelsen poängteras att kommunerna har ett stort ansvar i det förebyggande arbetet.
Malmö har kommit på kant med regeringens nationella samordnare mot extremism – Mona Sahlin – eftersom kommunen vägrat upprätta en lokal handlingsplan.
Nu står det i uppgörelsen: "Regeringen ska överväga vilka åtgärder som kan vidtas om det finns kommuner som inte lever upp till sitt ansvar."

Så ska terrorn bekämpas

Jihadresor kriminaliseras
"Samröre" med terrorister kan bli brottsligt
Hemlig dataavläsning införs.
Polisens insatsstyrkor förstärks
Offentliga medel får inte gå till våldspropaganda
Kommunernas ansvar att förebygga radikalisering förtydligas
Gå till toppen