Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Prisade arkitektförslag skapar ny stadsdel

Fyra arkitektförslag prisas för sina idéer kring den planerade Pågatågsstationen i sydvästra Lund. Här är tanken att en helt ny stadsdel ska börja ta form i samband med att Pågatågsstationen blir klar år 2023.

Enligt planen ska den nya stadsdelen växa fram strax väster om Klostergården utmed Västanväg och järnvägsspåren. Men också väster om järnvägen i området kring Åkerlund & Rausing industribyggnader.
I den europeiska arkitekttävlingen Europan har fyra olika förslag för sydvästra Lund premierats.
– Alla fyra förslagen erbjuder olika ingångar till hur vi på kommunen kan tänka när vi utvecklar den här delen av Lund och delarna kan kombineras till en fin helhet, säger Vesna Vasiljkovic, projektledare på Lunds stadsbyggnadskontor.
Inget av förslagen kommer att genomföras i sin helhet, vilket inte heller var intentionen. Tävlingen går ut på att unga människor från hela Europa ska våga ta ut svängarna och ge innovativa och nyskapande förslag. Allt är inte genomförbart, men ändå finns många idéer vars grundtanke går att använda.
– Arkitekterna har förstått komplexiteten i området, sett potential och föreslagit hur området kan utvecklas på kort och lång sikt. Den kraften är mycket värdefull för oss i processen framöver, säger Vesna Vasiljkovic.
En viktig del i arbetet har varit hur man ska kunna bevara grönområdena.
I ett av arkitektförslagen har ett stor glastak placerats över järnvägsstationen. Tanken är att taket ska binda ihop stationen den med en publik funktion i Åkerlund & Rausings gamla industribyggnader.
– I arkitektförslaget finns det längs järnvägsspåret anlagt ett nytt koloniområde, säger Vesna Vasiljkovic
Lunds kommun kommer nu att fortsätta att hålla kontakt med de unga arkitekterna och använda sig av det paket av tankar och idéer kring process och utformning som arkitekterna levererat.
I slutet av januari kommer de fyra arkitektkontoren att bjudas in till stadsbyggnadskontoret för att mer ingående presentera sina förslag.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för sydvästra Lund och förslagen blir en viktig del i det arbetet. Preliminärt kommer den fördjupade översiktsplanen att gå ut på samråd under andra halvan av 2016.
Gå till toppen