Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Hyllvärmare är inget aktivt val"

Juridiken ger idag inte Diskrimineringsombudsmannen utrymme att utöva tillsyn på det sätt som Johan Lilly Gyberg förordar, skriver DO Agneta Broberg.

Agneta Broberg är Sveriges diskrimineringsombudsman.Bild: Unn Tiba
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare har ett ansvar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter för arbetstagare och elever. Johan Lilly Gyberg skriver på Aktuella frågor, 9/12, att DO har gjort snäva och enkla tolkningar av lagens bestämmelser om aktiva åtgärder vilket leder till att planer blir hyllvärmare som inte används,
Men tolkningsutrymmet i lagen är så begränsat att det är fel att påstå att det handlar om ett aktivt val från DO:s sida. Juridiken ger idag helt enkelt inte DO utrymme att utöva tillsyn på det sätt som Johan Lilly Gyberg förordar. Diskrimineringslagens tredje kapitel om aktiva åtgärder har formen av en ramlag, vilket innebär att lagstiftaren inte anger hur ett aktivt målinriktat arbete ska genomföras utan enbart att det ska ske. När DO utövar tillsyn enligt tredje kapitlet kan myndigheten alltså inte med stöd i lagen värdera hur arbetet kvalitativt har utförts.
Som tillsynsmyndighet utan föreskriftsrätt är det dessutom olämpligt att komma med alltför precisa rekommendationer som kan uppfattas som just föreskrifter. Den ”snäva” tolkning av myndighetens tillsynsuppdrag som Johan Lilly Gyberg kritiserar, handlar ytterst om rättssäkerhet och regeringsformens krav på hur den offentliga makten ska utövas. Det är värden som jag som statlig tjänsteman och generaldirektör inte är villig att kompromissa med.
Jag har stor respekt för Johan Lilly Gybergs kunskaper på området, och jag delar hans farhågor att planer kan bli hyllvärmare som inte motsvaras av ett faktiskt arbete. Men det är också viktigt att se att själva syftet med bestämmelserna om aktiva åtgärder är att skapa en miljö där arbetsgivare och utbildningsanordnare inte över huvud taget överträder andra kapitlets diskrimineringsförbud. Det är en av anledningarna till att jag anser att det i vissa fall är lämpligt att kombinera tillsynen över aktiva åtgärder med frågor om hur diskrimineringslagens förbudsregler faktiskt efterlevs. En arbetsgivare eller utbildningsanordnare som rapporterar att man uppfyller lagens krav på aktiva åtgärder, kan till exempel enligt myndighetens nya tillsynsmodell bli föremål för kontrollgranskning om planer faktiskt har följts. På det sättet ska den som omfattas av lagens krav förstå att det finns en koppling mellan aktiva åtgärder i form av planer och kartläggningar och faktiskt arbete för att förhindra att diskrimineringslagens förbud överträds.
Tillsynen av aktiva åtgärder är viktig, men ännu viktigare är att arbetsgivare och utbildningsanordnare har ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter. Då blir planer heller inte hyllvärmare.
Agneta Broberg
Gå till toppen