Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Behovet av att påtagligt minska antalet asylsökande i Sverige är fortsatt akut"

Gårdagens beslut i riksdagen räcker inte. Regering och opposition måste nu visa förmåga att samla sig kring ett seriöst och verksamt åtgärdsförslag, som på allvar minskar antalet asylsökande i Sverige. Mottagandet måste anpassas efter vad kommunerna klarar av att hantera.
Det skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

I dagsläget tar Sverige emot över 3 300 asylsökande i veckan trots nyligen införda gränskontroller. Det betyder över 170 000 asylsökande på ett år. Hittills har Sverige tagit emot över 150 000 asylsökande i år. Behovet av att påtagligt minska antalet i Sverige är alltså fortsatt akut.
De id-kontroller som riksdagen klubbade igår har fokus på hur länge kontrollerna ska utföras, inte på att få ner antalet asylsökande.
Regering och opposition måste nu visa förmåga att samla sig kring ett seriöst och verksamt åtgärdsförslag, som på allvar minskar antalet asylsökande i Sverige.
Mottagandet måste anpassas efter vad kommunerna klarar av att hantera. Det är uppenbart att de åtgärder som ska genomföras inte räcker. Både regering och opposition har ett tungt och brådskande ansvar att lägga och framför allt genomföra förslag som leder till att Sveriges mottagande drastiskt minskar.
Mer än trettio kommuner, bland dem Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Landskrona, Trelleborg och Hässleholm, har anmält sig själva enligt lex Sarah, de klarar inte längre av att ta emot ensamkommande barn på ett tryggt och rättssäkert sätt. Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, rapporterar att anmälningarna inte handlar om enstaka händelser utan om strukturella omständigheter.
Landskrona och andra kommuner som tar ett stort ansvar för Sveriges migrationspolitik behöver ett andrum. Det långsiktiga integrationsarbete för de nyanlända som redan finns i kommunerna måste få en rimlig chans att organiseras.
Redan förra vinternvar jag tydlig med att landets samlade flyktingmottagande måste ta sin utgångspunkt i förmågan hos kommunerna. Effekterna av att det inte sker syns nu tydligt.
Av geografiska skäl anländer de flesta flyktingar som beger sig till Sverige först till Skåne. Det gör att skånska kommuner idag arbetar i en ohållbar situation.
I Malmö har asylsökande fått sova utomhus. Landskrona och Helsingborg har begärt timeout från mottagande av ensamkommande barn. Varken Lund eller Kristianstad hinner öppna boenden för ensamkommande tillräckligt snabbt och därför har de varit tvungna att placera barnen på hotellrum.
Socialtjänsten i Kristianstad, precis som i andra kommuner, saknar tillräckligt med socionomer för det ansträngda läget. Inte ens bemanningsföretagen har tillgängliga socionomer att anställa.
Sveriges regering och opposition måste ha förmågan att tänka i ett tio- eller tjugoårsperspektiv. Den utmaning när det gäller integrationen som Sverige står inför är gigantisk och kommer att ställa mycket stora krav på förmåga att prioritera och tänka nytt. Samtidigt, i detta akuta läge, ligger Sverige i botten av alla OECD-länder när det gäller att få utrikes födda i arbete. Efter två år i Sverige har 6 procent av de nyanlända jobb helt utan stöd. Till det ska läggas att siffran är framtagen före dagens höga flyktingmottagande.
Nu är kraven enorma på att integrationen ska fungera. Integration handlar inte om tak över huvudet. Det handlar om en politik som ställer tydliga krav på alla oavsett bakgrund. De som flytt ska återigen stå på egna ben, prata svenska, försörja sin familj och alla barn ska nå skolans kunskapsmål. Ett passivt bidragsberoende får aldrig vara ett alternativ. Språk och jobb måste stå i fokus.
Politikens viktigaste roll är att formulera svar och lösningar på samhällets utmaningar, och att sedan genomföra rätt åtgärder. Regering och opposition måste genomföra de åtgärder som krävs för att få ner antalet asylsökande.
Svåra tider och situationer ställer krav på beslutsfattandet. Att avstå från att i tid fatta svåra, men nödvändiga, beslut gör bara situationen än mer ohållbar och besluten än svårare.
Torkild Strandberg

SKRIBENTEN

Torkild Strandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Gå till toppen