Skåne

"Jag brinner för utveckling"

Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar'n i Skåne, placerade sig på plats 8 på vår lista och är den kvinna som är högst placerad.

Har du makt?
– Makt är ett ord som har väldigt många betydelser.
Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar'n i Skåne.Bild: Bild: Jenny Leyman
Vad betyder det för dig?
– Det betyder möjlighet att påverka och det har jag ju.
Hur kommer det sig?
– Det är inte så märkligt, vi har ett familjeföretag – Byggmästar'n i Skåne – och jag driver det. På grund av den positionen har jag hamnat i fler sammanhang och är väldigt aktiv i Sveriges byggindustrier och Svenskt näringsliv. Det gör att mina möjligheter att vara med att påverka har ökat.
Är det viktigt för dig att ha möjlighet att påverka?
– Ja, jag brinner för utveckling. Och vill man vara med att påverka gäller att göra sin röst hörd och komma med idéer. Jag vill inte sitta på läktaren och titta på, så att säga, utan trivs med att få igenom något jag känner är en förändring till det bättre.
Kan du ge ett konkret exempel?
– Från årsskiftet kommer krav på personliggare ute på byggarbetsplatserna. Jag sitter med i Skatteverkets utvecklingsgrupp som representant för landets små och medelstora företag i byggsektorn, för att införandet ska bli så smidigt och bra som möjligt för alla. I det arbetet har jag fått igenom mina tankar och idéer på ett mycket positivt sätt.
Bild: Bild: Jenny Leyman
Män dominerar vår lista över makthavare. Hur ser du på det?
– Jag tror att det bottnar i gamla strukturer. Nu sker en förändring och på sikt kommer fler kvinnor till exempel att ha ledande positioner i stora bolag. I byggbranschen, där jag själv är verksam, var jag alltid ensam kvinna i de flesta sammanhang för 20 år sedan, men så är det inte längre. Och i dag finns en medvetenhet och ambition bland företag att ändra på förhållandet.
Vem tycker du har mest makt i Nordvästskåne?
–  Egentligen så vill jag inte lyfta en enskild person, utan jag vill hellre lyfta lärare. De påverkar barn och ungdomar i sitt arbete, och medverkar till den kompetens som lämnar skolan. En riktigt bra lärare ger förutsättningar för många elever genom åren. Minns själv hur viktigt det var med en lärare som gjorde ett ämne intressant. Fysik blev så mycket roligare och mer intressant genom den lärare jag hade.
Gå till toppen