Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Allmän värnplikt kan komma att behövas. För integrationens skull.

För eller emot allmän värnplikt? En färsk undersökning från DN/Ipsos visar att det finns ett starkt stöd för att återinföra någon form av värnplikt i Sverige. 7 av 10 tillfrågade svenskar tycker att det är ett bra förslag. Att värnplikten i så fall ska omfatta både kvinnor och män är närmast en självklarhet – 87 procent instämmer.
Så var det då – värnpliktiga i matkö.Bild: OLA TORKELSSON / TT
Det har nu snart gått sex år sedan värnplikten "avskaffades" efter att under en tid i praktiken varit frivillig. Formellt är den dock vilande och kan återinföras om säkerhetsläget kräver det.
2015 blev något av en vändpunkt när det gäller inställningen till försvaret. Det försämrade säkerhetsläget har gjort det omöjligt att blunda för att det saknas ett stort antal soldater och en utredning om försvarets personalförsörjning har tillsatts. Direktiven är att utreda en kombination av anställda och värnpliktiga soldater.
Den gamla sortens värnplikt lär knappast komma tillbaka, det skulle vara både kostsamt och otidsenligt. Ett modernt försvar kräver expertkunskaper och svårigheterna att rekrytera till Försvarsmakten är snarast ett skäl att förbättra villkoren för dem som ska vara beredda att ge sig ut i strid. Möjligen kan en form av kortare allmän värnplikt väcka motivation och vara ett första steg till en försvarsutbildning.
Ändå är det nog mer för den sammanhållna nationens skull som ett återinförande av värnplikten skulle kunna vara motiverat. Att alla unga svenskar oavsett social, kulturell eller etnisk bakgrund sammanförs för en tid kan bara det vara betydelsefullt – inte minst för integrationens skull.
Exakt hur formerna för en sådan värnplikt ska utformas återstår att utreda. En så kallad samhällsplikt får inte innebära att omotiverade amatörer sätts att göra uppgifter som kräver utbildning och lämplighet, till exempel inom sjukvård och äldreomsorg.
Men en tids samhällsplikt kan i bästa fall bli ett kitt mellan olika grupper kring samhällets grundläggande värderingar och på så sätt bidra till ökad nationell samhörighet.
Gå till toppen