Skåne

Kustbevakningen utökar spaningen efter flyktingbåtar

Kustbevakningen ökar sin bemanning i Öresund.
– Om det kommer en flyktingbåt ser vi till att den kommer säkert i hamn, säger Jan Christoffersson, operativ ledare på Kustbevakningen region Sydväst.

Sedan gränskontrollerna på Kastrup infördes har kustbevakningen ökat sin övervakning i och kring Öresundsregionen. Ett till två fartyg rör sig i området dygnet runt.
– Vi har skärpt upp bevakningen, framförallt nattetid, säger Jan Christoffersson, operativ ledare på Kustbevakningen region Sydväst.
Vanliga patrullbåtar och olika sorters kombinationsfartyg tillsammans med flygplan används i bevakningen av den svenska sjögränsen. Kustbevakningen har ansvar för gränskontrollen till sjöss, men det är polisen som har huvudansvaret för hela den svenska gränskontrollen. Kustbevakningen bistår också polisen från land, i hamnarna i Helsingborg och Göteborg.
Kustbevakningen har också beredskap för att kunna omfördela resurser i form av fartyg och personal om situationen skulle uppstå att båtar med migranter kommer i stor skala. Enligt Jan Christoffersson finns det i nuläget inga tecken på ett sådant scenario, men han anser att risken för att flyktingbåtar kommer till Sverige har ökat.
– Det kan vem som helst räkna ut – om man inte har rätt papper och ändå måste till Sverige, då är det klart att risken ökar, säger han, men poängterar att kustbevakningen ännu inte har sett några sådana konsekvenser av gränskontrollen.
Vad gör ni om det kommer flyktingar i båtar?
– Då ser vi till att man kommer tryggt i hamn på den svenska sidan. Vi kommer inte att avvisa någon vid gränsen eller kontrollera dokumentation till havs. När båten väl har kommit i land överlämnar vi personerna till polisen och Migrationsverket.
Vad händer med den som transporterar migranter över havet till Sverige?
– Sannolikt gör den personen sig skyldig till ett brott. Vi kommer att överlämna den eller de personerna till polisen.
Hur länge kommer den intensifierade övervakningen att pågå?
– Det är i slutändan ett politiskt beslut. Vi får helt enkelt se hur länge polisen behöver extra stöttning. Men vi ägnar oss ju inte bara åt detta, vårt huvuduppdrag är miljöräddning till havs. Räddning, miljö och liv går alltid först.
Gå till toppen