Sverige

Oron: Jobb för nyanlända bort när rut halveras

2014 köpte svenskarna ruttjänster för tre miljarder kronor.
I år halveras taket och i branschen oroas man över fler svartjobb och färre möjligheter till arbete för nyanlända.

Mihaela Henta städar i Kabbarp. För henne har städbranschen blivit en väg in på den svenska arbetsmarknaden.Bild: Hussein El-Alawi
I ett hem i Kabbarp utanför Staffanstorp sätter Mihaela Henta igång med städningen. Hon kommer från Rumänien och har arbetat som städerska i ett år. Det har blivit hennes väg in på den svenska arbetsmarknaden.
– Jag är inte orolig för att förlora jobbet nu när reglerna förändras. Det är bara att jobba på, säger hon.
Sedan rutavdraget infördes 2007 har kunder kunnat dra av halva kostnaden för hushållsnära tjänster för upp till 50 000 kronor per år och person. Men sedan årsskiftet har taket begränsats till 25 000 kronor.
Eva Hertzman, städbolaget Hemfrids regionchef i Skåne, är övertygad om att förändringen kommer att påverka företagets resultat negativt i år.
– Det har skapat en osäkerhet bland kunder, många tror att avdraget har försvunnit helt. Det blir betydligt tuffare för vår bransch och mer osäkert för våra anställda, säger hon.
Nio av tio företagare sysselsatta med rot- eller rutuppdrag tror att svartarbetena ökar när avdragen sänks. Det framgår av en undersökning som nyligen har gjorts av ekonomiföretaget Visma.
– Avdraget har varit en monumental framgång för att kunna städa upp i branscher som haft mycket svarta pengar och i stället kunnat skapa vita jobb, säger Magnus N:son Engelbäck, regionchef för branschorganisationen Företagarna.
Enligt undersökningen gjordes det under 2014 rutavdrag för drygt tre miljarder kronor, fördelat mellan 18 000 företag.
Hemfrid har i Skåne 180 anställda, och 35 olika nationaliteter representerade. Det halverade avdraget kan göra det svårare för städföretag att vara med och skapa jobb för nyanlända, menat Eva Hertzman.
– Vi skapar många arbetstillfällen för personer som får sitt första arbete i Sverige och ska ta sig in på arbetsmarknaden. Minskas våra arbetstillfällen drabbar det framför allt nyanlända.
Hon får medhåll från Magnus N:son Engelbäck.
– Rut har varit en väldigt bra integrationsmotor. Av den anledningen mycket olyckligt att man begränsar avdraget.
För att kompensera för det sänkta taket la regeringen tisdag förra veckan fram förslaget att utvidga rutavdraget med fler tjänster, som trädgårdsarbete, flyttjänster och it-tjänster. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti i år.
Eva Hertzman är positiv till förslaget, men tycker samtidigt att det är kontraproduktivt att ha sänkt taket.
– Vi startade som städföretag, men är i dag precis som många andra också ett serviceföretag. Många av våra kunder anlitar oss för trädgårdstjänster, så det är positivt att utvidga avdraget, säger hon och fortsätter:
– Men vi hade önskat att de höjde taket i stället för att halvera. Det hade skapat fler jobb.
Företagarna hade velat se taket dubblas.
– När man bara utvidgar rut med fler tjänster tvingas kunderna till slut att välja. Fler branscher konkurrerar om samma pengar, säger Magnus N:son Engelbäck.

Nya regler 2016

Rotavdraget sänks till trettio procent av arbetskostnaden. Avdraget, som ger skattereduktion för renovering och andra byggtjänster, räknas ihop med rutavdraget. Använder du rotavdrag blir ditt utrymme att göra rutavdrag alltså mindre.
Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år.
Rutavdrag för städning begränsas till att gälla enbart enklare städning eller rengöringsarbete samt flyttstädning. Rutavdrag för matlagning slopas.
Gå till toppen